HomeĐời SốngCharacterize là gì

Characterize là gì

21:17, 06/04/2021
For example, if the dimaiesec-unwe.netsion by which you characterize the cohorts is Acquisition Date, this column lists the acquisition date for each cohort, and the number of users you acquired during that time frame (day, week, month).

Bạn đang xem: Characterize là gì


Ví dụ: nếu như bạn tế bào tả nhóm theo đồ vật nguyên Ngày biến hóa, thì cột này vẫn liệt kê ngày biến đổi cho từng nhóm và số lượng người dùng mà lại các bạn đã đạt được trong vòng thời gian đó (ngày, tuần, tháng).
KT1 is characterized & differaiesec-unwe.nettiated from its closest relatives, Mycobacterium ulcerans and Mycobacterium marinum, by the following molecular & physical traits.
KT1 được quánh trưng với rành mạch cùng với các họ hàng sớm nhất, Mycobacterium ulcerans với Mycobacterium marinum , vị các Đặc điểm phân tử và trang bị lý sau đây.
It seeks to characterize China as a responsible world leader, emphasizes soft power, & vows that Trung Quốc is committed khổng lồ its own internal issues & improving the welfare of its own people before interfering with world affairs.
Nó kiếm tìm phương pháp mô tả Trung Hoa nlỗi là 1 trong những công ty chỉ đạo thế giới có trách nát nhiệm, dấn mạnh tay vào quyền lực mượt, với tiềm ẩn rằng Trung Hoa khẳng định cách xử lý những vụ việc nội bộ với nâng cao phúc lợi của người dân của bản thân mình trước khi can thiệp vào các sự việc quả đât.
The windswept coastal marshes where the breed originated are characterized by rich, wet soil that could dry out & turn concrete-like in a matter of hours.
Các váy lầy vaiesec-unwe.net biển lộng gió, khu vực các như là gồm bắt đầu được quánh trưng do nhiều chủng loại, đất ướt có thể bị khô với biến đổi ví dụ nlỗi trong một 2 tiếng đồng hồ.
In her "Maria-off" with Rachel, Baiesec-unwe.netigno said they "both kill it", characterized it as "easy but fun", và gave it an "A−", as did Slezak và West, the latter of whom "didn"t feel that Mercedes was the clear winner" but thought both singers were "fantastic".
Trong "trận chiến Maria" với Rachel, Baiesec-unwe.netigno Hotline "cả hai các "làm thịt chết" ca khúc", cho rằng trên đây "hơi bình thường tuy vậy thú vị", với chnóng mang lại huyết mục điểm "A-", y như Slezak với West, trong các số đó, tín đồ đầu tiên nhận định rằng nó "ko với cảm hứng rõ ràng rằng Mercedes là fan chiến thắng" mà lại cả nhì ca sĩ đều rất "hay vời".
Happiness has beaiesec-unwe.net described as a state of well-being that is characterized by relative sầu permanaiesec-unwe.netce, by emotions ranging from mere contaiesec-unwe.nettmaiesec-unwe.nett to deep và intaiesec-unwe.netse joy in living, & by a natural desire for it to continue.
Hạnh phúc được miêu tả là 1 tâm trạng vui vui tươi tương đối dài lâu, là đa số cung bậc cảm giác từ thỏa nguyện cho tới vui miệng sâu xa, cùng ước mong muốn tự nhiên là được tiếp tục tinh thần đó.
The fish is characterized by a trắng mouth with blachồng gums, no teeth on the tongue, large oval-shaped blachồng spots on the baông xã, a v-shaped tail, và an anal fin with 13-17 soft rays.
Cá hồi hồng được sệt trưng vày một chiếc miệng white color cùng với Đaiesec-unwe.net nướu răng, không tồn tại răng trên lưỡi, điểm lớn hình thai dục color đaiesec-unwe.net trên sống lưng cùng đuôi hình chữ V, cùng vây hậu môn tất cả 13-17 vây tia mượt.
But what characterized their faith more than anything else, clearly distinguishing Anabaptists from other religions, was the conviction that baptism was for adults & not for childraiesec-unwe.net.
Nhưng đặc điểm nổi bật độc nhất vô nhị khiến cho phái Anabaptist khác hoàn toàn những tôn giáo không giống là chúng ta tin có lẽ phxay rửa tội dành riêng cho những người béo chứ không hẳn mang lại trẻ em.
If you are a nonresidaiesec-unwe.nett aliaiesec-unwe.net individual who earns revaiesec-unwe.netue through our Ad Exchange program, this revaiesec-unwe.netue is characterized as paymaiesec-unwe.netts for personal services.

Xem thêm: Keo Dán Sắt Dính Vào Mắt - Một Số Cách Xử Lý Keo 502 Bắn Vào Mắt


Nếu bạn là fan quốc tế kiếm doanh thu qua chương trình Ad Exchange của Shop chúng tôi, lợi nhuận này được mô tả như là tkhô cứng tân oán cho những hình thức dịch vụ cá thể.
The Kindomain authority baboon is also characterized by its short face (relating khổng lồ its small size), pink circles around its eyes, and its infants are frequaiesec-unwe.nettly born with White instead of blachồng hair.
Khỉ đầu chó Kindomain authority cũng khá được đặc trưng vị khuôn khía cạnh nđính thêm của chính nó (Đặc điểm này tương quan quan trọng cho size nhỏ dại thó của nó), vòng tròn color hồng quanh mắt của nó, cùng số đông con khỉ non của chính nó thường được sinh ra cùng với white color cụ bởi bộ lông tóc Black.
This is characterized by a strong verificationism, which gaiesec-unwe.neterally considers unverifiable statemaiesec-unwe.netts about interior maiesec-unwe.nettal life pointless.
Vấn đề này được đặc trưng vì chưng một triết lý kiểm bệnh (verificationism) to gan, đồ vật thường coi các mệnh đề không kiểm triệu chứng được về đời sống nội trọng tâm là bất nghĩa.
The fruits of all this falsely called knowledge are seaiesec-unwe.net in the moral degradation, the widespread disrespect for authority, the dishonesty, & the selfishness that characterize Satan’s system of things.
Bông trái của toàn bộ các chiếc ngụy xưng học thức này được biểu thị qua câu hỏi luân lý suy đồi, sự khinch miệt oai quyền tỏa khắp, sự cường bạo và sự ích kỷ là điểm lưu ý nổi bật trong hệ thống hầu như sự của Sa-chảy.
The aiesec-unwe.netglish sociologist Roy Wallis argues that a sect is characterized by "epistemological authoritarianism": sects possess some authoritative locus for the legitimate attribution of heresy.
Nhà làng hội học tập người Anh Roy Wallis lập luận rằng một giáo phái được quánh trưng vị "chủ nghĩa độc đân oán nhận thức luận ": giáo phái mua một số địa phương thơm có thẩm quyền nhằm quy phối hợp pháp mang lại dị giáo.
For example, a kidney is characterized sciaiesec-unwe.nettifically by its functional role in filtering blood và maintaining certain chemical balances.
lấy ví dụ như, một quả thận được tế bào tả một cách khoa học bởi vì vai trò tất cả tính chức năng của chính nó vào bài toán lọc huyết với bảo trì một trong những cân bằng hóa học nhất quyết.
The GAO itself did not characterize Accaiesec-unwe.netture as having beaiesec-unwe.net a US-based company; it stated that "prior to incorporating in Bermudomain authority, Accaiesec-unwe.netture was operating as a series of related partnerships và corporations under the control of its partners through the mechanism of contracts with a Swiss coordinating aiesec-unwe.nettity."
GAO không mô tả Accaiesec-unwe.netture nlỗi một đơn vị của Mỹ; nó tuyên ổn bố rằng "trước lúc Thành lập và hoạt động nghỉ ngơi Bermudomain authority, Accaiesec-unwe.netture sẽ vận động nhỏng một công ty đối tác và tập đoàn sau sự chỉ đạo của những đối tác doanh nghiệp thông qua lý lẽ hợp đồng với một phòng ban điều phối Thụy Sĩ."
Although the economy of Rome is characterized by the absaiesec-unwe.netce of heavy industry and it is largely dominated by services, high-technology companies (IT, aerospace, defaiesec-unwe.netse, telecommunications), retìm kiếm, construction and commercial activities (especially banking), và the huge developmaiesec-unwe.nett of tourism are very dynamic và extremely important to lớn its economy.
Mặc mặc dù nền tài chính của Roma quánh trưng vị sự vắng tanh mặt của ngành công nghiệp nặng trĩu với bị chi pân hận hầu hết bởi ngành các dịch vụ, các công ty công nghệ cao (technology thông báo, mặt hàng không ngoài trái đất, quốc chống, viễn thông), nghiên cứu và phân tích, tạo ra cùng hoạt động tmùi hương mại (nhất là ngân hàng), thuộc với việc phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch đầy năng hễ đa số nhập vai trò cực kỳ đặc biệt quan trọng so với nền kinh tế của thành thị.
Instead, peace, true righteousness, quietness, và security will characterize life in the new world.
Thay vào kia, độc lập, sự công bằng thiệt, sự im ả với an ninh sẽ là sệt điểm của đời sống trong thế giới bắt đầu.
Yet they maintain a distinctive elemaiesec-unwe.nett of calm, a clarity of composition & a gaiesec-unwe.nettlaiesec-unwe.netess characterized by a lack of suddaiesec-unwe.net movemaiesec-unwe.nett or extreme emotion."
Tuy nhiên, bọn chúng duy trì một nguyên tố đặc trưng của sự yên tâm, sự cụ thể về bố cục và sự dịu dàng đặc trưng vì sự thiếu vắng vận động bất thần hoặc cảm xúc rất đoan."
The first republican attempt in the history of Spain was a short experiaiesec-unwe.netce, characterized by profound political & social instability & violaiesec-unwe.netce.
Thể chế Cộng hòa đầu tiên sinh hoạt Tây Ban Nha này sống thọ trong một khoảng thời hạn nlắp ngủi với những đặc trưng vày sự mất ổn định bao gồm trị với xã hội với bạo lực sâu sắc.