HomeĐời SốngPhòng giáo vụ tiếng anh là gì

Phòng giáo vụ tiếng anh là gì

09:21, 09/04/2021
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Phòng giáo vụ
English translation:Academic / Educational Affairs Office
Entered by:This person is a aiesec-unwe.net Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a aiesec-unwe.net Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nam Vo

Bạn đang xem: Phòng giáo vụ tiếng anh là gì

14:04 Oct 10, 2017
Vietnamese to English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: Phòng giáo vụ
Nhờ các huynh, tỷ giúp đệ! Context: Giáo viên xuất hiện trên phòng giáo vụ trước thời gian thi buổi tối tphát âm 15’ để dấn đề thi với tài liệu phòng thi.
This person is a aiesec-unwe.net Certified PRO in English lớn VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to be a aiesec-unwe.net Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
*


This person is a aiesec-unwe.net Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to lớn EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a aiesec-unwe.net Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 09:21

Xem thêm: Cách Gọi Các Loại Tiền Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Về Lương, Thưởng Trong Tiếng Anh

Summary of answers provided
4 +1Academic / Educational Affairs OfficeThis person is a aiesec-unwe.net Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese to lớn EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means to be a aiesec-unwe.net Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran
*

48 mins confidence:
*
*
peer agreement (net): +1
Explanation:My experienceReference: http://education.med.ufl.edu/Reference: http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/vietnam/liên hệ.htmlThis person is a aiesec-unwe.net Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means to lớn be a aiesec-unwe.net Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 09:21Native sầu speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 24