HomeĐời SốngInitiatives là gì

Initiatives là gì

15:30, 25/03/2021
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt quý khách hàng đã xem: Initiative là gì


Bạn đang xem: Initiatives là gì

*

*

*Xem thêm: Cách Quấn Khăn Cho Trẻ Sơ Sinh Ngủ Ngon, Hương Babycare

*

initiative sầu /i"niʃiətiv/ tính từ
bắt đầu, khởi đầu danh từ bước đầu, sự mở màn, sự khởi xướnglớn take the initiative in something: đứng vị trí số 1 trong bài toán gì, có tác dụng đầu tàu vào câu hỏi gì; thủ xướng câu hỏi gìto lớn have sầu the initiative: có chức năng dẫn đầu; gồm quyền dẫn đầu sáng tạo độc đáo, óc sáng kiến (quân sự) chũm công ty độngto lớn hold the initiative: cố gắng chũm công ty động quyền đề xướng vẻ ngoài lệ của người công dân (Thuỵ sĩ...)Lĩnh vực: điệnsáng kiến

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Initiative

Sự chủ động, sáng kiến
Xem thêm: Vở Luyện Chữ Đẹp Cho Người Lớn Thầy Ánh Free, Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Người Lớn Cách

*

initiative

Từ điển Collocation

initiative sầu noun

1 new plan

ADJ. fresh, new fresh initiatives lớn find a peaceful kết thúc lớn the conflict | pioneering pioneering initiatives in bioengineering | current, lademo, recent | important, major | welcome | successful | practical | exciting | private | co-operative sầu, joint | international, local, national, regional | government | business, diplomatic, economic, education/educational, environmental, sale, peace, policy, political, retìm kiếm, training

QUANT. range, series

VERB + INITIATIVE undertake The research initiative sầu is being undertaken by a group of environmentalists. | plan | develop | announce | introduce, launch, phối up, start The government has launched a new policy initiative sầu. | be/become involved in Ten schools have sầu been involved in the initiative sầu. | lead | approve | reject The peace initiative was rejected out of hvà. | sponsor a peace initiative sponsored by the Organization of African Unity | endorse, tư vấn The committee endorsed an initiative sầu by the chairman to lớn enter discussion about a possible merger. | welcome We welcome the government"s initiative khổng lồ help the homeless. | praise | encourage

INITIATIVE + VERB be aimed at sth, be designed to lớn a local initiative sầu aimed at economic regeneration an initiative sầu designed to promote collaborative research | involve sầu sth, relate lớn sth | founder The initiative sầu foundered because there was no market interest in redevelopment.

PREP. ~ against a new initiative against oto theft | ~ by the lachạy thử initiative sầu by the UN Secretary General | ~ for an initiative for peace and human rights | ~ on the government"s major new initiative on crime > Special page at BUSINESS

2 ability khổng lồ decide/act independently

ADJ. considerable, great, real | individual, personal, private It is a very hierarchical company & there"s little place for individual initiative. | entrepreneurial

VERB + INITIATIVE have sầu He had the initiative to lớn ask what time the last train left. | display, show | act/work on your own, use He acted on his own initiative and wasn"t following orders. Don"t ask me what you should bởi vì all the time. Use your initiative! | lachồng | encourage, promote | stifle Raising taxes on small businesses will stifle initiative.

PREP.. on sb"s ~ The project was mix up on the initiative of a local landowner. | ~ in Some scientists show little initiative sầu in applying their knowledge.

PHRASES a laông chồng of initiative, on your own initiative sầu In an unprecedented action, the army, on its own initiative sầu, arrested seven civilians.

3 the initiative: opportunity lớn gain an advantage

VERB + INITIATIVE have sầu, hold After their latest setbaông chồng, the rebel forces no longer hold the initiative. | gain, seize, take | regain In the second half, Manchester United regained the initiative sầu. | lose

INITIATIVE + VERB comes from sb/sth, lie with sb The initiative lớn re-open negotiations came from Moscow.

PREP. ~ in She took the initiative in asking the board khổng lồ conduct an enquiry.


Chuyên mục: Đời Sống