HomeCho 3 36 lít hỗn hợp etan và etilen

Cho 3 36 lít hỗn hợp etan và etilen

06:49, 26/06/2021
*

Bạn đang xem: Cho 3 36 lít hỗn hợp etan và etilen


Cho 3,36 lít tất cả hổn hợp etan và etilen (đktc) đi đủng đỉnh qua qua hỗn hợp brom dư. Sau phản bội ứng trọng lượng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen vào các thành phần hỗn hợp thứu tự là


*
Nhóm học hành facebook miễn giá tiền mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ trên VietJaông chồng. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online trên tiện ích VietJaông chồng. Tải ngay!


Đáp án : A

Kân hận lượng bình brom tăng = cân nặng etilen

=> Kân hận lượng etilen = 2.8g

-> n etilen = 2.8/28 = 0.1

=> nl etung = 0.15 - 0.1 = 0.05


HÓA 12 - BUỔI 6. ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, DẠNG BÀI THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC ĐẶC BIỆT. - Livestream HÓA thầy TÀI


khi mang lại but-1-en tác dụng cùng với hỗn hợp HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm như thế nào sau đây là sản phẩm chính


Một tất cả hổn hợp X tất cả ankan A và một anken B có thuộc số nguyên ổn tử C và gần như sinh sống thể khí ởthể khí sống đktc. Cho các thành phần hỗn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn sót lại bằng nửa thể tích X, còn cân nặng Y bởi 15/29 trọng lượng X. CTPT A, B và nhân tố % theo thể tích của tất cả hổn hợp X là


Xem thêm: Tìm M Để Bất Phương Trình Có Nghiệm Thuộc Khoảng Lớp 10, Tìm M Để Bất Phương Trình Có Nghiệm

Số cặp đồng phân kết cấu anken ở thể khí (đkt) thoả nguyện điều kiện: lúc hiđrat hoá tạo ra thành tất cả hổn hợp có bố ancol là


Anken C4H8 tất cả từng nào đồng phân lúc tính năng với hỗn hợp HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất


X là tất cả hổn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hlàm việc (ở trong hàng đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất màu sắc đầy đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, aiesec-unwe.net HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*