HomeĐời SốngFair and square là gì

Fair and square là gì

17:51, 27/03/2021

Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.


TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị.

Bạn đang xem: Fair and square là gì

Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS từ bây giờ chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị nhị thành ngữ mới có từ SQUARE, S-Q-U-A-R-E nghĩa là hình vuông, ô vuông. Chị Pauline xin gọi thành ngữ thứ nhất.PAULINE: The first idiom is BACK TO SQUARE ONE, BACK TO SQUARE ONE.TRANG: BACK TO SQUARE ONE nghĩa Black là con quay trở về ô vuông số một, và nghĩa bóng là trở về điểm bắt đầu của một công việc tốt một nhiệm vụ vì trước đó mình không có được tiến bộ nào.Thành ngữ này xuất xứ từ một trò đùa bên trên bàn cờ, trong đó người đùa nào đánh không nên thì phải xuất phát lại từ đầu. Sau đó, thành ngữ này trở cần thông dụng trong thập niên 1930 ở nước Anh, khi khán giả theo dõi các trận đấu bóng đá ở đó được trao mang đến những tờ giấy có kẻ ô vuông, có đánh số, để họ dễ theo dõi xem quả bóng được đá tới đâu.Trong thí dụ tiếp sau đây, ta hãy coi những gì xảy ra trong những lúc một ông chồng đang sơn nhà:PAULINE: I was painting the house when my wife decided she wanted a different color. Now I have khổng lồ start again from the beginning with new paint! It’s BACK TO SQUARE ONE.TRANG: Ông chồng nói: Tôi đang tô nhà thì vợ tôi quyết định là cô ấy muốn một mầu khác. Bây giờ tôi lại phải khởi đầu lại từ đầu với một mầu đánh khác. Thật là không lại hoàn ko.Động từ TO PAINT, P-A-I-N-T là sơn, và COLOR, C-O-L-O-R là mầu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: I was painting the house when my wife decided she wanted a different color. Now I have sầu to start again from the beginning with new paint! It’s BACK TO SQUARE ONE.TRANG: Cô Sally dành cả mùa hè để học thi để chuẩn bị vào đại học. Bạn cô mang đến biết như sau:PAULINE: Sally is busy studying for the English language demo. If she doesn’t get a high enough score khổng lồ get into lớn an American university, she’ll be BACK TO SQUARE ONE. I hope she doesn’t have sầu lớn take the exam again.TRANG: Cô Sally đã bận học để thi môn Anh văn. Nếu cô không được điểm cao đủ để được nhận vào một trường đại học Mỹ thì cô lại phải bắt nguồn lại từ đầu. Tôi kỳ vọng rằng cô ấy không phải thi lại một lần nữa.SCORE, S-C-O-R-E là điểm, và EXAM, E-X-A-M là cuộc thi. Bây giờ chị Pauline xin gọi lại thí dụ này.VOICE: PAULINE: Sally is busy studying for the English language demo. If she doesn’t get a high enough score to lớn get into lớn an American university, she’ll be BACK TO SQUARE ONE. I hope she doesn’t have lớn take the exam again.TRANG: Tiếp theo phía trên là thành ngữ thứ hai.PAULINE: The second idiom is FAIR AND SQUARE, FAIR AND SQUARE.TRANG: FAIR AND SQUARE có một từ mới là FAIR, F-A-I-R nghĩa là công bằng, hợp lý. SQUARE ở trên đây là một tĩnh từ và có nghĩa là thật thà, trung thực. Vì thế FAIR AND SQUARE dùng để chỉ tính công bằng, thẳng thắn... Cô Jane kể lại một kỷ niệm của cô thời ở trung học như sau:PAULINE: Talking about soccer brings back fond memories of my high school days. Although there was one match in particular I’ll never forget. The referee made a series of bad calls that cost my team a victory.

Xem thêm: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Tiếng Anh Là Gì ? Học Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Để Làm Gì

He was not FAIR AND SQUARE.TRANG: Nói chuyện về bóng đá khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của thời trung học. Tuy nhiên có một trận đấu tiêu biểu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ông trọng tài đã chỉ dẫn một loạt những quyết định không nên lầm khiến cho đội của tôi bị thua thảm. Ông ấy không địa bằng và trung thực chút nào.FOND, F-O-N-D nghĩa là thân ái, đáng yêu, MATCH, M-A-T-C-H là trận đấu, và REFEREE, R-E-F-E-R-E-E nghĩa là trọng tài. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: Talking about soccer brings bachồng fond memories of my high school days. Although there was one match in particular I’ll never forget. The referee made a series of bad calls that cost my team a victory. He was not FAIR AND SQUARE.TRANG: Sau một cuộc bầu cử để chọn người vào hội đồng thành phố, một nữ ứng cử viên đã bị thất bại. lúc được hỏi rằng bà có mang đến là cuộc tnhãi ranh cử này công bằng hay là không, bà chỉ dẫn phát biểu nhỏng sau:PAULINE: There’s no reason khổng lồ be angry. The election for city council was FAIR AND SQUARE. It was an honest contest and I simply lost. I congratulate my opponent.TRANG: Không có lý bởi gì để tức giận cả. Cuộc bầu cử để chọn người vào hội đồng thành phố đã diễn ra một cách công bằng và trung thực. Đây là một cuộc tranh cử ngay thẳng và điều solo giản là tôi đã bị thua thảm. Tôi xin chúc mừng đối thủ của tôi.ANGRY, A-N-G-R-Y là tức giận, CONTEST, C-O-N-T-E-S-T là một cuộc ttinh ranh cử, tnhãi tài, và TO CONGRATULATE là chúc mừng. Bây giờ chị Pauline xin phát âm lại thí dụ này.PAULINE: There’s no reason to lớn be angry. The election for đô thị council was FAIR AND SQUARE. It was an honest conthử nghiệm và I simply lost. I congratulate my opponent.TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS bây giờ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được nhì thành ngữ mới. Một là BACK TO SQUARE ONE nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, và nhị là FAIR AND SQUARE nghĩa là công bằng và thẳng thắn. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.