HomeĐời SốngNguyên lý kế toán tiếng anh là gì

Nguyên lý kế toán tiếng anh là gì

19:29, 24/03/2021

Kế toán thù là môn học có không ít từ ngữ siêng ngành khôn cùng khó nhớ và đọc nghĩa. Do vậy vào giờ anh những từ bỏ vựng chăm ngành kế toán bởi tiếng anh cũng mang ý nghĩa hóa học đặc thù điều đó .Chắc hẳn các bạn sẽ chạm chán không ít khó khăn vào câu hỏi học tập cùng lưu giữ các tự vựng giờ đồng hồ anh kế toán thù này.

Bạn đang xem: Nguyên lý kế toán tiếng anh là gì

Tuy nhiên hãy nỗ lực học và thực hành thật những, nó sẽ giúp ích cho bạn không ít mang lại công việc sau này nhé

Dưới đây website www.studyphyên ổn.vn tổng thích hợp lại một số trong những từ vựng tiếng anh siêng ngành kế toán thù không hề thiếu nhất

*
( Nhân viên kế toán thù trong giờ anh (Accounter) )

Học Thử Ngay Tại Đây

Danh sách 175 từ vựng chuyên ngành kế tân oán bằng giờ đồng hồ anh

1. Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp lớn là một thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn Gọi trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi8. Capital expenditure: Ngân sách chi tiêu đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phân phát hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn giữ rượu cồn (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần14. Carriage: túi tiền vận chuyển15. Carriage inwards: Ngân sách vận tải hàng hóa mua16. Carriage outwards: giá thành chuyển động hàng hóa bán17. Carrying cost: Chi phí bảo tồn sản phẩm lưu lại kho18. Cash book: Sổ chi phí mặt19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặtđôi mươi. Cash flow statement: Bảng so với giữ giao dịch chuyển tiền mặt21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại22. Cheques: Sec (đưa ra phiếú)23. Cloông xã cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản tkhô giòn toán27. Company accounts: Kế tân oán công ty28. Company Act 1985: Luật cửa hàng năm 198529. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các nguyên lý kế toán31. Conservatism: Nguyên tắc thận trọng32. Consistency: Ngulặng tắc nhất quán33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: giá cả chế biến36. Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí37. Cost application: Sự phân chia chi phí38. Cost concept: Nguim tắc giá chỉ tổn phí định kỳ sử39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành40. Cost of goods sold: Nguyên giá bán mặt hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative preference shares: Cổ phần khuyến mãi có tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản giữ động48. Curent liabilities: Nợ nđính hạn49. Current ratio: Hệ số giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp sút dần61. Straight-line method: Phương thơm pháp đường thẳng62. Direct costs: Ngân sách trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản ngại trị64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn thành viên Hội đồng quản trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu phân phối hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự phòng tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu sở hữu hàng70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia tài thế định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các hình thức cây viết toán kép74. Dual aspect concept: Ngulặng tắc tác động kép75. Drawing: Rút ít vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: giá thành trả trước80. Factory overhead expenses: Chi tiêu quản lý phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm84. First call: Lần Điện thoại tư vấn lắp thêm nhất85. Fixed assets: Tài sản gắng định86. Fixed capital: Vốn thế định87. Fixed expenses: Định mức giá / Ngân sách cố định88.

Xem thêm: Chương 3:Thành Phần Khí Thải Nox Là Khí Gì ? Khí Thải Là Gì

General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguim tắc chuyển động thọ dài91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá phí lịch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết tân oán dạng chữ T98. Impersonal accounts: Tài khoản giá tiền thanh hao toán99. Imprest systems: Chế độ tạm ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: giá thành gián tiếp103. Installation cost: giá thành lắp ráp, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích các report quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued nội dung capital:Vốn cổ phần phân phát hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch tân oán chi phí cấp dưỡng theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: Bút toán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: Công ty trách rưới nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng thanh hao tân oán bằng chi phí khía cạnh (tính lỏng/ tính tkhô cứng khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số năng lực thanh toán118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn119. Loss: Lỗ1đôi mươi. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương thơm pháp giờ đồng hồ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá vốn125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá bán126. Matching expenses against revenue: Khế thích hợp ngân sách cùng với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên vật liệu129. Money mesurement concept: Nguim tắc thước đo bởi tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần tiến hành được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes lớn accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các bút toán mở đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi nhuận vào hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ bỏ nhật ký143. Output đầu ra in equivalent units: Lượng thành phầm tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ ngân sách thống trị phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia ngân sách làm chủ phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng cam kết CP thừa mức148. Paid-up capital: Vốn sẽ góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Pmùi hương pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản tkhô giòn toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí155. Physical deteration: Sự hao mòn trang bị chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ ngân sách định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần chiết khấu gồm tích lũy161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy162. Preliminary expenses: túi tiền khởi lập163. Prepaid expenses: Chi tiêu trả trước164. Private company: cửa hàng tứ nhân165. Profitability: Khả năng sinh lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo tiến trình công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: giá cả sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: Phân păn năn lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit & loss account: Tài khoản kết quả

Trên đây là 175 tự vựng chuyên ngành kế tân oán bởi giờ anh tương đối đầy đủ tuyệt nhất. Các cụm từ bỏ , thuật ngữ hay sử dụng vào kế tân oán hầu như phần nhiều được liệt kê ở đây.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Stt Hay Về Tình Yêu Ngắn Gọn Lãng Mạn Nhất

Hãy giữ lại cùng Đánh Giá mỗi một khi gồm dịp đề xuất nhé đầy đủ người.

Từ khóa : giờ anh chuyên ngành kế toán thù, giờ đồng hồ anh kế toán thù, từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán thù, học tiếng anh chăm ngành kế tân oán, ngành kế toán thù giờ anh là gì

( Tđê mê khảo thêm phương thức học tiếng anh tiếp xúc đàm thoại qua phim kết quả )
*
(Giao diện trang web học tập giờ đồng hồ anh qua phyên kết quả Studyphyên.vn )
(Video một đoạn Clip song ngữ trên trang web Studyphlặng.vn )

Học Thử Ngay Tại Đây


Chuyên mục: Đời Sống