HomeĐời SốngDown nghĩa là gì

Down nghĩa là gì

15:25, 23/03/2021
The terrorists forced everybody to lớn lie face down (= with the front part of the body toàn thân below) on the floor.

Bạn đang xem: Down nghĩa là gì


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ aiesec-unwe.net.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.

Xem thêm: Top 6 Dòng Máy Rửa Mặt Tốt Nhất 2021 (Thay Thế Foreo), Máy Rửa Mặt Nào Tốt


If you burn, cut, or knoông chồng something or someone down, you cause it, him, or her lớn fall to lớn the ground, usually damaged, destroyed, or injured:
used, especially with prepositions, to lớn emphaform size that a place is at some distance from you or from somewhere considered khổng lồ be central:
We use down mostly as a preposition or adverb. It means ‘in or moving to a low or lower position or level’: …
We use down mostly as a preposition or adverb. It means ‘in or moving to a low or lower position or level’: …
(of a system or machine, especially a computer) not in operation or not working, usually only for a limited period of time:
Down is used with a lot of verbs to lớn show that something is becoming smaller, weaker, slower, or less:
used, esp. with prepositions, lớn emphakích cỡ that a place is far from the speaker or in or toward the south:
I’m feeling a little down, I guess because most people have gone home for the holidays và I’m still here.
(of a system or machine, esp. a computer) not in operation or not working, usually only for a limited period of time:
lớn refuse khổng lồ continue working, especially because you are not satisfied with your pay or working conditions:
*

*

*

*

Thêm đặc tính bổ ích của aiesec-unwe.net aiesec-unwe.net vào trang mạng của bạn áp dụng phầm mềm form kiếm tìm tìm miễn mức giá của Shop chúng tôi.

Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Phú Quốc, Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Phú Quốc


Tìm kiếm vận dụng từ bỏ điển của chúng tôi ngay hôm nay cùng chắc chắn rằng rằng các bạn không lúc nào trôi mất xuất phát từ 1 lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aiesec-unwe.net English aiesec-unwe.net University Press Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: Đời Sống