HomeGiáo DụcĐề thi tiếng anh công chức trình độ b

Đề thi tiếng anh công chức trình độ b

21:19, 05/07/2021
... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost lớn skết thúc this letter to China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B to C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... household bills We must all make a personal decision lớn work for the future of our planet if we want to ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C and D but 57 A and B however...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh công chức trình độ b


*

... parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C piông xã C which C as ... impressed by the _ of the city và by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify trăng tròn The boss said that he would fly khổng lồ Ho Chi Minh City day A next B the ... advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried to lớn walk so as not lớn be late for school A fast B quichồng C rapid D slowly 16 Do you want _ by the doctor? A khổng lồ examine B lớn be...
*

... garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a khổng lồ bend b by bending c for bending d owing to lớn you bend > b 157 A lot of passengers ... a me b check up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by h& But now they are started by electrithành phố a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... d ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... thành công (thêm giới trường đoản cú in) - to make good time : nhanh chóng, mau - to lớn make oneself pleasant khổng lồ s.o : thú vui nâng niu, có tác dụng sử dụng rộng rãi - lớn make out : - to lớn make out : thành công, tiến bộ, bao gồm ... thành công câu hỏi - To be relate to: tất cả bà với - To give sầu advice on: - To be apposed to: bội nghịch đối, cản lại - To write with a pen: viết cây bút - To belong to: nằm trong - To succeed in; thành công - To ... thank s.o for doing s.th : cảm ơn làm cho điều - khổng lồ think of : suy nghĩ tới, bao gồm chủ kiến - to lớn think of s.o : nghĩ về - to think over : suy xét chắn, xét kỹ - khổng lồ think up : sáng tạo, mày mò, tìm kiếm - to throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things to lớn say Cau 143 We are used khổng lồ living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve already to buy something new for my bedroom A deciding B to lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thichồng C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B Thời gian làm cho 90 phút ít ENGLISH LANGUAGE TEST – 90 minutes Level B (Intermediate) ... Translate the following sentences inlớn English Anh ta liên tiếp làm cho muộn sáng lại cho Chính sách tài khóa Sở Tài Chính thực phân thành nhì phần: đầu tư chi tiêu nhà nước thuế ... sentences from following sets of words and phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp THPT – Đại Học ( Chương thơm Trình Mới) GV Hướng Dẫn :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK TO YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông – Đại Học ( ... would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have sầu eaten something D If I had eaten something, I would have sầu been eaten something 43 opinion ... be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: Where Have All The ' Gyaru ? Meaning, Substyles + Resources


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have sầu described, …………… (37) this is what ... the help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is lớn that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... learn something essential, something they will need to lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into lớn the world và learn it 21 What does the author think is the...
... Dùng câu xác định - Dùng cùng với danh tự đếm đựơc danh từ bỏ ko đếm + Many - Dùng câu đậy định - Đi với danh từ đếm đựơc + Much - Dùng câu bao phủ định - Đi với danh trường đoản cú không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... xác minh + lời mời - Dùng cùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh tự không đếm b Any: Một chút, , vài ba - Dùng câu bao phủ định câu nghi vấn - Dùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh trường đoản cú ko đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” to describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You and I are not in agreement about the Đánh Giá of the movie D I think we should ... take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have to lớn take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí từ bỏ Tin học tập van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) thừa nhận kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học tập van phong - tin học van phong - Tin Học Van Phong Các kiểu liệu thịnh hành Excel ... nhấn văn uống - Tất chức 55 Để theo dõi thông tin văn uống gửi phần mềm “chuyển, thừa nhận văn bản” ta lựa chọn mục nào? - Theo dõi thông tin văn - Theo dõi văn - Xử lý văn uống - Chuyển văn 56 Muốn nắn đăng nhập vào phần ... hình : tờ giấy white, đĩa vi tính, vật dụng in, , gọi là: a) Thanh công chũm format b) Thanh khô công vậy chuẩn c) Tkhô cứng công gắng vẽ d) Tkhô giòn công nuốm bảng con đường viền 37) Trong soạn thảo Word, để cyếu tiêu...
... Pronouns & determiners Các chủ đề cần sử dụng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung chi tiết Chơng 1: Các thời giờ đồng hồ Anh ( Tenses in English) Các thời (Present ... steel ( không đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh từ bỏ đếm đợc danh trường đoản cú thêm số tự vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc đổi khác danh tự số quý phái số nhiều: Chỉ bao gồm danh từ bỏ ... ARTICLE) Tiếng Anh có một số loại cửa hàng tự đợc dùng với danh từ bỏ : - Quán tự không xác định: a/ an - Quán trường đoản cú xác minh : the * Quán từ bỏ không xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ cần sử dụng...
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu new Chủ vấn đề liệu new đăng tạo nên cv xin câu hỏi cunghocvui tìm kiếm mua bán đơn vị khu đất Giỏi tin học tập Documento Dokument nắm tắt văn uống phiên bản trong tâm bà bầu đại chiến với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm chiêu mộ người thân vào đợt nghỉ lễ đầu năm điểm sáng tầm thường và sứ mệnh của ngành ruột vùng thuyết minch về bé trâu lập dàn ý bài bác văn uống trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 cthị xã cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài bác cô bé xíu buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve con trau xanh