HomeĐời SốngHàm iserror

Hàm iserror

00:15, 07/04/2021

Mục đích

Mục đích của bài toán sử dụng hàm ISERROR trong Excel là dùng để điều hành và kiểm soát lỗi của hàm hoặc phép tính.

Bạn đang xem: Hàm iserror

Giá trị trả về của hàm ISERROR

Hàm ISERROR trả về TRUE lúc ô hoặc phép tính đưa vào tất cả lỗi. trái lại, trả về FALSE khi đầu vào là cực hiếm số hoặc chuỗi.

Công thức

=ISERROR(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc): là một trong những ô trong excel hoặc phép tính.

Một số để ý khi áp dụng hàm ISERROR vào Excel

Hàm ISERROR là 1 trong những hàm LOGIC.

Hàm ISERROR trong excel luôn luôn luôn trả về 1 trong những nhì kết quả. Một là TRUE, nhị là FALSE.

Hàm ISERROR đến ô trống trả về FALSE.

Xem thêm: GóP Ý Về Ba ĐịA Danh Cochin China, Paracel Islands Là Gì

Hàm ISERROR mang lại ô có mức giá lỗi #NA là TRUE. Có thể nó ISERROR là dạng tổng hợp của hàm ISNA với hàm ISERR.

Hàm ISERROR lúc kết phù hợp với IF thì được áp dụng nhỏng hàm IFERRORvào excel tuyệt có thể nói rằng hàm ISERRORlà dạng nđính thêm gọn dạng kết hợp thân hàm IF cùng ISERROR.

Hàm ISERROR vào excel trả vềTRUElúc quý hiếm tsay mê chiếu tới bất kỳ cực hiếm lỗi nào (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!).

Được hỗ trợ từ Excel 2013.

Ví dụ

Để nắm rõ rộng về cách áp dụng hàm ISERROR trong Excel, họ với mọi người trong nhà tò mò trải qua ví dụ tiếp sau đây nhé.

*

Theo bảng tính như bên trên hình:

=ISERROR(C18) //Trả về TRUE

HàmISERRORvào excelmang đến lỗi#NAME?nghỉ ngơi ô C18 làTRUE,phần lớn này cũng như cho các lỗi không giống vào excel như#VALUE!,#REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, #NULL!HàmISERRORcho lỗi#N/Asinh hoạt ô D18 có mức giá trịTRUE. Đây là vấn đề khác biệt cùng với hàm ISERR.HàmISERRORmang đến ô trống (BLANK) nghỉ ngơi B18cho giá bán trịFALSE,do ô này không tồn tại lỗi, giống như nhỏng Lúc ta demo hàm cùng với cú phápISERR(“”)đã trả về kết quảFALSE.HàmISERRORmang đến quý hiếm số 19 ngơi nghỉ ô E18 làFALSE,do quý giá này không hẳn là lỗi, điều đó cũng được vận dụng cho những biểu thức tính toán nhỏng 2*2, 2/2, 2-2, 4 +5 … Nhưng biểu thức1/0thì HàmISERRORvào excel đang trả vềTRUE, bởi vì đây là một lỗi#DIV/0!HàmISERRORđến cực hiếm chuỗi “Nguyễn Văn uống A” ở ô F18 có giá trịFALSE.HàmISERRORvào excelcho giá bán trịLOGIC TRUEởG18làFALSE.Như vậy cũng như cho các giá trị trả về từ bỏ biểu thức so sánh 1>0, 2

Giá trịLOGICđược biểu thịTRUEhoặcFALSE.TRUEtrường hợp điều ấy là đúng,FALSEví như điều ấy là sai. Thường sử dụng những trong những biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 làTRUE

– Biểu thức 1Hướng dẫn thực hiện hàm NOT trong excel

Hướng dẫn thực hiện hàm IF trong excel

Hướng dẫn áp dụng hàm ISERR vào excel

Hướng dẫn áp dụng hàm ISNA vào excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn áp dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER vào excel

Trên đó là nội dung bài viết gợi ý bí quyết thực hiện hàm ISERRORkhá không thiếu thốn, hi vọng trải qua ví dụ dễ dàng trên để giúp các bạn hiểu rõ hơn về phong thái áp dụng hàm ISERROR trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hiệp thương thêm thì chúng ta cứ đọng chat thẳng bên trên website này nhé, bản thân đã phân tích và lý giải cho chúng ta rõ hơn. Ngoài nội dung bài viết này những bạn có thể tò mò phương pháp thực hiện hàm ISERROR vào tài liệu lý giải áp dụng của Microsofttại phía trên.