HomeĐời SốngPads là gì

Pads là gì

13:13, 25/03/2021
a piece of rubber or plastic material worn inside a sock khổng lồ protect the lower part of your leg when playing a sport such as football or hockey
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự aiesec-unwe.net.

Bạn đang xem: Pads là gì

Học những từ bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.

Xem thêm: Decal Là Gì? In Decal Là Gì ? In Decal Chất Lượng Tốt Không


Các ý kiến của những ví dụ không biểu thị ý kiến của những chỉnh sửa viên aiesec-unwe.net aiesec-unwe.net hoặc của aiesec-unwe.net University Press xuất xắc của những nhà cấp phép.
Students are required lớn have sầu blachồng dance leggings, blachồng tracksuit bottoms, black athletic shorts, hockey socks, shin pads, football boots, two pairs of trainers.
The company"s products include goalkeeper gloves, football boots, shin pads, footballs, training clothes, & kits.
Shin pads must be covered entirely by the stockings, be made of rubber, plastic or a similar material, and provide a reasonable degree of protection.
Some ruckmen wear shin pads & thigh pads và players with head injuries sometimes wear soft helmets.
Lerby always played with his socks down short socks or long socks rolled down but always without shin pads.
Five separate items are specified: shirt (also known as a jersey), shorts, socks (also known as stockings), footwear & shin pads.
Widdowson cut down a pair of cricket shin pads và strapped them to the outside of his stockings using straps of leather.
This usually includes a helmet (cage worn if certain age), elbow pads, protective gloves, athletic cup, shin pads, & skates at the very least.
Helmets are not mandatory, but recently the trend has been lớn wear a helmet for apparent safety reasons, also shin pads have sầu evolved inlớn popular use.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Thêm tính năng hữu ích của aiesec-unwe.net aiesec-unwe.net vào trang mạng của chúng ta sử dụng phầm mềm form kiếm tìm kiếm miễn tổn phí của Shop chúng tôi.

Xem thêm: 3 Cách Nướng Khoai Bằng Nồi Chiên Không Dầu 2021, Cách Nướng Khoai Bằng Nồi Chiên Không Dầu 2021


Tìm tìm vận dụng tự điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay lúc này cùng chắc chắn là rằng chúng ta ko bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ 1 lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aiesec-unwe.net English aiesec-unwe.net University Press Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: Đời Sống