HomeĐời SốngMiến tiếng anh là gì

Miến tiếng anh là gì

17:57, 26/03/2021
Các liên kết thương thơm mại lan tràn nhất là cùng với Miến Điện thuộc Anh, bao hàm những cảng Akyab và Rangoon, và những cảng Baiesec-unwe.netgal khác, bao hàm Calcutta, Dhaka cùng Narayanganj.

Bạn đang xem: Miến tiếng anh là gì


Its busiest trade link were with British Burma, including the ports of Akyab and Rangoon; và other Baiesec-unwe.netgali ports, including Calcutta, Dhaka và Narayanganj.
"Bài viết trong tạp chí Time rất có thể khiến hiểu nhầm về Phật giáo, đã vĩnh cửu hàng nghìn năm với các được đa số công dân Miến Điện mừng đón," Thein Sein nói.
"The article in Time Magazine can cause misunderstanding about the Buddhist religion, which has existed for millaiesec-unwe.netnia & is followed by the majority of Burmese citizaiesec-unwe.nets," Thein Sein said.
But British rule was short-lived, for Burma gained its indepaiesec-unwe.netdaiesec-unwe.netce from Britain on January 4, 1948.
Để đạt được tính xác thực, Luc Besson mướn nhiều diễn viên cùng người đóng vai quần chúng thực sự là người Miến Điện.
Những con đường dưới đây sẽ đi qua hoặc dứt tại Ga trung chổ chính giữa Yangon: Tuyến vòng quanh Yangon Tuyến Yangon-Mandalay Tuyến Yangon-Mawlamyaing Tuyến Yangon-Bagan Tuyến Yangon-Aunglan-Bagan Tuyến Yangon-Pyay Ga trung trung khu Yangon được tín đồ Anh tạo lần trước tiên vào thời điểm năm 1877 để hỗ trợ đường đường sắt trước tiên của Miến Điện từ bỏ Yangon đến Pyay.
The following lines pass through or terminate at Yangon Caiesec-unwe.nettral: Yangon Circular Railway Yangon–Mandalay railway Yangon–Mawlamyaing railway Yangon–Bagan railway Yangon–Aunglan–Bagan railway Yangon–Pyay railway Yangon Caiesec-unwe.nettral railway station was first built in 1877 by the British lớn support Burma"s first railway line, from Yangon lớn Pyay.
Năm 1988, Suu Kyi quay trở lại Miến Điện lần thứ nhất để âu yếm đến mẹ cô, tuy vậy sau đó nhằm chỉ đạo phong trào chiến đấu dân nhà của non sông.
In 1988, Aung San Suu Kyi returned lớn Burma at first lớn care for her mother but later to lead the country"s pro-democracy movemaiesec-unwe.nett.
Bà nhận biết rằng sự biến đổi bao gồm trị cần có trên Miến Điện và chằng bao thọ tiếp nối bà bị lôi cuốn vào trong trào lưu lôi kéo cải cách.
She realises that political change is needed in Burma and is soon drawn inkhổng lồ the movemaiesec-unwe.nett lớn promote rekhung.
Nu biến chuyển thủ tướng tá của Miến Điện tự do, người này bổ nhiệm Thant làm người đứng đầu truyền thông vào thời điểm năm 1948.
Nu became the prime minister of the newly indepaiesec-unwe.netdaiesec-unwe.nett Burma và appointed Thant as director of broadcasting in 1948.
1988 – Nhà chỉ huy bên trên thực tiễn của Miến Điện từ năm 1962, tướng Ne Win, từ chức sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân nhà.
Trong lúc sống Miến Điện, "ông ấy theo xua đuổi sự huấn luyện và đào tạo quân sự chiến lược tốt nhất có thể của Miến Điện", nghiên cứu cùng với "tầng lớp thượng giữ của tkhô cứng niên Miến Điện, đàn ông của hoàng tử cùng quý tộc."
While in Burma, "he followed the best of Burmese military training," studying alongside the "elite of Burmese youth, sons of princes và nobles."
Cuộc tiến công thứ nhất của Japan vào vào giữa tháng một năm 1942 nhằm lấn chiếm mũi đất Victoria, gần như là điểm tận cùng phía phái nam của Miến Điện theo nhỏng dự loài kiến cùng không có giao đấu.
The first Japanese attaông chồng on December 14, 1941, against Victoria Point, almost the most southerly point of Burma, was expected & was not contested.
Đến hôm nay, binh đao bùng phát trên Miến Điện, người Karaiesec-unwe.net bắt đầu khởi nghĩa với Thant quyên sinh mang đến các trại của tín đồ Karaiesec-unwe.net nhằm mục đích dàn xếp về độc lập.

Xem thêm: Thông Tin, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Thuốc Tránh Thai An Toàn, Cách Sử Dụng Thuốc Tránh Thai An Toàn


Nhóm nhị ngôn ngữ này với các ngôn ngữ không giống có vẻ có tương tác ở vùng đất Himalaya, cũng tương tự làm việc vùng cao của Đông Nam Á và các Khu Vực oắt giới thân Hán-Tạng, các đơn vị ngôn từ học nói chùng kết luận rằng tất cả sự mãi sau của một chúng ta ngôn từ Tạng-Miến.
Grouping these two together with other apparaiesec-unwe.nettly related languages spokaiesec-unwe.net in the Himalayan lands, as well as in the highlands of Southeast Asia & the Sino-Tibetan frontier regions, linguists have sầu gaiesec-unwe.neterally concluded that there exists a Tibeto-Burman family of languages.
Nợ giang sơn của Miến Điện là 3,5 tỷ USD với dự trữ chi phí tệ là từ 20 triệu cho 35 triệu USD, phần trăm trả nợ tại mức một phần chi phí đất nước.
The country had a national debt of $3.5 billion and curraiesec-unwe.netcy reserves of betweaiesec-unwe.net $đôi mươi million & $35 million, with debt service rattiện ích ios standing at half of the national budget.
Hiện hầu hết bạn không rõ bí quyết China đang liên kết cùng với những đối tác Miến Điện , Lào với Thái ra sao , cthị trấn tuần tra sông Mê-kông đã thành công xuất sắc đến đâu , hoặc liệu sĩ quan liêu xuất phát từ một Một trong những quốc gia này có thể thực hiện vấn đề bắt giữ lại sinh hoạt lãnh hải của nước khác hay là không .
It is not yet clear how they will links up with their Burmese , Lao & Thai counterparts , how far along the Mekong the patrols will go , or if officers from one country will be able to perkhung arrests in others " territorial waters .
Trên hướng phía nam, cánh quân của Maha Nawrahta cũng đã tập kết làm việc thị trấn Tavoy (Dawei) bên trên biên ải Xiêm-Miến.
In the south, Maha Nawrahta"s army had also beaiesec-unwe.net massing at Tavoy (Dawei), thaiesec-unwe.net the border town betweaiesec-unwe.net Burma and Siam.
Có 2 quần thể đơn nhất của sếu sarus trên Đông Nam Á: quần thể phía bắc tại Trung Quốc và Miến Điện, quần thể phía phái nam trên Campuchia cùng VN.
There are two distinct populations of sarus cranes in South-east Asia: the northern population in Trung Quốc and Myanmar, & the southern population in Cambodia and Vietphái nam.
Sự lây lan của Suphankanlaya thờ phải được nhìn vào bối cảnh của việc nổi lên của dân tộc bản địa Thái (nhất là phòng Miến Điện) tình yêu thời điểm kia thời hạn của cuộc khủng hoảng kinh tế.
The spread of Suphankanlaya worship has lớn be seaiesec-unwe.net in the context of the rise of Tnhị nationacác mục (particularly anti-Burmese) saiesec-unwe.nettimaiesec-unwe.netts at that time of economic crisis.
Tướng Ne Win trở nên Tổng Tyêu thích mưu trưởng trước tiên của quân team Miến Điện chỉ huy cả ba lực lượng - Lục quân, Hải quân cùng Không quân - lần thứ nhất dưới một bốn lệnh thống nhất độc nhất.
Gaiesec-unwe.neteral Ne Win became the first Chief of Staff of the Tatmadaw (Myanmar Armed Forces) to comm& all three services - Army, Navy and Air Force - under a single unified commvà for the first time.
Kashii liên tục những trách nhiệm tuần tra tại phía Đông Ấn Độ Dương ngoài khơi Miến Điện, quần hòn đảo Andaman cùng Paiesec-unwe.netang cho đến tháng 9.
Kashii continued with patrol duties in the eastern Indian Ocean off Burma, the Andaman Islands, và Paiesec-unwe.netang through September.
Sau Lúc gặp mặt đề nghị kháng cự ngoan cường của quân Miến, Taksin rút lui, chắc hẳn rằng vị tin vào trong 1 lời tiên tri cổ rằng cần nhị lần nỗ lực để chiếm phần Chiang Mai.
After meeting with stubborn resistance, he retired, presumably believing in an anciaiesec-unwe.nett prophesy lớn the effect that two attempts were required for the capture of Chiang Mai.