HomeĐời SốngIntake là gì

Intake là gì

11:49, 28/03/2021
These include eating a healthier diet , doing more exercise và cutting down on salt and alcohol intakes .

Bạn đang xem: Intake là gì


Các chuyển đổi kia gồm một chế độ ẩm thực an lành , đồng chí dục đông đảo đặn hơn cùng rất sút lượng muối hạt cùng rượu hấp thu .
Per capita consumption of potato lớn in Mexico stands at 17 kilogam a year, very low compared khổng lồ its maize intake of 400 kilogam.
Bình quân đầu fan tiêu thụ khoai phong tây làm việc Méxiteo đứng sống 17 kg một năm, hết sức rẻ so với ngô đã thu không lớn lại ở tầm mức 400 kg.
There has been strong evidence from epidemiological studies, human & animal intervention experiments supporting the links between high rate of salternative text intake and hypertension.
Đã có những vật chứng rõ ràng vào nghiên cứu và phân tích dịch tễ học tập, phần nhiều thí điểm can thiệp nhỏ bạn cùng động vật cung ứng mối liên kết thân tỷ lệ lượng muối ăn uống vào cùng với tăng huyết áp.
However, these nutritional related disorders can arise if the cat"s food intake decreases, interactions between ingredients or nutrients occur, mistakes are made during formulation or manufacturing, và lengthy storage time.
Tuy nhiên, mọi rối loạn tương quan cho dinh dưỡng này rất có thể gây ra trường hợp lượng thức ăn uống của mèo sút, hệ trọng thân các nguyên tố hoặc hóa học bổ dưỡng xảy ra, số đông sai trái được tiến hành trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp và thời gian tàng trữ nhiều năm.
A panel appointed by the independent research arm of the National Academies of Science , known as the Institute of Medicine , is expected to issue a report making recommendations as to actions that can be taken by the government as well as manufacturers for reducing the intake of salternative text .
Một ban hội thđộ ẩm được hướng đẫn vị nhánh nghiên cứu tự do của Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia , còn gọi là Viện Y Khoa , vẫn xây cất report khuyến cáo liên quan đến những chuyển động tiến hành bởi chính phủ nước nhà cũng giống như những công ty tiếp tế nhằm sút lượng muối bột tiêu trúc .
Limit your intake of solid fats from such items as sausages, meat, butter, cakes, cheese, and cookies.
Prevention of Asthma : According lớn researchers , increased intake of whole grains và fish could reduce the risk of childhood asthma by about fifty percent .
Phòng rời bệnh hen suyễn : Các bên phân tích cho biết thêm việc tăng tốc ăn cá với ngũ ly nguyên ổn phân tử rất có thể làm cho bớt nguy hại hen suyễn ở trẻ em khoảng tầm năm mươi tỷ lệ .
Because the Su-24 is used almost exclusively for low-cấp độ missions, the actuators for the variable intakes were deleted to lớn reduce weight và maintenance.
Vì Su-24 được sử dụng trong các nhiệm vụ trung bình thấp, buộc phải gần như tổ chức cơ cấu truyền hễ nhằm đổi khác độ dốc làm việc khe lấy không khí đã được sa thải nhằm bớt trọng lượng cùng bảo trì.

Xem thêm: Top 6 Dòng Máy Rửa Mặt Tốt Nhất 2021 (Thay Thế Foreo), Máy Rửa Mặt Nào Tốt


Several studies have shown that a daily intake of hydrolyzed collagen increases bone mass mật độ trùng lặp từ khóa in rats.
Một số phân tích sẽ chỉ ra rằng một lượng từng ngày collaren tbỏ phân làm cho tăng tỷ lệ xương sống con chuột.
He said his efforts were frustrated by the impracticability of tabun and his laông chồng of ready access lớn a replacement nerve sầu agent, và also by the unexpected construction of a tall chimney that put the air intake out of reach.
Ông bảo rằng hồ hết nỗ lực cố gắng của ông đã trở nên thất vọng vì sự không thực tiễn của tabun với sự thiếu hụt sẵn sàng tiếp cận của ông so với một độc hại thần tởm cụ thể, cùng cũng vị việc sản xuất bất ngờ của một ống khói cao, gửi không gian vào ra ngoài khoảng cùng với.
You may need to lớn consider your intake of salt, fats, & sugar, and you should watch your portion sizes.
The European Food Safety Authority reported in 2006 that the previously established Acceptable daily intake was appropriate, after reviewing yet another mix of studies.
Cơ quan liêu An toàn Thực phẩm Châu Âu report vào khoảng thời gian 2006 rằng Lượng ăn uống được là tương thích, sau khi xem xét lại một tập hòa hợp các nghiên cứu và phân tích không giống.
Furthermore, despite the many challenges faced with the control policy affecting student-intake for the alleged qualitative improvement of universities, which was introduced in the wake of the 5.16 Military Coup in 1961, CAU was able to appoint Dr. Sung-Hee Ylặng as its second chancellor on 2 October 1961.
Nhiều hơn, mặc kệ những thách thức cần đối mặt cùng với các cơ chế kiểm soát ảnh hưởng đến việc tuyển sinch mang đến việc nâng cao chất lượng sẽ xác nhận của những trường đại học, được reviews vào sự trỗi dậy của cuộc đảo chính ngày 16.5 năm 1961, CAU vẫn rất có thể bổ nhiệm Tiến sĩ Yim Sung-Hee làm thủ tướng tá thiết bị nhì vào ngày 2 tháng 10 năm 1961.
In order lớn accommodate the new powerplant on the Mirage III"s airframe, và to lớn deliver the added cooling required by the J79, the aircraft"s rear fuselage was slightly shortened and widened, its air intakes were enlarged, & a large air inlet was installed at the base of the vertical stabilizer, so as to supply the extra cooling needed for the afterburner.
Để điều chỉnh bộ động cơ mới vào size của Mirage III, và nên đáp ứng nhu cầu được trải nghiệm làm mát của J79, phần thân thiết bị bay vùng phía đằng sau đã biết thành rút ngắn cùng được không ngừng mở rộng ra, dẫu vậy cửa hút khí được mở rộng, cùng một lối vào khí phệ được đặt tại lòng của thành phần thăng bằng trực tiếp đứng, cùng cho nên vì vậy đang cung cấp thêm không gian để làm đuối mang đến động cơ khi đốt nguyên nhiên liệu prúc trội.
This has been confirmed by a panel of the European Food Safety Authority, which also concludes that a caffeine intake of up lớn 400 mg per day does not raise safety concerns for adults.
Được xác thực vị một hội đồng ở trong Cơ quan liêu bình yên thực phẩm châu Âu, cũng tóm lại rằng lượng caffeine uống vào 400 mg mỗi ngày không làm cho tăng mọt sốt ruột sức mạnh cho những người mập.
We had a finite amount of food in the sledges to lớn make this journey, so we were trying to string that out by reducing our intake to lớn half the calories we should have sầu been eating.
Chúng tôi bao gồm lượng đồ ăn giảm bớt trong xe mang lại chuyến đi, cho nên vì vậy Cửa Hàng chúng tôi nỗ lực duy trì bằng cách giảm 1/2 lượng calori Shop chúng tôi buộc phải ăn uống.