HomeĐời SốngBe in favour of là gì

Be in favour of là gì

00:20, 27/03/2021
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:in favour of
Vietnamese translation:vì/mang lại công dụng của
Entered by: Hien Luu

Bạn đang xem: Be in favour of là gì

12:59 Feb 27, 2012
English to Vietnamese translationsBus/Financial - Law: Contract(s) / Confidentiality
English term or phrase: in favour of
* This Deed Pol is made in favour of the employer. I am not sure if the meaning of "in favour of" in the above sentence differs from that found in the following sentence: * The agreement includes a "Waiver of subrogation clause" in favour of the buyer. I would appreciate your comments on this.
Hien Luu
KudoZ activityQuestions: 445 (1 open)(8 without valid answers) (58 closed without grading) Answers: 164
*

Local time: 00:20
vì/đến tác dụng của
Explanation:1. Cụm "in favour of" ở cả hai câu này còn có nghĩa đồng nhất. Tuy nhiên "Dead Pol" (Deed Poll) không giống cùng với Agreement nhỏng đa số bạn vẫn giải thích. 2. "In favour of" theo ngôn từ lao lý phù hợp đồng tựa như "for the benefit of" (coi link": "A contract made in favor of a third các buổi party is known as a third-các buổi party contract or contract for the benefit of a third các buổi party "). Trong giờ đồng hồ Việt tương tự "vì/cho ích lợi của". Các bí quyết dịch khác cũng hoàn toàn có thể được, tuy vậy về ngôn ngữ thích hợp đồng thì thông dụng là "vì/mang lại tiện ích của". 3. Hình như, ví như vào biểu quyết, quăng quật phiếu: "vote in favour of smb" sẽ được dịch là "biểu quyết/bỏ phiếu ủng hộ/ưng ý ai đó" Thanks

*

This person is a aiesec-unwe.net Certified PRO in English to VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a aiesec-unwe.net Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Linh HoangVietnamLocal time: 00:20

Xem thêm: Nhà Tắm Tiếng Anh Là Gì - Từ Vựng Tiếng Anh Về Phòng Tắm

*

5 +1vì/mang lại tiện ích củaThis person is a aiesec-unwe.net Certified PRO in English to VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a aiesec-unwe.net Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linc Hoang

*

*

Explanation:I think both carry the same meaning, "in tư vấn or lớn the advantage of".Tung NguyenVietnamLocal time: 00:20Specializes in fieldNative speaker of: Vietnamese
Explanation:Cũng có thể dịch là Ưu áinguyen thaoVietnamWorks in fieldNative sầu speaker of: Vietnamese