HomeĐề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3

Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3

16:48, 06/01/2022

Bộ đề tu dưỡng học viên tốt giờ Anh lớp 3

aiesec-unwe.net xin reviews đến quý thầy gia sư và những em học sinh bộ đề bồi dưỡng học viên tốt môn giờ Anh lớp 3. Thông qua vấn đề rèn luyện cùng làm quen cùng với các đề thi này để giúp đỡ những em học viên lớp 3 ôn luyện được không ít mẫu mã câu và từ bỏ vựng khác nhau. Mời quý thầy gia sư với các em học sinh tải về giúp xem trọn bộ câu chữ của tài liệu.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3


TEST 1

Question 1: Circle the odd one out.

1. A. apple

B. pencil

C. crayon

D. pen

2. A. blue

B. green

C. small

D. yellow

3. A. crayon

B. ruler

C. desks

D. table

4. A. Mother

B. father

C. sister

D. kitchen

5. A. father

B. grandfather

C. brother

D. sisterQuestion 3: Fill the missing words in the blanks.

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietphái nam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go lớn school ……….bike.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

Xem thêm: Download Doom 3: Bfg Edition Free Download Full Version Pc Game For Windows

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

Question 4: Choose the best answer.1. What’s name? Her name is Hoa.

A. my B. his C. her

2. How is she? She’s

A. five B. nice C. ok

3. How old is your grandmother? She is eighty old.

A. years B. year C. yes

4. to lớn meet you.

A. nine B. nice C. good

5. Bye. See you

A. late B. nice C. later

6. What’s it?It’s inkpot.

A. an B. a C. some

7. How many are there ? There is a desk.

A. desk B. a desk C. desks

8. The weather is today.

A. cold B. ok C. too

9. is Nam from? He’s from Hai phong.

A. what B. who C. where

10. Who is he? is my friend

A. he B. I C. she

Tài liệu vẫn tồn tại, mời các bạn cài đặt về giúp thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
aiesec-unwe.net
Mời các bạn tấn công giá!
Lượt tải: 9.462 Lượt xem: 19.289 Dung lượng: 926,6 KB
Liên kết cài về

Link aiesec-unwe.net chính thức:

Bộ đề tu dưỡng học viên tốt giờ đồng hồ Anh lớp 3 aiesec-unwe.net Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA