HomeBiết rằng 148 chia cho thì dư 20 và 108 chia thì dư 12.số tự nhiên là

Biết rằng 148 chia cho thì dư 20 và 108 chia thì dư 12.số tự nhiên là

13:20, 27/06/2021
Hãy nhập câu hỏi của bạn, aiesec-unwe.net sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Biết rằng 148 chia cho thì dư 20 và 108 chia thì dư 12.số tự nhiên là
=> 148 - 20 = 128 chia hết cho x ( x>20)

108 -12 = 96 chia hết cho x

=> x thuộc UC(128;96) ; UCLN(128 ;96) =32

=> x thuộc U(32) và x>20

=> x = 32Vì 148 chia x dư 20; 108 chia x dư 12

Nên 148 - 20 chia hết cho x

108 - 12 chiahết cho x

Suy ra x+20\(\varepsilon\)ƯC(148;108)

Ta cóƯCLN(148;108)=32

ƯC(148;108)=Ư(32)={1;2;4;8;16;32}

Ta có x +20=32

x =32-20

x = 12

Vậy x=12

Chúc bạn học giỏi.Xem thêm: Học Sinh Yêu Thầy Giáo - Thầy Ơi, Thầy Đừng Cưa Em

=> 148 - 20 = 128 chia hết cho x (x>20)

108 - 12 = 96 chia hết cho x

=> x thuộc ƯC(96;128) ; ƯCLN(96;128) = 32


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

tìm số tự nhiên x, biết rằng 148 chia cho x thì dư 20, còn 108 chia x thì dư 12

 

Đọc tiếp...

Vì : 148 chia cho x dư 20 \(\Rightarrow148-20⋮x\Rightarrow128⋮x\left(x>20\right)\) (1)

Vì : 108 chia cho x dư 12 \(\Rightarrow108-12⋮x\Rightarrow96⋮x\left(x>12\right)\) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow128,96⋮x\Rightarrow x\inƯC\left(128,96\right)\left(x>20\right)\)

Ta có : \(128=2^7;96=2^5.3\)

\(\RightarrowƯCLN\left(128,96\right)=2^5=32\RightarrowƯC\left(128,96\right)=Ư\left(32\right)=\left\{1;2;4;8;16;32\right\}\)

Mà : \(x>20\Rightarrow x=32\)

Vậy : x = 32


Vì 148 chia ​x dư 20=>148-20\(⋮\)x=>128\(⋮\)x ( x>20)

Vì ​108 chia x dư 12=>108-12\(⋮\)x=>96\(⋮\)x (x>12)

=>xϵƯC(128;96)

Ta có :

128=27

96=25.3

=>ƯCLN(128;96)=25=32

=>ƯC(128;96)=Ư(32)={1;2;4;8;16;32}

Mà (1220)=>x=32


Ở đây mình còn một cách giải khác cũng xin được đóng góp luôn vì 148 chia x dư 20 nên x sẽ là ước của 148 - 20 = 128 và 108 chia x dư 12 nên x sẽ là ước của 108 - 12 = 96 Vậy x chính là ước chung của 128 và 96 Bây giờ là ta sẽ tiến hành tìm ước chung lớn nhất của 128 và 96 với 2 bước Bước 1: Phân tích 128 và 96 ra các thừa số nguyên tố 128 = 2^7 96 = 3.2^5 Bước 2: Lấy tích các thừa số chung với số mũ nhỏ nhất của nó. Ở đây thừa số chung là 2 và số mũ nhỏ nhất của thừa số này là 4 Vậy số cần tìm là 2^4 = 32 CHÚC BẠN HỌC TỐT!


Kiểm tra Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗