HomeCome on là gì

Come on là gì

07:05, 13/07/2021

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú aiesec-unwe.net.Học các tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Come on là gì

said lớn encourage someone khổng lồ vị something, especially khổng lồ hurry or try harder, or to tell you something:
used to tell someone that you bởi vì not believe sầu them or that you disagree with them, or to lớn show that you are angry with them:
used for telling someone you bởi vì not believe what the person is saying or you think the person is not being serious:
*

a person who is extremely skilled at something, especially at playing an instrument or performing

Về bài toán này
*

*

Xem thêm: Game Nhà Hàng Cánh Cụt 2 - Chơi Game Nhà Hàng Chim Cánh Cụt

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aiesec-unwe.net English aiesec-unwe.net University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message