HomeĐời SốngBình quân gia quyền tiếng anh là gì

Bình quân gia quyền tiếng anh là gì

00:24, 27/03/2021

Đối với chúng ta sinch viên kế tân oán hay kế tân oán sẽ đi làm việc hiểu rằng các thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù sẽ giúp các bạn hiểu gọi được những tư liệu kế tân oán thế giới và bao gồm cơ hội thao tác làm việc sinh hoạt các công ty lớn quốc tế nâng cấp mức lương cùng chế độ của chính bản thân mình. Dưới đây là tổng thích hợp hầu như thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán không thiếu thốn nhất

Các thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán

1. Thuật ngữ trình làng về kế tân oán

Accounting: Kế toán

Accounting equation: Phương thơm trình kế toán

Users of accounting information: Đối tượng áp dụng biết tin kế tân oán (Internal users: Đối tượng bên trong; External users: Đối tượng bên ngoài) học xuất nhập vào online

Asset: Tài sản

Liability: Nợ buộc phải trả

Owner’s equity: Vốn nhà ssống hữu

Revenue: Doanh thu

Expense: Chi phí

Income: Thu nhập

Short-term asset/Current asset: Tài sản ngắn hạn

Long-term asset/Non-current asset: Tài sản dài hạn

Current liability: Nợ yêu cầu trả ngắn hạn khóa học tài năng mềm

Long-term debt: Nợ dài hạn

Profit: Lợi nhuận

Loss: Lỗ

Financial accounting: Kế toán thù tài chính

Managerial accounting: Kế tân oán quản ngại trị

Accounting assumption: Giả định kế toán

Accounting principle: Nguyên tắc kế toán

Historical cost: Giá nơi bắt đầu học tập kế toán thù thuế tphcm

Accrual basis: Thương hiệu dồn tích

Consistency: Nhất quán

Going concern: Hoạt động liên tục

Matching: Phù hợp

Materiality: Trọng yếu

Prudence: Thận trọng

Economic entity: Đơn vị khiếp tế

Monetary unit: Đơn vị chi phí tệ

Accounting Period: Kỳ kế toán

Characteristics of accounting information: Điểm lưu ý của biết tin kế toán

Honesty/Integrity: Trung thực học kế tân oán tổng phù hợp ở chỗ nào tốt

Neutrality/Objectivity: Khách quan

Completeness: Đầy đủ

Understandability: Dễ hiểu

Comparability: Có thể so sánh được

Timeliness: Kịp thời

*

2. Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán về Báo cáo tài chính

Financial statement: Báo cáo tài chính

Statement of Financial Position/Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

Statement of Financial Performance/Profit and Loss Statement/Income Statement: Báo cáo hiệu quả vận động khiếp doanh

Statement of Cash Flows: Báo cáo lưu lại chuyển khoản tệ

Notes of financial statement: tngày tiết minch BCTA

Cash equivalents: những khoản tương đương tiền

Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn

Long-term investments: Các khoản đầu tư nhiều năm hạn

Other non-current assets: Tài sản lâu năm khác

Deferred expense/prepaid expense: Chi phí trả trước

Advances lớn employees: Các khoản trợ thì ứng

Advanced payments khổng lồ suppliers: Khoản trả trước bạn bán

Inventory: Hàng tồn kho

Other current assets: Tài sản ngắn hạn khác

Fixed assets: Tài sản ráng định

Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại lại

Investment và development fund: Quỹ đầu tư vạc triển

Sales revenue: Doanh thu phân phối hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: giữ chuyển khoản tệ tự chuyển động ghê doanh

Cash flows from investing activities: giữ giao dịch chuyển tiền tệ từ vận động đầu tư

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận duy trì lại

Investment và development fund: Quỹ đầu tư vạc triển

Sales revenue: Doanh thu cung cấp hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ trường đoản cú hoạt động khiếp doanh

Cash flows from investing activities: lưu lại chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ bỏ vận động đầu tư

3.


Bạn đang xem: Bình quân gia quyền tiếng anh là gì


Xem thêm: Bệnh Lao Xương Có Lây Không Thể Chủ Quan, Bệnh Lao Xương Có Lây Nhiễm Không


Xem thêm: Khái Niệm Về Viễn Thám Là Gì ? Những Kiến Thức Xoay Quanh Viễn Thám #1


Tiếng anh chăm ngành kế toán thù về tư liệu cùng triệu chứng khoán

Document: chứng từ

Value added tax invoice: hóa solo thuế quý giá gia tăng

Inventory/stocktaking: kiểm kê

Periodic inventory: kiểm kê định kỳ

Nonperiodic inventory: kiểm kê bất thường

Inventory of assets: kiểm kê tài sản

4. Thuật ngữ giờ anh về thông tin tài khoản kế toán cùng sổ ghi

Account: tài khoản

Credit side: bên có

Debit side: mặt nợ

Credit balance: số dư Có

Debit balance: số dư nợ

Credit entry: ghi nợ

Debit entry: ghi có

Opening balance: Số dư đầu kỳ

Closing balance: Số dư cuối kỳ

Journal entry: định khoản kế toán

Double entry: ghi sổ kép

Detailed accounting: kế tân oán bỏ ra tiết

General accounting: kế tân oán tổng hợp

Transaction: nghiệp vụ phát sinh

Chart of accounts: khối hệ thống tài khoản kế toán

5. Thuật ngữ giờ anh về kế toán thù kiểm toán

Cost of inventories: giá bán gốc của sản phẩm tồn kho

Market price: giá bán thị trường

Fair value: Giá trị phù hợp lý

Net realizable value: Giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện

Weighted-average (WA): Phương pháp bình quân gia quyền

Cumulative weighted average: Phương thơm pháp bình quân gia quyền liên hoàn

First in-first out (FIFO): nhập trước xuất trước

Goods in transit: sản phẩm đi đường

Work in process (WIP): sản phẩm dnghỉ ngơi dang

Finished goods inventory: thành phẩm

Goods on consignment: mặt hàng gửi đi bán

Raw materials: nguyên thiết bị liệu

Accumulated depreciation: Khấu hao lũy kế

Depreciation expense: Ngân sách khấu hao

Carrying amount: giá trị còn lại

Straight-line method: Khấu hao con đường thẳng

Accelerated method: Khấu hao bớt dần

Allowance for asphối impairment: dự trữ tổn định thất tài sản

Initial cost: quý giá ban đầu

Subsequent cost: Chi phí phát sinh sau ghi dấn ban đầu

Residual or salvage value: quý giá thanh hao lý (TSCĐ)

Perpetual inventory system: kế toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kê knhị hay xuyên

Periodic inventory system: kế tân oán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

6. Thuật ngữ giờ anh kế toán thù chào bán hàng

Manufacturing firm: doanh nghiệp sản xuất


Chuyên mục: Đời Sống