HomeĐời SốngĐề nghị thanh toán bằng tiếng anh

Đề nghị thanh toán bằng tiếng anh

03:54, 05/04/2021
Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Tuyển dụng Văn uống bạn dạng luật pháp Biểu chủng loại Bài viết
*

*

*

*

*

142_1577951165_3885e0d9fbd9f6dc.docx

VIETNAM LAWYERS CONFEDERATION

*
HOANGSA LAW COMPANY LIMITED

For: Advance money according to lớn service contract

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

*
Independence – Liberty - Happiness

REQUEST FOR ADVANCE (Giấy ý kiến đề nghị trợ thì ứng)

Day …… month …… year …….

Bạn đang xem: Đề nghị thanh toán bằng tiếng anh

Dear (Kính gửi): …………………………………………………………………………

According to lớn the service contract number (Căn uống cứ phù hợp đồng hình thức số) ………………

I’m (Tôi): …………………………………………………………………………………

The department (Thuộc cỗ phận):………………………………………………………..

Xem thêm: "Người Có Trách Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Người Có Trách Nhiệm Tiếng Anh Là Gì

The total amount of the service contract (Tổng chi phí theo hợp đồng hình thức là):…………

……………………………………………………………………………………………

The requested amount of advance (Số tiền ý kiến đề xuất trợ thời ứng):……………………………

……………………………………………………………………………………………

The reason: According to service contract number (Lí vì chưng nhất thời ứng, theo vừa lòng đồng các dịch vụ số): …………………………………………………………………………………….

Advance payment period: Before: (Thời hạn thanh hao toán: Trước ngày):….. /…./……..

Payment methods Cash/Bank transfer (Hình thức chi phí phương diện hoặc chuyển khoản):

Bank transfer information (Một trong các số tài khoản đưa tiền):

Personal tài khoản number: 0021000303985 – Vietcom Bank - Hanoi branch - Account holder: Hoang Trong GiapCompany trương mục number: 0021000350651 – Vietcom Bank - Hanoi branch - Account holder: Hoangsa Law Company Limited