HomeĐời SốngAgitation là gì

Agitation là gì

13:13, 05/04/2021
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Agitation là gì

*
*
*

agitation
*

agitation /,ædʤi"teiʃn/ danh từ sự lay đụng, sự rung hễ, sự làm cho rung chuyển sự khích rượu cồn, sự xúc cồn, sự bối rối sự suy đi tính lại, sự quan tâm đến lung (một vụ việc gì); sự thảo luận sự khích động quần bọn chúng, sự gây phiến động
khuấy trộnagitation device: sản phẩm khuấy trộnagitation tank: bể khuấy trộnair agitation: khuấy trộn ko khíair agitation: sự khuấy trộn ko khíair agitation zone: vùng khuấy trộn ko khícompressed air agitation: khuấy trộn bằng khí nénsự khuấyair agitation: sự khuấy trộn ko khístirring agitation: sự khuấy đụcsự trộnLĩnh vực: điện lạnhhoạt động (láo lếu độn)Lĩnh vực: xây dựngsự nhàoBrownian agitationkhuấy rượu cồn Brownagitation cuply trộn (sơn)thermal agitationvận động nhiệtthermal agitationvận động nhiệt (lếu độn)thermal agitationsự vận động nhiệt (láo lếu độn)sự đảo trộnair (jet) agitation: sự hòn đảo trộn bằng ko khíslow agitation: sự đảo trộn tự từvigorous agitation: sự hòn đảo trộn mạnh mẽ <,ædʒi"tei∫n> danh từ o sự khuấy, sự trộn
*

Xem thêm: Trò Chơi Chọc Phá Người Đẹp 2 : Trò Chơi Trêu Chọc Bạn Gái, Game Chọc Phá Người Đẹp

*

*

agitation

Từ điển Collocation

agitation noun

1 worry/excitement

ADJ. adễ thương, considerable, extreme, great

VERB + AGITATION show trying not lớn show her agitation | conceal, hide He could not hide his agitation.

PREP. in sb"s ~ He knocked his glass over in his agitation. | with ~ She was wriggling on the seat with agitation.

PHRASES a feeling/state of agitation

2 public prokiểm tra

ADJ. growing | mass, popular, public | political

VERB + AGITATION engage in, turn to lớn The organization is turning khổng lồ political agitation in order to achieve its aims. | stir up

PREP.. ~ against There has been mass agitation against the president. | ~ for There is growing agitation for rekhung of local government.

Từ điển WordNet


n.

a mental state of extreme emotional disturbancethe feeling of being agitated; not calmthe act of agitating something; causing it to move around (usually vigorously)

English Synonym và Antonym Dictionary

agitationssyn.: excitement ferment fermentation hullabaloo tempestuousness turmoil unrest upheaval