HomeGiáo DụcBài tập lợi nhuận và rủi ro có lời giải

Bài tập lợi nhuận và rủi ro có lời giải

19:10, 05/07/2021

Lợi nhuậnvàrủi ro của mộtcổphiếu™ Hiệp phươngsaivàtươngquan™ Lợinhuậnvàrủirocủadanhmụcđầutư™ Danhmụcđầutưhiệuquả™ Mô hìnhđịnhgiátàisảnvốn (CAPM)™ Mô hình 3 nhân tố™ Mô hình APT


Bạn đang xem: Bài tập lợi nhuận và rủi ro có lời giải

*
*

Xem thêm: Elly Trần Vướng Ngay Nghi Vấn Phẫu Thuật Thẩm Mỹ, Elly Trần Phẫu Thuật Ngực

quý khách hàng vẫn coi trước 20 trang tư liệu Bài giảng Chương 4: Lợi nhuận với rủi ro ro, để xem tư liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1LỢI NHUẬN VÀ RỦI ROPGS.TS. TRƯƠNG ĐÔNG LỘCKHOA KINH TẾ - QTKD, ĐH CẦN THƠ2NỘI DUNG CHƯƠNG 4™ Lợi nhuận với rủi ro của một cổ phiếu™ Hiệp phương không nên cùng tương quan™ Lợi nhuận với khủng hoảng của hạng mục chi tiêu ™ Danh mục chi tiêu hiệu quả™ Mô hình định vị gia sản vốn (CAPM)™ Mô hình 3 nhân tố™ Mô hình APT3LỢI NHUẬN CỦA MỘT CỔ PHIẾU00PCPlăng xê ttt+−=Rt: Lợi nhuận của CP vào kỳ tPt: Giá CP nghỉ ngơi thời điểm tP0: Giá CP làm việc thời điểm 0Ct: Tiền khía cạnh nhận được trường đoản cú cổ phiếu trong tiến trình 0-t4LỢI NHUẬN KỲ VỌNG CỦA MỘT CỔ PHIẾU(1)∑==+++=niiinn rprprprpR12211 ...Tình trạng nền KT LN của CP A LN của CPhường. Blớn hoảng -20% 5%Suy thoái 10% 20%Bình thường 30% -12%Cực thịnh 50% 9%5LỢI NHUẬN KỲ VỌNG CỦA MỘT CỔ PHIẾU(2)- Lợi nhuận kỳ vọng của CP A:- Lợi nhuận mong muốn của CP B:%5,17175,045,03,01,02,0 ==+++−=AR%5,5055,0409,012,0trăng tròn,005,0 ==+++−=BR6RỦI RO CỦA MỘT CỔ PHIẾU(1)™ Khái niệm- Rủi ro là 1 trong những nguy hại có thể gây ra những tổn thất chobạn phải gánh Chịu đựng nó. - Rủi ro đối với các công ty chi tiêu CK là khả năng dẫnmang đến LN thực tiễn của CK phải chăng rộng LN mong rằng của chính nó. ™ Đo lường khủng hoảng của một cổ phiếunRRVARntti∑=−= 12)(nRRntti∑=−= 12)(σ7RỦI RO CỦA MỘT CỔ PHIẾU(2)Phương thơm không nên (độ lệch chuẩn) của CP. A0,1056250,32550%Cực thịnh0,267500Tổng0,0156250,12530%Bình thường0,005625-0,07510%Suy thoái0,140625-0,375-20%bự hoảngTình trạng nềnKT AtR AAt RR − 2)( AAt RR −8RỦI RO CỦA MỘT CỔ PHIẾU(3)Phương thơm sai (độ lệch chuẩn) của CP. B0,0012250,0359%Cực thịnh0,052900Tổng0,030625-0,175-12%Bình thường0,0210250,14520%Suy thoái0,000025-0,0055%Khủng hoảngTình trạng nềnKT AtR AAt RR − 2)( AAt RR −9RỦI RO CỦA MỘT CỔ PHIẾU(4)066875,042675,0 ==AVAR%86,252586,0066875,0 ===Aσ013225,040529,0 ==BVAR%50,111150,0013225,0 ===Bσ10HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ TƯƠNG QUAN(1)nRRRRRRCovntBBtAAtBA∑=−−= 1))((),()()(),(BABA RxSDRSDCovRRCorr =11HIỆP.. PHƯƠNG SAI VÀ TƯƠNG QUAN(2)-0,0195Tổng0,0113750,0359%0,32550%Cực thịnh-0,021875-0,175-12%0,12530%Bình thường-0,0108750,14520%-0,07510%Suy thoái0,001875-0,0055%-0,375-20%mập hoảngTình trạngnền KTAAt RR − BBt RR −BtRAtR ))(( BBtAAt RRRR −−12HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ TƯƠNG QUAN(3)004875,040195,0),( −=−=BA RRCov1639,01150,0*2586,0004875,0),( −=−=BA RRCorr13LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DANH MỤC (1)™ Trường vừa lòng danh mục có 2 loại cổ phiếu- Lợi nhuận của danh mục- Pmùi hương sai của danh mục:BBAAPhường RXXR += R22,22 2 BBBABAAAP XXXXVar σσσ ++=14LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DANH MỤC (2)Ví dụ: Gỉa sử một người đầu tư 100 triệu vào trong 1 danhmục có 2 loại cổ phiếu: A với B (60 triệu vào CP.. A và40 triệu vào CP B). Lợi nhuận và pmùi hương không đúng (độ lệchchuẩn) của hạng mục này đã là:%7,12%)5,5*40,0(%)5,17*60,0( =+=pR< >023851,0013225,0*16,0)004875,0(*4,06,02066875,0*36,0=+−+= xVarP%44,151544,0 ==== PPP. VarSDσ15LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DANH MỤC (3)Tính phương không đúng hạng mục bởi ma trậnBABA22AAX σ22BBX σBABAXX ,σBABAXX ,σ16LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DANH MỤC (4)™ Trường hòa hợp danh mục với nhiều một số loại CP),(1 ,1212jijninijjiiniiPhường. RRCovXXXVar ∑ ∑∑= ≠==+= σiRniiXpR ∑== 1- Phương thơm không đúng của danh mục:- Lợi nhuận của danh mục:17LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DANH MỤC (5)Tính pmùi hương sai của danh mục bởi ma trậnn321CPn321 2121σX ),( 2121 RRCovXX ),( 3131 RRCovXX ),( 11 nn RRCovXX),( 1212 RRCovXX),( 1313 RRCovXX),( 11 RRCovXX nn),( 22 nn RRCovXX),( 33 nn RRCovXX2222σX22nnX σ2323σX),( 2323 RRCovXX),( 3232 RRCovXX),( 33 RRCovXX nn),( 22 RRCovXX nn18DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ(1)™ Trường phù hợp hạng mục tất cả 2 một số loại cổ phiếu19DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ(2)™ Trường hòa hợp hạng mục có n nhiều loại cổ phiếu20DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ(3)™ Danh mục bao gồm một trái khoán cơ quan chỉ đạo của chính phủ cùng 1 CPVí dụ: Ông Phúc sẽ xem xét đầu tư chi tiêu vào cổ phiếu củachúng tôi X với trái phiếu Chính phủ. Lợi nhuận mong muốn vàkhủng hoảng rủi ro (độ lệch chuẩn) của 2 triệu chứng khoán thù này như sau:Cổ phiếu X Trái phiếu CPLợi nhuận 14% 10%Độ lệch chuẩn 0,đôi mươi 021DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ(4)™ Tỷ lệ đầu tư: 35% : 65%Lợi nhuận = 0,35x14 + 0,65x10 = 11,4%™ Tỷ lệ đầu tư: 120% : -20%Lợi nhuận = 1,20x14 + -0,20x10 = 14,8%%707,0trăng tròn,035,0 22 === xσ%2424,0)20,0(20,1 22 ==−= xσ22DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ(5)Độ lệch chuẩn của lợinhuận hạng mục (%)35% đầu tư vào cổ phiếu65% đầu tư chi tiêu vào trái phiếu10 = RFLợi nhuận kỳ vọngcủa danh mục (%)20120% chi tiêu vào cổ phiếu-20% đầu tư chi tiêu vào trái phiếuĐồ thị 5.3: Lợi nhuận cùng rủi ro của danh mục bao gồm 1 trái phiếu và một cổ phiếu23DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ(6)™ Danh mục tất cả một trái khoán chính phủ cùng n cổ phiếuLợi nhuận kỳ vọngcủa danh mụcRFĐường IIĐường Thị trường vốnRủi ro của danhmục (độ lệch chuẩn)ĐườngII X2 Q3Y5A470% trái phiếu30% CP đại diện vị Q35% trái phiếu65% cổ phiếu thay mặt đại diện vì chưng Q- 40% trái phiếu140% cổ phiếu thay mặt đại diện do Q24RỦI RO HỆ THỐNG VÀ RỦI RO PHI HỆ THỐNG (1)- Rủi ro khối hệ thống (systematic risk)• Rủi ro thông thường mang lại toàn bộ những nhiều loại hội chứng khân oán được gây nên vị các nhân tố vĩ mô.• Rủi ro khối hệ thống bắt buộc bớt thiểu bằng cách đa dạng chủng loại hoá danh mục đầu tư- Rủi ro phi hệ thống (unsystematic risk)• Rủi ro ro xãy ra đối với một hoặc một số bệnh khân oán màkhông ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường• Rủi ro phi hệ thống rất có thể được đào thải bằng phương pháp nhiều mẫu mã hoá danh mục đầu tư.25RỦI RO HỆ THỐNG VÀ RỦI RO PHI HỆ THỐNG (2)iii uRR +=: Lợi nhuận thực tiễn của CP i: Lợi nhuận hy vọng của cổ phiếu i: Kết trái của các phát triển thành nắm ko tiên đân oán đượciRiRiuiiiiii mRuRR ε++=+=: Rủi ro hệ thống (rủi ro khủng hoảng thị trường) của cổ phiếu i: Rủi ro phi hệ thống của cổ phiếu iimiε26RỦI RO HỆ THỐNG VÀ RỦI RO PHI HỆ THỐNG (3)RR hệ thống, mRR phi khối hệ thống, εRR bình thường, Uε27CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG(1)™ Danh mục cân đối thị trường- Mỗi cá thể có thể bao gồm một ước lượng không giống nhau vềlợi tức đầu tư hy vọng, pmùi hương không nên mang lại từng CP.- Các khoảng chừng này có thể không tồn tại khác biệt Khủng nếu như các bên đầu tư chi tiêu dành được công bố hệt nhau.- Giả tngày tiết sự hy vọng thuần tốt nhất (homogeneous expectations): có một thị trường mà sống kia toàn bộ cácđơn vị đầu tư đều sở hữu số đông ước lượng giống nhau về lợinhuận mong rằng, phương không đúng và hiệp phương sai.28CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG(2)- Với giả tmáu sự hy vọng thuần tuyệt nhất, tất cả các nhàđầu tư đề nghị nắm giữ danh mục bao gồm những CK rủi ro rođược thể hiện vị điểm A bên trên Đồ thị 5.4.- Các công ty đầu tư chi tiêu ko say đắm nguy hiểm rất có thể kết hợphạng mục A với những bệnh khân oán phi khủng hoảng rủi ro để đạtăn điểm 4.- Với những công ty đầu tư ưng ý nguy hiểm, chúng ta có thể vaythêm tiền nhằm chi tiêu vào hạng mục A nhằm mục tiêu đạt đượcđiểm 5.29CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG(3)- Nếu tất cả những bên đầu tư lựa chọn cùng một danhmục các chứng khân oán khủng hoảng thì hạng mục này là gì?- Danh mục kia đó là hạng mục tính theo tỷ trọng quý hiếm Thị trường của toàn bộ CP hiện hữu (market-value-weighted portfolio).=> Danh mục này được call là hạng mục thị trường(market portfolio).- Chỉ số của một lượng lớn CP.. là thay mặt đại diện rất tốt chohạng mục bao gồm nhiều CP. của những bên đầu tư chi tiêu.30RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT CỔ PHIẾU(1)- Rủi ro thị phần của một CPhường. trong danh mục lớnđược đo lường và thống kê bằng hệ số beta của CPhường đó.- Hệ số beta được có mang nhỏng là 1 tiêu chí đolường sự phản bội ứng của một CPhường đối với sự cố gắng đổicủa hạng mục thị phần. - Ví dụ: Hệ số beta của Cửa Hàng chúng tôi Y là 1 trong,5, điều này cónghĩa là lúc ROI Thị phần tăng 1% thì lợinhuận mong rằng của chúng ta vẫn tăng 1,5%. 31RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT CỔ PHIẾU(2))(),(2MMii RRRCovσβ =: Rủi ro Thị trường của CP i: Hiệp phương thơm saiPhương không nên của lợi tức đầu tư thị trườngiβ),( Mi RRCov:)(2 MRσ11==∑=niiiM X ββMβ : Rủi ro của tất cả thị trường: Rủi ro Thị Trường của cổ phiếu iXi : Tỷ lệ đầu tư chi tiêu vào CP iiβ32RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT CỔ PHIẾU(3)Xác định beta bằng phương pháp hồi quyεβα ++= mii RRRi: Lợi nhuận mong rằng của CP iRm: Lợi nhuận thị trườngβi: Rủi ro Thị Phần của cổ phiếu i33MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN - CAPM(1)Đường Thị Phần vốn (CML)1FRMRiRiβ34MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN - CAPM(2))( FMF RRRR −+= β- Nếu Lợi nhuận mong muốn của cổ phiếubằng cùng với ROI của hội chứng khoán phi khủng hoảng.- Nếu Lợi nhuận mong muốn của cổ phiếubởi cùng với ROI của Thị Trường. :0 FRR =⇒=β:1 MRR=⇒=β35MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN - CAPM(3)Ví dụ: Cổ phiếu của công ty chúng tôi Q-mart gồm hệ số beta là1,5. Hệ số beta của Shop chúng tôi Zebra là 0,8. Lãi suất củatrái phiếu cơ quan chính phủ (chứng khân oán phi đen thui ro) là 7%. Lợi nhuận kỳ vọng của Thị Trường là 15%. Lợi nhuận kỳvọng của 2 các loại CP này được tính nhỏng sau:LN mong rằng của Q-mart = 7% + 1,5(15% - 7%) = 19%LN hy vọng của Zebra = 7% + 0,8(15% - 7%) = 13,4%36MÔ HÌNH 3 NHÂN TỐ CỦA FAMA VÀFRENCH- Fama cùng French (1992) tóm lại rằng beta không hẳn là trở nên tuyệt nhất giải thích lợi nhuận của một cổphiếu nlỗi trong quy mô CAPM.- Trong mô hình 3 nhân tố Fama-French (Fama-French Three-Factor Model) ROI của một cổphiếu được xác định trong côn trùng đối sánh với: (1)lợi nhuận Thị trường, (2) quy mô cửa hàng, (3) giá bán trịsổ sách so với cái giá trị Thị Trường. 37LÝ THUYẾT CHÊNH LỆCH GIÁ – APT(ARBITRAGE PRICING THEORY)- ATPhường. là mô hình thực hiện các nguyên tố để khẳng định quan hệ thân ROI mong muốn cùng rủi ro khủng hoảng của một CP bằng phương pháp trả định rằng lợi nhuận cómối quan hệ đường tính với nhiều nguyên tố rủi ro khủng hoảng.- Mô hình này được dựa vào nguyên tắc: 2 gia sản như nhau nhau quan yếu bán với 2 giá chỉ khác biệt.<9-10>38LÝ THUYẾT CHÊNH LỆCH GIÁ – APT(ARBITRAGE PRICING THEORY)- Lợi nhuận mong muốn vào ngôi trường vừa lòng tất cả k yếu đuối tốrủi ro được xác minh nlỗi sau:( ) ( )( )∑=−+=−++−+=K1jFjFikFi1irRrrRrRrRjk1βββiRL- CAPM được coi như nlỗi là 1 trường thích hợp quan trọng đặc biệt của APT Lúc chỉ bao gồm duy nhất một nhân tố (LN ko tiên đoán thù được của hạng mục thị trường)