HomeBài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1

15:22, 08/01/2022

(eginarrayl,,x^3 + dfrac127 = x^3 + left( dfrac13 ight)^3\= left( x + dfrac13 ight)left< x^2 - dfrac13x + left( dfrac13 ight)^2 ight>\ = left( x + dfrac13 ight)left( x^2 - dfrac13x + dfrac19 ight)endarray)


Bạn đang xem: Bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1

LG b

(left( a + b ight)^3 - left( a - b ight)^3);

Phương pháp giải:

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ: Hiệu hai lập pmùi hương, bình phương thơm một tổng, bình pmùi hương một hiệu, hiệu hai bình pmùi hương. 

(1),left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(2),left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

(7),A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải chi tiết:

*


LG c

(left( a + b ight)^3 + left( a - b ight)^3);

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ: Tổng nhì lập phương, bình phương thơm một tổng, bình pmùi hương một hiệu, hiệu hai bình pmùi hương. 

(1),left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(2),left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

(6),A^3 + B^3 = left( A + B ight)(A^2 - AB + B^2))

Lời giải chi tiết:

*


LG d

(8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3)

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ: Lập phương một tổng.

(4),left( A + B ight)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3)

Lời giải đưa ra tiết:

(,,8x^3 + 12 mx^2y + 6 mxy^2 + y^3\ = left( 2 mx ight)^3 + 3.left( 2 mx ight)^2.y + 3.2 mx.y^2 + y^3\ = left( 2 mx + y ight)^3)


LG e

( - x^3 + 9x^2 - 27x + 27.)

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ: Lập phương thơm một hiệu.

(5),left( A - B ight)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3)

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl; - x^3 + 9x^2 - 27x + 27 \= 27 - 27x + 9x^2 - x^3\= 3^3 - 3.3^2.x + 3.3.x^2 - x^3\= left( 3 - x ight)^3.endarray)

Loigiaitốt.com


*
Bình luận

Xem thêm: Updates - Arconis True Image Wd Edition

*
Chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp mặt bắt buộc là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh đọc Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp Loigiaigiỏi.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện aiesec-unwe.net. Đội ngũ giáo viên bắt buộc nâng cao điều gì nhằm bạn mang đến nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại biết tin để ad có thể contact cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký kết để dìm giải thuật tuyệt cùng tư liệu miễn phí

Cho phxay aiesec-unwe.net gửi những thông tin cho chúng ta nhằm cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn chi phí.