HomeĐời SốngConcert là gì

Concert là gì

23:15, 09/04/2021
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Concert là gì

*
*
*

concert
*

concert /kən"sə:t/ danh từ sự phối kết hợp, sự hoà hợpto lớn act in concert with: hành vi kết hợp với buổi hoà nhạc nước ngoài rượu cồn từ dự tính, sắp tới đặt; bàn định, bàn tính; phối hợp
*

*

Xem thêm: Giải Đáp Nvr Là Gì ? Cách Phân Biệt Và Lựa Chọn Đầu Ghi Hình Đúng

*

concert

Từ điển Collocation

concert noun

ADJ. big | sell-out | evening, lunchtime | opening | closing, farewell, final He will be giving his farewell concert as Music Director of the Ulster Orchestra. The orchestra performs its final concert of the season tomorrow. | live, public | open-air, promenade | carol, classical, pop, roông xã | brass b&, choral, orchestral, symphony | gala, subscription The Queen attended a gala concert at the Royal Festival Hall. | benefit, charity | tribute

QUANT. series

VERB + CONCERT attover, go khổng lồ | give, perkhung (in), play (in) | have sầu, hold, present, put on, stage The bvà is putting on its biggest concert of the year. | organize

CONCERT + NOUN hall, platform, room, venue | performance, programme | artist, pianist | series, tour

PREP.. at a/the ~ | ~ of a concert of military music | ~ for/in aid of organizing a concert for charity

Từ điển WordNet


n.

a performance of music by players or singers not involving theatrical staging

v.

contrive sầu (a plan) by mutual agreementsettle by agreement

concert one"s differences


English Synonym & Antonym Dictionary

concerts|concerted|concertingsyn.: agreement harmony music recital teamwork unison

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu