HomeĐời SốngMái tôn tiếng anh

Mái tôn tiếng anh

13:31, 27/03/2021

Gambrel roof : Một mẫu mã mái tây pmùi hương, bao gồm 2 tầng dốc mái : mái dốc lơi ngơi nghỉ trên, mái dốc phệ ở

dưới; hai đầu nhà là hai đầu hồi.

Mansard roof : Một kiểu mái Tây pmùi hương, có 2 tầng dốc mái ở tư phía bên, mái trên lơi, mái

bên dưới dốc hơn.

Flat-roof slab: Đan mái bằng

Board flat-roof deck : Sàn mộc mái bằng

Metal flat-roof deông chồng : Sàn thép mái bằng

Flat-roof felt : Tnóng dạ tẩm bitum lót mái bằng

Dormer : Cửa sổ lồi nghỉ ngơi mái dốc

Sky light :Vòm sáng ở mái

Chimney : Ống sương lò sửa bên trên mái

Roof ventilator : Ống thông gió trên mái

Purlin : Xà gồ

Cleat : Con bọ đỡ xà gồ

Rafter : Cầu phong, rui

Batten : Litô, mè

Ridge : Đường đỉnh mái

Hip-ridge : Đỉnh mái xiêng, giao đường mái lồi

Trussed ridge roof : Mái dốc gồm các đầu trên cầu phong gác lên một dầm, hoặc dầm rỗng bụng, chạy

trong cả theo đỉnh mái

Gable : Đầu hồi (tường tam giác)

Eaves : Mái chìa, mái đua (phần mái chìa ra bên ngoài tường bao)

Fascia; facia : Riềm mái (đậy đầu trên cầu phong)

Bracing : Giằng dọc

Roofing brace : Giằng mái

Aluminium foil : Giấy nhôm (biện pháp nhiệt)

Wall plate : Thanh khô gỗ đệm đầu tường

Ridge purlin : Đòn dông (xà gồ đỉnh mái)

Clay tile : Ngói (ngói đất sét nung nung)

Ridge tile : Ngói sắp đến nóc

Hip tile : Ngói sắp đến nóc bửa ba

Asbestos cement sheet : Tnóng lợp fibrocement

Sheet metal : Tôn

Corrugated sheet metal : Tôn gợn sóng

Galvanized sheet metal : Tôn tcầm cố kẽm

Insulating material : Vật liệu biện pháp nhiệt

Termite : Con mồi

Anti-termite treatment : Xử lý trừ mối

Preservative : Hóa chất tẩm vào mộc nhằm chống thấm, kháng mối

Gutter : Sênô (nếu như là BTCT); máng xối

Strainer : Cầu chận rác

Gulley; gully : Miệng sinh hoạt đầu ống xuống nước mưa

Downpipe; downspout : Ống xuống nước mưa

Flashing : Tấm chống tạt, tnóng kháng thấm


 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
DVD học Autocad 1016 chi tiết5 DVD tự học tập NX 11 xuất xắc nhất4 DVD tự học tập Solidworks 2016Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%

TAGS