HomeĐời SốngFlamboyant là gì

Flamboyant là gì

20:54, 24/03/2021
very confident in your behaviour, & liking lớn be noticed by other people, for example because of the way you dress, talk, etc.:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ aiesec-unwe.net.

Bạn đang xem: Flamboyant là gì

Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.

Xem thêm: 8 Thứ Dân Kinh Doanh Nên Mua Vàng Đầu Năm Có Tốt Không ? Đầu Năm Mua Vàng Có Tốt Không, Mua Ngày Nào 2021


Các cách nhìn của các ví dụ không thể hiện cách nhìn của những biên tập viên aiesec-unwe.net aiesec-unwe.net hoặc của aiesec-unwe.net University Press hay của các công ty trao giấy phép.
We were never so flamboyant about these things in our time; we did it without so much talking about it.
We have sầu suffered considerably as a result of these wide and sometimes flamboyant, generalisations about other industries which are then applied to the mining industry.
The money in credit unions is used by members not for the flamboyant material things of life but for furniture, holidays or household essentials.
We are masters of under-statement & sometimes, that habit is not understood by countries which are flamboyant & prefer to lớn exaggerate.
I doubt very much whether this is a topic which can be dealt with by a general and flamboyant appeal.
We have had some fairly flamboyant speeches about the end of local government và the undermining of local autonomy.
He makes them with a great khuyễn mãi giảm giá of flippancy, and he made his declaration today in his usual flamboyant style.
*

to lớn be in or get inlớn a difficult situation in which you are in danger of being criticized or punished

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Thêm đặc tính bổ ích của aiesec-unwe.net aiesec-unwe.net vào trang mạng của công ty áp dụng ứng dụng khung tìm kiếm tìm miễn giá tiền của chúng tôi.
Tìm tìm áp dụng trường đoản cú điển của công ty chúng tôi tức thì từ bây giờ với chắc hẳn rằng rằng chúng ta ko bao giờ trôi mất từ một lần tiếp nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aiesec-unwe.net English aiesec-unwe.net University Press Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications