HomeCó 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

11:13, 26/06/2021
Hãy nhập thắc mắc của khách hàng, aiesec-unwe.net sẽ tìm kiếm gần như câu hỏi tất cả sẵn cho chính mình. Nếu không vừa lòng với các câu vấn đáp gồm sẵn, các bạn hãy tạo ra thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phốCó 7 xe hơi gửi thực phđộ ẩm vào thị thành, trong đó 6 ô tô đi đầu, từng xe hơi chuyển được 35 tạ với xe hơi sau cuối đưa được 42 tạ.Hỏi vừa phải mỗi xe hơi đưa được bao nhiêu tạ thực phẩm?

(Giải góp tớ với những cậu ơi)
7 oto lớn mang lại duoc so ta thuc pmê mệt la:

6x35+42=252(ta).

Xem thêm: Bộ Tự Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Người Lớn Bận Rộn Đạt Hiệu Quả, Bộ Tự Luyện Chữ Đẹp Ưu Việt Nhất Hiện Nay

trng binh mot okhổng lồ cho duoc so ta thuc psay mê la:

252:7=36(ta).

Dap so:36 tazải

6 ô tô đầu chsống được số tạ thực phđộ ẩm là :

35*6=210(tạ)

vừa phải từng xe hơi chlàm việc được số tạ thực phẩm là :

(210+42):7=36(tạ)

đ/s: 36 tạ


Dưới đó là một vài ba thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta trình lên. Có thể trong các số đó gồm câu vấn đáp cơ mà chúng ta cần!

Có 7 xe hơi chuyển thực phđộ ẩm vào thành phố, trong các số ấy 6 ô tô tiên phong, từng xe hơi gửi được 35 tạ với xe hơi cuối cùng đưa được 42 tạ. Hỏi vừa phải mỗi xe hơi đưa được số tạ thực phẩm?

Có ai góp bản thân bản thân nha

 

Đọc tiếp...


6 xe hơi đầu chsống được :

35 x 6 = 210 ( tạ )

7 xe hơi chsinh sống được tổng cộng :

210 + 42 = 252 ( tạ )

Trung bình từng xe hơi chnghỉ ngơi được

252 : 7 = 36 ( tạ )


Giải

Tổng cả 6 xe hơi chuyển số thực phđộ ẩm vào thành phố là:

6 × 35 = 210( tạ )

Tổng cả 7 xe hơi nhảy số thực phẩm vào tỉnh thành là:

210 + 42 = 252 ( tạ )

trung bình từng ô tô chuyển được số tạ thực phẩm

252 : 7 = 36 ( tạ )

Đáp số:36 tạ


Tổng cả 6 xe hơi chuyển số thực phđộ ẩm vào thị thành là:

6×35=210( tạ )

Tổng cả 7 xe hơi dịch số thực phđộ ẩm vào thị trấn là:

210+42=252( tạ)

trung bình từng ô tô đưa được số tạ thực phẩm

252:7=36( tạ )

Đáp số: 36 tạ

-------------------------HỌC TỐT-----------------------


Có 9 xe hơi chuyển thực phđộ ẩm vào thành phố,trong các số ấy 5 ô tô đón đầu,từng ô tô gửi được 36 tạ và 4 xe hơi đi sau,từng ô tô chuyển được 45 tạ.Hỏi mức độ vừa phải từng xe hơi gửi được bao nhiêu tấn thực phẩm

Đọc tiếp...

5 xe cộ đầu dịch số tạ thực phẩm là:

36 x 5 = 180 ( tạ )

4 xe cộ đi sau chsống được số tạ thực phđộ ẩm là:

45 x 4 = 180 ( tạ )

Trung bình mỗi xe cộ chnghỉ ngơi được số tấn thực phđộ ẩm là:

( 180 + 180 ) : 2 = 40 ( tạ ) = 4tấn

Đ/s: 4 tấn thực phẩm


Số tạ thực phẩm 5 xe đầu là

5x36=180(tạ)

Số tạ thực phẩm 4 xe sau là

4x45=180(tạ)

Tổng số tạ thực phẩm 4 xe chlàm việc là

180+180=360(tạ)

Trung bình :

360:9=40(tạ)=4 tấn

Đáp số........


Kiểm tra Toán lớp 4 Giải SGK Tân oán lớp 4 Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 4
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗