HomeĐời SốngPhí trước bạ tiếng anh là gì

Phí trước bạ tiếng anh là gì

11:21, 28/03/2021
*
*
*

*

Từ vựng giờ Anh về Thuế và vnạp năng lượng bản hành chính

Dưới đó là gần như từ cùng các từ thông dụng về nghành nghề thuế quan liêu với vnạp năng lượng bạn dạng hành chính về thuế. Freetalk English hy vọng đang cung ứng chúng ta vào các bước.

Văn uống bản hành chính

Socialist republic of Vietphái nam => Cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa toàn nước Ministry of Finance => Bộ tài chính Minister of Finance => Sở trưởng bộ tài chinch Deputy Minister => Thứ trưởng Tax directorate => Tổng cục thuế Director General => Tổng cục trưởng, Cục trưởng Deputy Director General => Tổng cục phó, Cục phó Tax department => Cục thuế District tax department => Chi cục thuế Director of district tax department => Chi viên trưởng Division => phòng Board => Ban Head of Division => Trưởng chống Deputy Head of Division => Phó trưởng phòng Civil servant => Công chức Official => Chuyên ổn viên Inspector => Thanh hao tra viên Law => Luật Decree => Nghị định Circular => Thông tư Decision => Quyếtđịnh

>15 website học tiếng anh online với người bản xứ đọng giỏi nhất

>Phương thơm pháp dạy giờ đồng hồ Anh mang lại trẻ em lớp 2 tại nhà hiệu quả

>Kinch nghiệm search thầy giáo dạy kèm giờ Anh cho người đi làm giỏi

*

Thuế

Tax-payer => Người nộp thuế Registration => Đăng ký kết thuế Declare => Knhị báo thuế Impose a tax => Ấn định thuế Refund of tax => Thủ tục hoàn thuế Tax offmix => Bù trừ thuế Examine => kiểm tra thuế Inspect => Thanh khô tra thuế License tax => Thuế môn bài xích Company income tax => thuế thu nhập công ty Personal income tax => Thuế thu nhập cá nhân cá nhân Value added tax (VAT) => Thuế cực hiếm tăng thêm Special consumption tax => Thuế tiêu trúc đặc trưng Natural resources tax => Thuế tài ngulặng Environment tax => Thuế bảo vệ môi trường xung quanh Environment fee => Phí đảm bảo mội ngôi trường Registration fee => Lệ chi phí trước bạ Export tax => Thuế xuất khẩu Import tax => thuế nhập vào Tax rate => Thuế suất Tax policy: Chính sách thuế Tax cut => Giảm thuế Tax penalty => Tiền phạt thuế Taxable => chịu đựng thuế, khoản thuế yêu cầu nộp Tax abatement => Sự khấu trừ thuế Latefilingpenalty =>Tiềnphạtdokhaithuếtrễhạn Latepaymentpenalty =>Tiềnphạtdođóngthuếtrễhạn Lessee,tenant =>Ngườithuêmướncông ty,đất Lessor =>Chủchothuêcông ty,đất Levy =>Đánhthuế;tịchthutiền(từngânhàng);buộcphảichịuthuếtheophápluậtquyđịnh Levy(onabankaccount)=>Saiápvàtịchthutiền(từtài khoảnngânhàngtheolệnhcủatòaán) Levyonwages =>Tríchtiềntừlươngđểtrảnợtheolệnhcủatòaán Liabilities =>Cáckhoảnnợphảitrả Lien =>Saiáp;quyềntịchthutàisảnđểtrừnợ Limitedpartnership =>Hìnhthứchợptáckinhdoanhgiớihạn Long ­term =>Dàihạn Lumpsum =>Trọn gói, sốtiềnnhậnhaytrảmộtlầnthayvìnhậnhaytrảnhiềulần Makepaymentlớn => Thanh hao toán cho,trảtiềnmang lại Naturaldisaster =>Thiêntai Offerincompromise =>Đềnghịđượcthỏathuậngiữahaibênđểgiảiquyếtmộtvấnđềchưađược thỏađáng Over payment =>Sốtiềntrảnhiềuhơnmứcquyđịnh Account => Trươngmục/tàikhoản Accountstatement >Sao kê thông tin tài khoản Accountspayable => Tàikhoảnchitrả Accountsreceivable =>Tài khoản nhận chi phí, trươngmụcthunhập Accruedtaxes =>Cáckhoảnthuếnợtíchlũy(cùng dồn dochưathanhtoán) Adjustments =>Cácmụcđiềuchỉnh Advocate =>Viênchứctrợgiúpngườikhaithuế / nguyên tắc sư Amendedreturn =>hồsơthuếđãkhaiđượcđiềuchỉnhlại