HomeĐời SốngCompute là gì

Compute là gì

22:33, 29/03/2021

verbadd up , cast up , cipher , count , count heads , count noses , cut ice , dope out * , enumerate , figure , figure out , gauge , keep tabs , measure , rate , reckon , run down , form size up , sum , take tài khoản of , take one’s measure , tally , tot , total , tote , tote up , cast , add , calculate , estimate , number

*

*

aiesec-unwe.nets.com is educated ecosystem where you can find or learn everything about Chemistry, Language, Physics & Other Subjects. We built a comprehensive solution for learning.


Previous Post

tfc là gì

Next Post

Định Nghĩa Của Từ “Record” Là Gì? Nghĩa Của Từ Record Trong Tiếng Việt


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ ko được hiển thị công khai minh bạch. Các trường yêu cầu được ghi lại *

Bình luận

Tên *

E-Mail *

Trang web

Lưu thương hiệu của mình, tin nhắn, và trang web vào trình chăm nom này mang đến lần phản hồi sau đó của tớ.