HomeĐời SốngMục tiêu nghề nghiệp tiếng anh là gì

Mục tiêu nghề nghiệp tiếng anh là gì

04:36, 08/04/2021


Nhà tuyển dụng luôn luôn coi kim chỉ nam nghề nghiệp là nhân tố đặc trưng vào CV. Bài viết vẫn giới thiệu một số trong những ví dụ kim chỉ nam công việc và nghề nghiệp khiến cho bạn có được cỗ CV như ý. Nhưng đầu tiên, Lúc gạn lọc viết kim chỉ nam nghề nghiệp và công việc, bạn nên chăm chú phần lớn hình thức sau:

KISS (Keep it short & simple):Nhà tuyển dụng không thích hiểu một kim chỉ nam nhiều năm lê thê. Hãy chắc hẳn rằng rằng mục tiêu của chúng ta đủ nđính thêm gọn cùng ngắn gọn xúc tích. Thông thường một câu là đủ, yêu cầu giới hạn tự ngữ về tối nhiều trong 150 trường đoản cú.

Bạn đang xem: Mục tiêu nghề nghiệp tiếng anh là gì

WIIFT (What’s In It For Them): Mục tiêu của người sử dụng hướng đến kim chỉ nam tầm thường của phòng tuyển dụng, vày các bạn hiện tại đang bán mức độ lao đụng của chính mình với bên tuyển chọn dụng là khách mướn các bạn. Nó rất cần được tập trung vào việc “What’s In It For Them”. Cung cung cấp đầy đủ thông báo của chúng ta mang lại công ty tuyển dụng biết số đông gì phương châm các bước mà bạn đang tìm kiếm, hầu hết địa điểm bạn muốn đã đạt được về sau.

Be specific: Việc làm và ngành nghề nào bạn muốn?

*

Dưới đấy là 27 giải pháp viết phương châm nghề nghiệp khả quan trường đoản cú những người tra cứu bài toán thực tiễn nhưng mà các bạn cũng có thể tsay đắm khảo:

#1. OBJECTIVE: General Manager in an established và successful business.

#2. POSITION TARGETS: Director of Lean Manufacturing, Continuous Improvement Change Agent, Value Stream Manager, Lean Manufacturing Champion, Process Improvement Manager, Continuous Improvement Leader, Operations Manager và Management Process Improvement Consultant.

#3. PROFESSIONAL OBJECTIVE: To continue my career with an organization that will utilize my MANAGEMENT, SUPERVISION & ADMINISTRATIVE skills to lớn benefit mutual growth and success.

#4. OBJECTIVE: I am currently looking for a full time position in an environment that offers a greater challenge, increased benefits for my family, & the opportunity to help the company advance efficiently & productively.

#5. OBJECTIVE: Director of Operations/General Manager

#6. JOB TARGET: My goal is lớn become associated with a company where I can utilize my skills & gain further experience while enhancing the company’s productivity và reputation.

#7. OBJECTIVE: To secure a position with a stable and profitable organization, where I can be a member of a team và utilize my business experience to the fullest.

#8. OBJECTIVE: To further my professional career with an executive màn chơi management position in a world class company. Seek khổng lồ diversify my skills in another industry & as part of a larger organization. Relocation desirable.

#9. EMPLOYMENT OBJECTIVE: Long term consulting project or Permanent Position.

#10. OBJECTIVE: I am pursuing a career as an trương mục manager with limited overnight travel. I am seeking khổng lồ deliver my research, analytical, as well as presentation skills that will benefit in volume, growth, brvà, & profits.

*

#11. OBJECTIVE: To contribute superior project and operations management skills and experience in an IT Service Management role.

#12. CAREER OBJECTIVE: Position as an engineer or related position which offers key participation, team oriented tasks, immediate challenges, và career opportunity.

Xem thêm: League Of Legends Ekko Strategy Build Guide On Mobafire, Maxske'S Ekko

#13. OBJECTIVE: Seeking Position in systems/ or network engineering / Team Lead

#14. OBJECTIVE: Seek lớn work in an environment that will challenge me further; while allowing me to lớn contribute to lớn the continued growth and success of the organization. Obtain a position that will provide me the ability to lớn apply my sales và work experience lớn a growing industry. Look forward lớn working with a company that promotes chất lượng products and services; & provides me with the opportunity lớn meet and exceed assigned sales goals. Consultative selling approach coupled with the energy và drive sầu as an individual contributor with minimal supervision or team selling environment. Experience with quotas ranging from 15k per month khổng lồ 800k per year with excellent attainment.

#15. OBJECTIVE: To lead, challenge and be challenged in a marketing strategy or business/market development position. Analyze and improve sầu marketing, sales and operational performance. Develop products, markets and relationships.

#16. OBJECTIVE: An able, enthusiastic, skilled, & reliable computer technician seeking a position that reflects my experience, skills, and personal attributes including dedication, meeting goals, creativity, và the ability to follow through.

#17. OBJECTIVE: Seeking a position in Management

*

#18. OBJECTIVE: To acquire a challenging position in an environment where I can best utilize my skills and education.

#19. OBJECTIVE: VICE PRESIDENT/DIRECTOR. Travel/Relocate Internationally. Operating business philosophy: Amazing things can be accomplished when no one cares who gets the credit.

#trăng tròn. OBJECTIVE: To further my experience and knowledge in the field of electronics và warehouse

#21. OBJECTIVE: Position at a leading organization as a financial analyst or trader and continue my education in the financial field by obtaining the CFA designation.

#22. OBJECTIVE: Obtain a management, analyst or consulting position, in the Healthcare IT industry.

#23. OBJECTIVE: To apply my expertise as ‘Marketing Director’ for a dynamic organization that encompasses hiring a sale director is an investment. An investment that is crucial to the success of almost all aspects of the organization.

#24. OBJECTIVE: I am a consistent, hard-working, highly motivated person. I enjoy working with the public. I feel that I am a friendly, outgoing & dependable person. I feel it is crucial khổng lồ demonstrate the importance of my job duties and expectations. I am looking khổng lồ improve sầu my position in the work force, expvà my knowledge và skills. I am also looking khổng lồ establish long term employment in a friendly environment.

#25. OBJECTIVE: Seeking employment in Transportation Coordination, Equipment Manager, but would enjoy discussing other available positions for which I am qualified.

#26. OBJECTIVE:A strong desire to transsize “as-is” organizations into “to-be” market and industry leaders. Additional interest in organizations looking lớn expand their global presence.

#27. OBJECTIVES SUMMARY: My objective sầu is khổng lồ leverage my experience while continuing khổng lồ be challenged. I have 20 years of experience working for service providers delivering sale intelligence products & services. My background in Management, Account Management, Project Management & Technical Process Management represent a chất lượng combination of disciplines.

*

ULI chúc chúng ta kiếm được điểm vào mắt nhà tuyển chọn dụng bằng những mẫu mã câu tiếng Anh phương châm công việc và nghề nghiệp trong CV.