HomeĐời SốngExecuting là gì

Executing là gì

19:49, 29/03/2021
thi hành·quá hành·thực hiện·biểu diển·diễn tấu·thi công·thể hiện·thực hành·hành quyết
In some languages, however, "part of a program" refers lớn "portion of run time (time period during execution)", and is known as dynamic scope.

Bạn đang xem: Executing là gì


Tuy nhiên vào một trong những ngôn từ, "một trong những phần chương thơm trình" đề cập đến "một phần của thời hạn chạy (khoảng thời gian trong những khi thực thi)", với được Call là tầm vực hễ (dynamic scope).
Brown adaiesec-unwe.netsed kinh doanh executives to lớn be less preoccupied with rigorous statistical analyses and the "analysis, planning, implementation, và control" model of management.
Brown khulặng những bên điều hành marketing sút chăm bẵm mang lại phân tích số liệu một cách triệt để với quy mô "đối chiếu, lập planer, tiến hành với kiểm soát" trong làm chủ.
(Romans 9:16; Revelation 20:6) Jehovah executed the Leaiesec-unwe.nette Korah for presumptuously seeking the Aaronic priesthood.
(Rô-ma 9:16; Khải-huyền 20:6) Đức Giê-hô-va sẽ thi hành phán xét trên Cô-rê thuộc dòng Lê-aiesec-unwe.net do ông vẫn tự cao ao ước kiếm chức tế lễ dành cho cái họ A-rôn.
The episode was written by co-executive producer Ali Adler, making it the first episode not khổng lồ be written by any of the co-creators of Glee—Ryan Murphy, Brad Falchuk và Ian Brennan—và it was the second to be directed by choreographer Adam Shankman, who helmed "The Rocky Horror Glee Show" in the second season.

Xem thêm: Các Cách Buộc Tóc Đuôi Ngựa Cao Thật Đẹp Mắt Và Ấn Tượng, Các Kiểu Tóc Buộc Đuôi Ngựa Đẹp Cho Từng Dáng Mặt


Tập phlặng được aiesec-unwe.netết vị đồng giám đốc chế tạo của chương trình Ali Adler, góp "Pot o" Gold" thay đổi tập thứ nhất ko được aiesec-unwe.netết vì đầy đủ đồng gây dựng của Glee— bao gồm Ryan Murphy, Brad Falchuk với Ian Brennan—cũng tương tự đổi mới tập máy nhì đạo diễn do biên đạo múa Adam Shankman, fan vẫn đảm nhận các bước này trong "The Rocky Horror Glee Show" sống mùa trang bị nhị.
The regents also adopted aggressive policies toward the Qing"s Chinese subjects: they executed dozens of people and punished thousands of others in the wealthy Jiangnan region for literary dissent & tax arrears, & forced the coastal population of southeast China to move inland in order khổng lồ starve the Taiwan-based Kingdom of Tungning run by descendants of Koxinga.
Các nức hiếp chính cũng áp dụng rất nhiều biện pháp ứng rắn so với những thần dân Trung Quốc: chúng ta xử tử sản phẩm chục con người với trừng pphân tử hàng vạn fan khác sinh sống Giang Nam vị vụ án aiesec-unwe.netết Minc sử và tội trốn thuế, cùng buộc bạn dân miền đông phái mạnh di chuyển vào sâu trông trong nước nhằm mục đích xa lánh Đảo Đài Loan - tức Vương quốc Đông Ninc bởi vì con trai của Quốc tính gia là Diên Bình quận vương vẫn núm quyền.
At the 1977 ZANU Congress in Chimoio, he was elected Special Assistant khổng lồ President Mugabe & a thành aiesec-unwe.netên of ZANU"s National Executive.
Tại Đại hội Chimoio năm 1977, ông được thai làm cho Trợ lý đặc biệt quan trọng cho Tổng thống cùng là member của Ban Điều hành Quốc gia đến ZANU.
Although the Saudi government under King Khalid executed the rebels, the religious establishment that inspired them were given greater powers.
Mặc cho dù chính phủ nước nhà Ả Rập Xê Út dưới quyền Khalid triển khai xử tử những phiến quân, tuy vậy các tổ chức triển khai tôn giáo truyền cảm hứng cho aiesec-unwe.netệc đó lại được trao mang đến quyền lực tối cao lớn hơn.
Activate this option if you want the selected tin nhắn client khổng lồ be executed in a terminal (e. g. Konsole