HomeĐời SốngExperiment là gì

Experiment là gì

23:28, 27/03/2021
< + lớn infinitive > Scientists are conducting/carrying out/doing experiments lớn kiểm tra the effectiveness of the new drug.

Bạn đang xem: Experiment là gì


I"ve sầu bought a different kind of coffee this week as an experiment (= in order to lớn see what it is like).
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú aiesec-unwe.net.

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý Trị Liệu Thoát Vị Đĩa Đệm Cột Sống Thắt Lưng, Vật Lý Trị Liệu Trong Thoát Vị Đĩa Đệm Cột Sống

Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Four bags were removed from each plot 50, 105, 190, 290 & 360 d after the beginning of the experiment.
The word permitted a nonscientific psychological preoccupation to reappear as the subject of scientific experiment.
A simulated experiment with an atom trap was planned with five sầu sections, and then let run to lớn generate the composition.
Various aspects of the interaction of relativistically intense pulses with preformed plasmas & solid targets were investigated in the experiments.
He possibly tried the same experiment also with inclined planes in a spherical container with an equally negative sầu result.
The results, presenting both qualitative và quantitative sầu analyses, provide interesting insights into the responses of the students to lớn the experiment itself.
So qualitative researchers are as likely to influence the nature of the retìm kiếm setting as are quantitative researchers in artificial experiments.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu lộ ý kiến của những biên tập viên aiesec-unwe.net aiesec-unwe.net hoặc của aiesec-unwe.net University Press tuyệt của những công ty cấp giấy phép.

experiment

Các tự hay được áp dụng với experiment.


Những ví dụ này từ aiesec-unwe.net English Corpus và từ bỏ các mối cung cấp bên trên web. Tất cả đông đảo chủ kiến trong số ví dụ ko mô tả ý kiến của những chỉnh sửa viên aiesec-unwe.net aiesec-unwe.net hoặc của aiesec-unwe.net University Press tốt của bạn trao giấy phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aiesec-unwe.net English aiesec-unwe.net University Press Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications