HomeĐời SốngDecreased by là gì

Decreased by là gì

12:58, 30/03/2021
*
*

*
*

hầu hết các bạn luôn “toát các giọt mồ hôi hột” mỗi một khi “chinh chiến” task 1 do không luyện tập nhiều phương pháp biểu đạt khác nhau Lúc biểu thị chứng trạng “tăng”, “giảm” bên trên biểu thứ, dẫn mang lại giải pháp viết lủng củng với lặp từ.

Bạn đang xem: Decreased by là gì

Trong bài viết này, aiesec-unwe.nets.com đang share cùng với chúng ta một số biện pháp diễn tả khác nhau nhằm dễ dàng quá “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng rượu cồn từ

Động từ không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,…Bản thân những đụng tự này chỉ đối kháng thuần diễn tả nghĩa “giảm”, bọn chúng phải đi thuộc các trạng từ bỏ nhằm nhấn mạnh tâm trạng. Các trạng tự mà bạn nên thực hiện kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,… Động từ bao gồm trạng thái: Các rượu cồn tự này cũng với nghĩa “giảm” nhưng lại bản thân nó đang bao quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề rộng, các bạn không cần thực hiện kèm với những trang tự chỉ trang thái nữa. Chúng bao gồm: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài dùng những động từ để mô tả, chúng ta có thể thực hiện những danh từ bỏ đi kèm cùng với một số trong những tính từ để biểu đạt một biện pháp nhiều chủng loại hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số biện pháp diễn tả khác

– The price sank to new low point

– The price went inlớn không tính phí fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went bachồng to the 2010 level

– The price fell khổng lồ its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương tự điều này, khi mô tả sự tạo thêm của bảng biểu đồ dùng, bạn cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng hễ từ

Verb không tồn tại trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased.

Xem thêm: Good Faith Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Nghĩa Của Từ In Good Faith

Bản thân những rượu cồn tự này chỉ đối chọi thuần diễn đạt nghĩa “tăng”, phải đi cùng những trạng tự nhằm nhấn mạnh vấn đề trạng thái. Các trạng từ cần áp dụng kia là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb có trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các đụng từ bỏ này cũng có nghĩa “tăng” tuy nhiên phiên bản thân nó đã tổng quan nghĩa nhấn mạnh vấn đề rộng.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ bỏ đi kèm theo với một trong những tính trường đoản cú để miêu tả một bí quyết đa dạng và phong phú hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số biện pháp diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed to a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cấp tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội 4 lần)/ quintupled (gấp 5 lần)

– The price climbed/ soared lớn a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period