HomeĐời SốngCaptured là gì

Captured là gì

17:33, 25/03/2021
2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại hễ từ3 Chuyên ngành3.1 Toán và tin3.2 Điện tử & viễn thông3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinch tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /"kæptʃə/

Thông dụng

Danh từ

Sự bắt duy trì, sự bị tóm gọn Sự chiếm được, sự giành được Người bị tóm gọn, trang bị bị bắt

Ngoại hễ từ

Bắt giữ lại, bắt Đoạt được, mang được, thu được, giành được, thu hútto capture the attention of...đam mê được sự chú ý của...

Bạn đang xem: Captured là gì

sắc thái từ

Chuyên ngành

Tân oán và tin

bắt giữ lại

Giải yêu thích VN: Sao chnghiền toàn thể giỏi một trong những phần hình hình họa trên screen và trở nên chúng thành dạng thức tệp hình ảnh nhằm chèn vào một trong những tư liệu hoặc đựng lại trong đĩa. Trong phần mềm mạng NetWare, đây là một lệnh thường được dùng để thành lập sự ghép nối giữa cổng LPT 1 của một trạm công tác với sản phẩm công nghệ in của mạng.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Stt Hay Về Tình Yêu Ngắn Gọn Lãng Mạn Nhất

Nếu các bạn gồm lắp thêm in riêng rẽ đã ghnghiền cùng với LPT 1, bạn cũng có thể phía LPT 2 vào vật dụng in của mạng.

sự bắt giữ lại sự thu nạp thu nạp

Điện tử & viễn thông

bắt mục tiêu sự từ kích

Kỹ thuật chung

bắt giữ bắt

Giải say đắm VN: Sao chnghiền tổng thể hay 1 phần hình ảnh bên trên screen và biến hóa chúng thành dạng thức tệp đồ họa để chèn vào một tài liệu hoặc chứa lại vào đĩa. Trong ứng dụng mạng NetWare, đây là một lệnh thường được dùng để Thành lập và hoạt động sự ghnghiền nối thân cổng LPT 1 của một trạm công tác làm việc với máy in của mạng. Nếu chúng ta tất cả trang bị in riêng vẫn ghép với LPT 1, chúng ta cũng có thể phía LPT 2 vào sản phẩm công nghệ in của mạng.

sự bắt sự tích lũy thu thậpcapture adaptercỗ ham mê ứng thu thập

Kinch tế

người hoặc đồ vật bị tóm gọn duy trì sự bắt giữ (bạn, tàu ...)

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nounabduction , acquirement , acquisition , apprehension , appropriating , appropriation , arrest , bag * , bust * , catch , collar , commandeering , confiscation , drop * , ensnaring , fall , gaining , grab * , grasping , hit the jackpot * , hook * , imprisonment , knock off * , laying hold of , nab * , nail * , obtaining , occupation , pichồng up * , pinch * , pull * , run in * , securing , seizing , seizure , snatching , sweep * , taking , taking captive , taking into custody , trapping , trip , winning verbapprehover , arrest , bag * , bust * , catch , collar , conquer , cop , gain control , get , grab * , hook * , land , nab * , nail * , net , occupy , overwhelm , pick up * , pinch * , prehend , pull in , put the cuffs on , round up * , run in * , secure , seize , snare , snatch , take , take captive , take into lớn custody , take prisoner , trap , tumble , gain , win , bag , captivate , corral , deprehkết thúc , grab , hook , nab , nail , obtain , prize , snag

Từ trái nghĩa

nounfreeing , letting go , liberalization , release verbkhông tính phí , let go , liberate , thua trận , release