HomeĐời SốngCải cách hành chính nhà nước là gì

Cải cách hành chính nhà nước là gì

20:47, 11/07/2021
1. Khái niệm cải cách thủ tục hành chính là gì?2. Ý nghĩa và nội dung của cải cách thủ tục hành chính là gì?

1. Khái niệm cải cách thủ tục hành chính là gì?

a. Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về thời gian, không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân.

Bạn đang xem: Cải cách hành chính nhà nước là gì

b. Cải cách thủ tục hành chính là gì?

Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn; các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn; cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Xem thêm: Người Đàn Ông Đẹp Nhất Châu Á

Cải cách thủ tục hành chính là cải cách các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; cải cách các quy định về các loại thủ tục hành chính; cải cách việc thực hiện các thủ tục hành chính.

*
*

2. Ý nghĩa và nội dung của cải cách thủ tục hành chính là gì?

a. Ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính là gì?

Ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính, nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tham khảo: Khiếu kiện hành chính là gì?

b. Nội dung của cải cách hành chính là gì?

Nội dung của cải cách thủ tục hành chính bao gồm những vấn đề sau đây:

Cơ chế một cửa và một cửa liên thôngKiểm soát thủ tục hành chínhĐánh giá tác động thủ tục hành chínhRà soát, đánh giá thủ tục hành chínhTiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Link bài viết: https://aiesec-unwe.net/khai-niem-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-la-gi/