HomeĐời SốngĐại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

13:37, 08/07/2021

Có thể bạn đã nghe nói rất nhiều về đại hội đồng cổ đông nhưng chưa hiểu rõ về thuật ngữ này cùng nghĩa tiếng Anh của từ này như thế như thế nào. Hãy thuộc Blog Luật Việt search hiểu Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông” được dịch sang trọng Tiếng Anh gồm nghĩa là “General Meeting of Shareholders“. Đây là cuộc họp giữa các cổ đông vào chủ thể cổ phần nhằm tổng kết những hoạt động kinh doanh, biểu quyết, bàn về kế hoạch hoạt động vào tương lai, giải quyết những vấn đề liên quan đến đường lối phát triển, bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị mới Lúc người cũ hết nhiệm kỳ. Cuộc họp này diễn ra trong 1 năm 1 lần hoặc bất thường.

Bạn đang xem: Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Đây là cơ quan lại tất cả thẩm quyền cao nhất, quyết định đến sự tồn tại với phân phát triển của cửa hàng cổ phần với các cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông gồm thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản mang đến người khác tsay mê dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông bao gồm Đại hội đồng cổ đông thành lập, Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông có quyền lưu ý cùng biểu quyết thông qua các vấn đề quan lại trọng của công ty cổ phần.

Xem thêm: Đầu Năm Nên Mua Gì - Mua Gì Đầu Năm Mới Tân Sửu Để Được May Mắn Cả Năm

*

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được pháp luật quy định về những quyền và nghĩa vụ theo Điều 135 của Luật Doanh nghiệp 2014:

Thông qua định hướng phạt triển của công ty;Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;Bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm thẩm tra viên;Quyết định đầu tư hoặc cung cấp số tài sản có mức giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của chủ thể nếu Điều lệ công ty ko qui định một tỉ lệ hoặc một giá trị khác;Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;Thông qua report tài chính hằng năm;Quyết định download lại bên trên 10% tổng số cổ phần đã chào bán của mỗi loại;Xem xét cùng xử lí những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm thẩm tra khiến thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;Quyền cùng nghĩa vụ không giống theo qui định của Luật Doanh nghiệp với Điều lệ đơn vị.

Vừa rồi Blog Luật Việt tìm kiếm hiểu về Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? Hy vọng phần giải mê say bên trên giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.