HomeĐể m gam fe ngoài không khí

Để m gam fe ngoài không khí

12:20, 26/06/2021

Câu 359836: Để m gam sắt không tính không gian, sau đó 1 thời hạn trở thành hỗn hợp X có cân nặng 12 gam có FeO, Fe2O3, Fe3O4 cùng sắt. Hòa tan hết X vào hỗn hợp H2SO4 đặc chiếm được 3,36 lkhông nhiều khí SO2 đo nghỉ ngơi đktc.

Bạn đang xem: Để m gam fe ngoài không khí

Tìm m.

A. 5,6 gam.

B. 10,08 gam.

C.

Xem thêm: Người Đẹp Việt Nam Thời Xưa Từng Khiến Vạn Đàn Ông Đông Dương Mê Mẩn

18 gam.

D. 18,2 gam.


Phương pháp giải:

- Quy thay đổi hỗn hợp X có sắt cùng O

- Xác định sự chuyển đổi số thoái hóa của một số ngulặng tố: Fe0 → Fe+3; O0 → O-2; S+6 → S+4.

- Viết quá trình hiệp thương electron, áp dụng cách thức bảo toàn electron.


Giải bỏ ra tiết:

Xét cả quá trình gồm các nguyên ổn tố thay đổi số lão hóa là: Fe0 → Fe+3; O0 → O-2; S+6 → S+4.

Gọi: (n_Fe = x m mol;n_O = y m mol;n_SO_2 = 0,15 m mol)

Có: 56x + 16y = 12 (1)

 

*

Bảo toàn electron: 3x = 0,3 + 2y (2)

Giải (1) với (2) ta được: x = 0,18; y = 0,12 ⇒ m = 0,18.56 = 10,08 (g)

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát