UsernameNhớ?Mật khẩuHỏi/ĐápDanh SáchLịchBài Trong NgàyTìm Kiếm Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google- QuantriNet - AdminPro » LINUX NETWORKING (Quản Trị Mạng Linux)» Các phiên bản Linux» Linux và các thủ thực nhỏ » Full Duplex và Half Duplex là gì? Cách cấu hình Full Duplex trong LinuxCông CụXếp Bài1" /> UsernameNhớ?Mật khẩuHỏi/ĐápDanh SáchLịchBài Trong NgàyTìm Kiếm Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google- QuantriNet - AdminPro » LINUX NETWORKING (Quản Trị Mạng Linux)» Các phiên bản Linux» Linux và các thủ thực nhỏ » Full Duplex và Half Duplex là gì? Cách cấu hình Full Duplex trong LinuxCông CụXếp Bài1" />
HomeĐời SốngFull duplex và half duplex là gì

Full duplex và half duplex là gì

13:09, 30/03/2021
*
165) this.height = 165; " />UsernameNhớ?Mật khẩu
*
*
*
Hỏi/ĐápDanh SáchLịchBài Trong NgàyTìm Kiếm
*

Bạn đang xem: Full duplex và half duplex là gì

Chia Sẽ Kinch Nghiệm Về IT

Tìm Kiếm Với Google-
*

aiesec-unwe.net - AdminPro » LINUX NETWORKING (Quản Trị Mạng Linux)» Các phiên bản Linux» Linux cùng những thủ thực nhỏ dại » Full Duplex và Half Duplex là gì? Cách thông số kỹ thuật Full Duplex trong Linux
*
*

Công CụXếp Bài

*
1. Để dễ tưởng tượng sự không giống nhau cùng thực chất của Fullduplex và Halfduplex tôi xin đề xuất ví dụ như vậy này:-Sự truyền Fulldupex tương tự như nhỏng Lúc 2 bạn Hotline điện thoại lẫn nhau. Trong thuộc 1 thời điểm thì 2 người phần nhiều rất có thể vừa nói vừa nghe.-Sự truyền Halfduplex thì tương tự như nhỏng 2 người liên lạc cùng nhau qua vật dụng bộ đàm. Tại một thời lăn tay có 1 bạn có thể nói rằng còn bạn cơ thì chỉ có thể nghe, người này nói kết thúc thì bạn kia bắt đầu nói cách khác được.2.Halfduplex(hd) hoàn toàn có thể dịch là buôn bán tuy nhiên song còn fullduplex(fd) hoàn toàn có thể dịch là tuy nhiên tuy vậy. hd coi như thể chúng ta chỉ mắc có 1 dây dực liệu giữa 2 điêm A với B do đó dấu hiệu tại 1 thời điểm chỉ có thể truyền hoặc tự A hoặc từ B. Đối với fd bạn đã mắc 2 dây tài liệu thân A cùng B. Trong đó 1 dây truyền dữ liệu đi cùng một dây truyền dữ liệu về. Vì lý do này mà khi kiến thiết những cỗ tiếp xúc trên A cùng B đề xuất cân nhắc việc đầu A hoặc B đã chuyển động nghỉ ngơi chế độ đối kháng công tốt tuy vậy công nhưng mà tính toán thù đến hợp lý và phải chăng.3. Single duplex la đưa ra co the truyen hoac chi nhu song dẻo tieng noi chang hanHalf Duplex vua co the truyen hoac vua co the nhan nhung khong cung mot thoi diemcon Full Duplex vua co the truyen hoac vua co the nhan trong cung mot thoi diem4. Cách cấu hình Using mii-tool One of the original Linux tools for setting the tốc độ và duplex of your NIC card was the mii-tool command. It is destined khổng lồ be deprecated và replaced by the newer ethtool comm&, but many older NICs tư vấn only mii-tool so you"ll need to be aware of it. Issuing the comm& without any arguments gives a brief status report, as seen in the next example, with unsupported NICs providing an Operation not supported message. NICs that are not compatible with mii-tool often will still work, but you have sầu khổng lồ refer to lớn the manufacturer"s guides khổng lồ mix the speed và duplex to anything but auto-negotiate. bigboy tmp># mii-toolSIOCGMIIPHY on "eth0" failed: Operation not supportedeth1: 100 Mbit, half duplex, liên kết ok

Xem thêm: Đẩy Lùi Âm Mưu Xuyên Tạc, Chia Rẽ Tình Hữu Nghị

bigboy tmp>#By using the verbose mode -v switch you can get much more information. In this case, negotiation was OK, with the NIC selecting 100Mbps, full duplex mode (FD): bigboy tmp># mii-tool -veth1: negotiated 100baseTx-FD, liên kết ok product info: vendor 00:10:18, Mã Sản Phẩm 33 rev 2 basic mode: autonegotiation enabled basic status: autonegotiation complete, liên kết ok capabilities: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD advertising: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD liên kết partner: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-controlbigboy tmp># Setting Your NIC"s Speed Parameters with mii-tool
You can phối your NIC to lớn force itself to lớn a particular speed và duplex by using the -F switch with any of the following options: 100baseTx-FD, 100baseTx-HD, 10baseT-FD, or 10baseT-HD. Rethành viên that you could thua all network connectivity to lớn your server if you force your NIC khổng lồ a particular speed/duplex that doesn"t match that of your switch: bigboy tmp># mii-tool -F 100baseTx-FD eth0Unfortunately there is no way to phối this on reboot permanently except by placing it the comm& in the /etc/rc.local tệp tin to let it be run at the very kết thúc of the booting process or by creating your own startup script if you need it mix earlier. Creating your own startup scripts is covered in Chapter 7, "The Linux Boot Process". Using ethtool The ethtool command is slated khổng lồ be the replacement for mii-tool in the near future and tends to be supported by newer NIC cards. The commvà provides the status of the interface you provide as its argument. Here we see interface eth0 not doing autonegotiation and phối to a tốc độ of 100 Mbps, full duplex. A danh sách of supported modes is also provided at the top of the output. bigboy tmp># ethtool eth0Settings for eth0: Supported ports: < TP. MII > Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full Supports auto-negotiation: Yes Advertised liên kết modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full Advertised auto-negotiation: No Speed: 100Mb/s Duplex: Full Port: MII PHYAD: 1 Transceiver: internal Auto-negotiation: off Supports Wake-on: g Wake-on: g Current message level: 0x00000007 (7) Link detected: yesbigboy tmp># Setting Your NIC"s Speed Parameters with ethtool Unlike mii-tool, ethtool settings can be permanently mix as part of the interface"s configuration script with the ETHTOOL_OPTS variable. In our next example, the settings will be set to lớn 100 Mbps, full duplex with no chance for auto-negotiation on the next reboot: ## File: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0#DEVICE=eth0IPADDR=192.168.1.100NETMASK=255.255.255.0BOOTPROTO=staticONBOOT=yesETHTOOL_OPTS="speed 100 duplex full autoneg off" You can demo the application of these parameters by shutting down the interface & activating it again with the ifup & ifdown commands. These settings can also be changed from the comm& line using the -s switch followed by the interface name & its desired configuration parameters. bigboy tmp>#The Linux man pages give sầu more details on other ethtool options, but you can get a quiông xã guide by just entering the ethtool commvà alone, which provides a quicker summary. bigboy tmp># ethtool...... ethtool -s DEVNAME < tốc độ 10|100|1000 > < duplex half|full > < port tp|aui|bnc|mii|fibre > ......