HomeĐời SốngĐạo mạo là gì

Đạo mạo là gì

19:43, 27/03/2021
Bản chất của cô, nếu không phải là cái quan niệm đạo đức kinh tởm thì cũng là sự đạo mạo đầy giả dối.

Bạn đang xem: Đạo mạo là gì


Các giáo lý xuất phát từ Ba-by-lôn như linh hồn bất tử, địa ngục nóng bỏng và Chúa Ba Ngôi đã được sáp nhập vào sự dạy dỗ của những kẻ bội đạo mạo xưng theo đấng Christ.
Such Babylonish doctrines as the immortality of the soul, a burning hell, and the Trinity were incorporated into the teachings of apostate Christianity.
Như nước Giu-đa xưa, các đạo này mạo nhận là thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng đã trở nên hết sức bại hoại.
Hắn đã khởi xướng tôn giáo giả, và đã thành công trong việc làm cho tôn giáo giả mạo đạo Đấng Christ tràn ngập thế giới.
Chính đạo giả mạo theo Đấng Christ này chịu trách nhiệm về sự “man rợ cực độ hàng bao thế kỷ” và về sự tối tăm thiêng liêng đã bao trùm khối đạo xưng theo Đấng Christ trong những thế kỷ theo sau.
It is this counterfeit Christianity that bears responsibility for the “centuries of unredeemed barbarism” and spiritual darkness that enveloped Christendom in the centuries that followed.
Ai có thể chi ra một Mục Sư, một Thầy Giảng, hoặc một Người Truyền Đạo qua tướng mạo của họ, họ có được ân tứ Đức Thánh Linh?
Who could point out a Pastor, a Teacher, or an Evangelist by their appearance, yet had they the gift of the Holy Ghost?
(Giê-rê-mi 8:8, 9; Công-vụ 20:29, 30) Hậu quả là đạo sai lầm, giả mạo xưng theo Đấng Christ xuất hiện trên thế giới.
(Jeremiah 8:8, 9; Acts 20:29, 30) As a consequence, a perverted, counterfeit Christianity appeared on the world stage.
Đạo Đấng Christ giả mạo càng phát triển sau khi các sứ đồ của Chúa Giê-su qua đời.—Đọc Công-vụ 20:29, 30.
(Matthew 7:13-15, 21, 23) False Christianity developed especially after Jesus’ apostles died. —Read Acts 20:29, 30.
Vào lúc đó, vì “cỏ lùng” thuộc đạo đấng Christ giả mạo đang nảy nở, tình trạng của đạo đấng Christ thật chưa được rõ ràng—ít nhất theo quan điểm loài người.
(Daniel 7:13, 14) At that time, because “the weeds” of counterfeit Christianity were flourishing, the situation of true Christianity was not clear —at least to human eyes.
Một người lãnh đạo Hội Thiếu Niên ở Texas, Hoa Kỳ, tên là David Elmer, biết điều này và cung ứng cho các thiếu niên anh lãnh đạo một chuyến phiêu lưu Hướng Đạo đầy mạo hiểm với một kinh nghiệm đầy ý nghĩa mà sẽ giúp chuẩn bị chúng cho tương lai.
David Elmer, a Young Men leader in Texas, USA, knew this and wanted to provide the young men he led on a high-adventure Scouting trip with a meaningful experience that would help prepare them for the future.

Xem thêm: Spin Trong Máy Giặt Là Gì - Tìm Hiểu Tất Tần Tật Về Công Nghệ Spin


Nhiều người trong số những người tải lên tiên phong về nightcore bao gồm Maikel631 đã gọi những chỉnh sửa phi vũ đạo này là "giả mạo".
Many of the pioneer uploaders of nightcore including Maikel631 have called these non-dance edits "fake".
Kẻ lạm dụng rất tài giỏi trong việc tạo ra và duy trì diện mạo mộ đạo trước công chúng nhằm che giấu các hành động đê tiện của chúng.
Remember that predators are skillful at cultivating a public appearance of piety to mask their despicable acts.
Năm 1651, vị Hoàng đế trẻ mời Lạt ma thứ 5, lãnh đạo Phái Hoàng mạo của Phật giáo Tây Tạng, người mà, với sự giúp đỡ quân sự từ Khoshot Gushri Khan của Mông Cổ, vừa mới thống nhất tôn giáo và các luật thế tục ở Tây Tạng.
In 1651 the young emperor invited to Beijing the Fifth Dalai Lama, the leader of the Yellow Hat Sect of Tibetan Buddhism, who, with the military help of Khoshot Mongol Gushri Khan, had recently unified religious and secular rule in Tibet.
13 Bạn có nghĩ rằng những kẻ bất trung mạo nhận theo đạo đấng Christ có bất cứ một vai trò nào trong lời ví dụ về lưới kéo cá không?
13 Do you think that unfaithful professors of Christianity had any part in the illustration of the dragnet?
Cũng thế, các tôi tớ hắn, gồm cả những người bội đạo, là “kẻ làm công lừa-dối... mạo làm kẻ giúp việc công-bình”.
Likewise, his servants, including apostates, are “deceitful workers” who “also keep transforming themselves into ministers of righteousness.”
Video âm nhạc của bài hát, do James Foley làm đạo diễn, cho thấy một diện mạo mới của Madonna, với cơ thể mảnh mai cùng mái tóc vàng bạch kim.
The music video, directed by James Foley, shows Madonna"s second image makeover, featuring her with a more toned and muscular body, and cropped platinum blonde hair.
Họ sản xuất ra một thứ đạo đấng Christ giả mạo đáng bị xấu hổ (II Cô-rinh-tô 11:3, 13-15; Cô-lô-se 2:8). Khi giáo hội bị phân chia thành nhiều giáo phái qua bao thế kỷ thì càng khó cho người ta nhận diện tín đồ thật của đấng Christ.
(2 Corinthians 11:3, 13-15; Colossians 2:8) As the church fragmented over the centuries, it became increasingly difficult to identify true Christians.
Sa-tan Ma-quỉ dùng những người bội đạo để thành lập hội thánh giả mạo theo đấng Christ, gây sự bại hoại và chia rẽ (Ma-thi-ơ 13:36-39).
Theo gương của sứ đồ Phao-lô, Hội đồng Lãnh đạo Trung ương của Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay cảnh cáo chúng ta về những kẻ bội đạo và anh em giả mạo đã để lại những dấu chân giả.
(Galatians 1:6-9) In keeping with Paul’s example, the Governing Body of Jehovah’s Witnesses today warns us of apostates and false brothers who lay down, as it were, counterfeit footprints.