HomeĐời SốngNội quy lao động tiếng anh là gì

Nội quy lao động tiếng anh là gì

16:49, 20/03/2021
Trong bối cảnh hội nhập Việc các cửa hàng trong nước hoặc nước ngoài ký kết phối hợp đồng lao đụng với những người nước ngoài là vấn đề hơi phổ cập. công ty chúng tôi Luật Minch Khuê ra mắt mẫu mã vừa lòng đồng lao động tuy vậy ngữ nhằm Quý quý khách tìm hiểu thêm lên tiếng cụ thể vui vẻ liên hệ thẳng và để được tư vấn:
Người lao rượu cồn quốc tế Khi lao rượu cồn tại cả nước bên cạnh câu hỏi cần phải tất cả phù hợp đồng lao động thì cần phải có một số sách vở pháp luật khác như: Giấy phxay lao rượu cồn, thẻ hay trú... theo cơ chế của điều khoản lao đụng với người quốc tế. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu mã thích hợp đồng lao rượu cồn tuy nhiên ngữ (Việt Anh) nhằm quý khách xem thêm với thi công tương xứng cùng với hoạt động vui chơi của mỗi công ty:

*
.

Bạn đang xem: Nội quy lao động tiếng anh là gì

Luật sư support luật pháp trực con đường qua điện thoại gọi: 1900.6162

--------------------------------------------

CÔNG TY ........................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............................................ Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

Số: VL-.../LTD. THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

***********

HỢP.. ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Được phát hành theo Thông bốn số ../đôi mươi...../TT-BLĐTBXH ngày ...... mon ..... năm trăng tròn...... của Sở Lao cồn - Thương thơm Binch và Xã hội

Issued under the Circular No....../đôi mươi....../TT-BLDTBXH dated ..... September trăng tròn.... of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

Chúng tôi, một mặt là: Ông/Bà ............................................

We are, from one side: Mr/Ms. ................................................

Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

On behalf of: ...........................................................Co., Ltd.

Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Tkhô cứng Tri District, Hanoi City

Và một mặt là: .............................................................................

And from other side:

Ngày sinh: ..../.../......

Date of birth:

Trình độ: Chuim môn:

Degree: Profession:

trang chủ address:

CMND số: ................................Cấp ngày: .../.../.......Tại:...........

ID card no #: Issue date: Issue at:

Sổ lao hễ số (trường hợp có):

Labor book no (If any)

Điện thoại:

Tel:

Đồng ý cam kết hòa hợp đồng lao rượu cồn này (Hợp đồng) cùng với số đông điều khoản và điều kiện nhỏng sau:

Agreed khổng lồ sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms & conditions:

Điều 1: Điều khoản cùng các bước vào Hợp đồng

Article 1: Term & job in labor contract

1.1. Loại Hợp đồng: Xác định thời hạn, tính tự ....../.../20..... đến: ../.../trăng tròn......

Kind of Contract: Limited, commencing on to:

Người áp dụng lao cồn bao gồm quyền ngừng Hợp đồng trước thời hạn nêu trên giả dụ bạn lao đụng không thỏa mãn nhu cầu đề xuất các bước.

The Employer holds the right to terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.

Working place: ............... Co., Ltd.

1.3. Chức vụ/chức danh chăm môn: Công nhân Bộ phận: Production

Position/Profession: Department:

1.4. Mô tả công việc: Các các bước theo sự phân công của chỉ huy Shop chúng tôi.

Job description: All tasks as assigned by the company's management

Điều 2: Thời gian có tác dụng việc

Article 2: Working Hour

Thời giờ làm việc: Theo thời hạn biểu do Công ty hình thức.

Working time: Follow the working times regulated by the Company

Điều 3: Quyền lợi cùng nhiệm vụ của Người lao động

Article 3: Obligations, right và benefit of the Employee

3.1. Quyền lợi của bạn lao động

Right and benefits of the Employee

Đồng phục: Được máy đồng phục với bảo hộ lao động

Uniform: Provided with unisize và labor safety facility

Phương tiện thể đi lại: Theo giải pháp của Công ty

Mean of Transportation: As regulated by the Company

Lương tháng:

Monthly salary:

- Lương cơ bản: 53.50 USD tương tự 863,000 VNĐ

- Basic salary:

- Prúc cấp trách nhiệm: USD

- Executive sầu allowance:

- Tổng lương: 53.50 USD tương đương 863,000 VNĐ

- Total:

Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh khô toán bằng đưa khoản/chi phí khía cạnh vào ngày 5 của tháng sau đó.

Method of Payment: Salary to lớn be calculated và paid on the fifth of the following month by Bank transfer/in cash.

Tăng lương: Theo Quy định của Công ty

Salary Increment: According khổng lồ the Company’s Policies

Thưởng: Theo vẻ ngoài của Công ty

Bonus: According lớn the Company’s Policies

Đào tạo: Theo công tác cùng kế hoạch của công ty chúng tôi.

Xem thêm: Lưu Ý Gì Khi Tiêm Vacxin Uốn Ván Cho Bà Bầu Rất Quan Trọng? Vắc Xin Uốn Ván Cho Bà Bầu Tiêm Vào Thời Điểm Nào

Training: According to lớn the training schedule và plan arranged by the Company.

Chế độ nghỉ ngơi ngơi: Theo luật pháp của Cửa Hàng chúng tôi cùng điều khoản về lao hễ hiện hành.

Time of Rest: According khổng lồ the Company's Labor Regulation and current labor regulations.

Bảo hiểm xóm hội cùng y tế: Người lao cồn được đóng bảo đảm y tế với bảo đảm làng mạc hội hợp lao lý của pháp luật về bảo hiểm.

Social & health insurance: Social và health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations on insurance.

3.2. Nghĩa vụ của fan lao động

Obligations of the Employee

- Hoàn thành công việc bản thân đảm trách rưới nêu vào Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành phân phối marketing, đảm bảo gia tài của chúng tôi cùng đã Chịu trách nát nhiệm bồi hoàn đông đảo tài sản bị nứt vì vô ý, không cẩn thận xuất xắc cẩu thả hoặc bị mất cắp khi bàn giao.

- Fulfill the Job undertaken in this contract, khổng lồ comply with production and business orders, protect the properties of the Company & shall compensate for damage or loss properties incurred by the Company due lớn carelessness, negligence or stolen.

- Nghiêm túc tuân hành và tôn kính thời hạn với những cam đoan trong hòa hợp đồng. Bồi hay đến Cửa Hàng chúng tôi những chi phí đào tạo và giảng dạy và/hoặc những khẳng định trách rưới nhiệm bởi chi phí nêu trong Hợp đồng này hoặc trong hình thức của Công ty vào trường đúng theo xong xuôi phù hợp đồng lao đụng trước thời hạn mà ko được sự chấp nhận của lãnh đạo cửa hàng.

- Strictly follow và respect the term of and commiment in the Labor contract. Compensate lớn the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

- Nghiêm túc vâng lệnh với kính trọng các yêu cầu của chỉ huy, các nội quy cùng hiện tượng của Công ty.

- Strictly follow the instruction of management cấp độ, rules and regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người thực hiện lao động

Article 4: Obligations & rights of the Employer

4.1. Nghĩa vụ của Người thực hiện lao động

Obligations of the Employer

- Đảm bảo câu hỏi làm và tiến hành tương đối đầy đủ các điều đã cam đoan trong thích hợp đồng;

- Ensure the work & completely fulfill all the commitment in the Contract.

- Tkhô hanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chính sách cùng quyền lợi cho tất cả những người lao rượu cồn theo Hợp đồng.

- Duly & in time settle all the rights và obligations khổng lồ the Employee in accordance with the Contract.

4.2. Quyền hạn của người sử dụng lao động

Rights of the Employer

- Có quyền đình chỉ hoặc vận dụng hiệ tượng kỷ luật theo Luật lao hễ với Nội quy lao đụng hoặc kết thúc Hợp đồng đối với Người lao đụng phạm luật nội quy, luật pháp của chúng tôi hoặc ko thỏa mãn nhu cầu các đề xuất về sức mạnh tương tự như trình độ.

- Has the right to suspover or apply disciplinary measures according to labor law & regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health và ability could not meet the requirement of work..

- Người sử dụng lao cồn có quyền điều gửi Người lao hễ thanh lịch địa điểm thao tác làm việc không giống nhưng Người thực hiện lao cồn điều hành hoặc cai quản theo khí cụ của pháp luật.

- Employer reserves the right to lớn transfer the Employee to lớn other property which is owned or managed by the Employer in accordance to lớn the law và regulations.

Điều 5: Điều khoản chung

Article 5: General provisions

5.1. Hợp đồng này được thiết kế và cam kết ngày: ../.../đôi mươi........ trên Hà Nội

This contract is made and signed on: in Hanoi City

5.2. Hợp đồng này được gia công thành 2 bản, Người áp dụng lao cồn giữ 1 bạn dạng cùng Người lao cồn duy trì 1 bản.

This Contract is made in 2 copies, 1 copies will be kept by the Employer and 1 copy khổng lồ be kept by the Employee.

Xem thêm: Người Đẹp Việt Nam Khoả Thân, Tuyển Tập Ảnh Nóng Của Người Đẹp Trung Quốc

Người áp dụng lao cồn Người lao động

Employer Employee

.................................................... ..............................................


Chuyên mục: Đời Sống