HomeĐời SốngProper noun là gì

Proper noun là gì

21:25, 28/03/2021

Nắm vững vàng các một số loại tự vào giờ Anh là phần đặc trưng để tại vị căn cơ cho chúng ta cải cách và phát triển vốn ngữ pháp của chính mình về sau. Bài học bây giờ để giúp đỡ chúng ta củng vắt kỹ năng và kiến thức về danh tự cũng như phương pháp thực hiện những một số loại danh trường đoản cú trong bài bác thi IELTS ra làm sao nhằm mục đích học tập đúng phía với hiệu quả rộng, ôn thi IELTS xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Proper noun là gì

Bài họcngữ pháp bắt buộc chú ýkhác:

I. NOUN LÀ GÌ? VỊ TRÍ VÀ LOẠI DANH TỪ

1. Noun - Danh từ bỏ là gì?

Noun - Danh từ bỏ vào giờ đồng hồ Anh tựa như với tiếng Việt dùng để làm chỉ sự thứ, sự việc, nhỏ người. Danh từ được thực hiện trong câu cùng với phần đa địa chỉ khác biệt. Danh từ phân thành 5 các loại trong đó gồm danh từ tầm thường,danh từ bỏ riêng rẽ, danh từ bỏ trừu tượng, tập đúng theo với danh từ bỏ ghxay.

Danh trường đoản cú vào tiếng Anh khác nhau danh tự đếm được và ko đếm được. Cụ thể như sau:

Countable nouns (Danh trường đoản cú đếm được)

-Tồn tại sinh hoạt cả 2 dạng: số ít và số những (a house, some houses). Tuy nhiên, gồm có danh từ chỉ gồm dạng số nhiều (socks, trousers).

- Các danh trường đoản cú này hoàn toàn có thể được phân chia động từ bỏ số không nhiều hoặc số nhiều.

E.g: The house is big.

The houses in the neighborhood are very big.

- Các danh từ bỏ này hoàn toàn có thể được thay thế sửa chữa bởi đại trường đoản cú số ít hoặc số những.

E.g: The notebook is Jack’s. It is so beautiful!

These notebooks are Jack’s. They are so colorful!

- Dạng số ít của danh từ rất có thể thua cuộc những mạo trường đoản cú a, an, the. (a bike, an hãng apple, the tree)

Uncountable nouns (Danh tự không đếm được)

- Có một số danh từ không đếm được tất cả dạng số những (maths, physics, news).

- Chỉ được chia đụng từ số không nhiều.

E.g: The news brings sadness lớn me & my friends.

- Chỉ hoàn toàn có thể được sửa chữa bằng đại từ số không nhiều.

E.g: My most favorite subject is Physics. It is so interesting.

- Chỉ có thể thống kê qua những đơn vị chức năng tính toán cụ thể với đếm được (a bottle of water, a piece of paper, a bar of soap)

- Không thể che khuất những mạo từ bỏ a, an. (hair, không hẳn a hair)

2. Vị trí trong câu

- Danh tự là nhà ngữ đứng trước cồn trường đoản cú chính.

Ví dụ: Approximately 2000 people went lớn the concert.

- Danh trường đoản cú là tân ngữ (direct object) đứng sau cồn trường đoản cú bao gồm.

Ví dụ: Doing exercise brings many benefits to our health.

- Danh từ là tân ngữ của giới trường đoản cú (object of preposition) đứng trong nhiều giới trường đoản cú.

Ví dụ: Global warming has affected the lives of many people on Earth.

3. Phân các loại danh từ

Trong giờ đồng hồ Anh, danh trường đoản cú được tạo thành 5 nhiều loại cơ phiên bản như sau:

Loại danh từ

Giải thích

Ví dụ

Proper nouns

(Danh từ riêng)

Chỉ tên riêng biệt của fan, vị trí, đồ.

Paris, Gordon Ramsay, Eiffel Tower,…

Comtháng nouns

(Danh tự chung)

Chỉ tên của một vật dụng tầm thường phổ biến.

Computer, food, vehicle,…

Abstract nouns

(Danh từ trừu tượng)

Chỉ các máy trừu tượng không bắt gặp được bằng mắt thường dẫu vậy có thể cảm nhận được.

Knowledge, love sầu, sympathy

Collective sầu nouns

(Danh tự tập hợp)

Chỉ tên một tập hòa hợp những cá thể không giống nhau.

Class, group, gang.

Compound nouns

(Danh trường đoản cú ghép)

Là các danh tự được ghép lại cùng nhau để tạo thành thành 1 danh từ bỏ khác.

Motorcycle, bedroom.

II. CÁCH HÌNH THÀNH DANH TỪ

1. Tạo danh thủng thẳng những hậu tố

STT

Hậu tố

Danh từ

1

ant

Assist -> Assistant

2

– ance/ ence

Maintain -> Maintenance

Prefer -> Preference

3

– ion

Industrialize -> Industrialization

4

– ure

Fail -> Failure

5

– ment

Disagree -> Disagreement

6

ism

Captial -> Capitalism

7

ship

Frikết thúc -> Friendship

8

– ness

Happy -> Happiness

9

– ity/- ty/-y

Identify -> Identity

10

– th

Wide -> Width

11

– ery

Bake -> Bakery

2. Tạo danh thảnh thơi danh từ

(A/an/the) + Noun1 + Noun2

Noun1: Đóng sứ mệnh nhỏng tính từ ngã nghĩa mang lại Noun2

Noun2: Danh từ chính

Ví dụ: The đô thị center (Trung thành tâm phố)

A xe taxi driver (Người lái xe taxi)

3. Tạo danh thanh nhàn V-ing

Những danh từ gồm V-ing đứng trước hay nhằm biểu lộ mục tiêu sử dụng của danh trường đoản cú kia.

Ví dụ: A frying pan (= a pan used for frying)

A washing machine (= a machine used for washing clothes)

4. Tạo danh đàng hoàng số đếm (Dạng: Number + Noun + Noun)

Ví dụ: A ten-hour flight (Chuyến bay kéo dãn 10 tiếng)

A seven-storey building (Tòa nhà cao 7 tầng)

A four hundred-page dictionary (Quyển từ điển dày 400 trang)

A ten-year old boy (Cậu nhỏ nhắn 10 tuổi)

Lưu ý:

Danh từ bỏ đứng tức khắc sau số đếm và vệt gạch ốp ngang Tại DẠNG SỐ ÍT. (A ten-year old boy)

*

III. LUYỆN TẬP

Exercise 1: Cho dạng đúng của những từ trong ngoặc ở hồ hết câu sau đây.

1. Detroit is renowned for the _____________ of oto. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

3. The _________________ looked dark & there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old to go lớn college và gain some _______________. ( qualify)

6. My greachạy thử ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a strong _______________ of rain today. (possible)

8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)

9. I am really inkhổng lồ eating dairy______________. (produce)

10. Due khổng lồ the pilot"s _____________, the copilot managed to lớn lvà safely. (guide)

Exercise 2: Chọn dạng phù hợp của danh từ trong những chố trống sau nhằm tạo ra thành một bài bác IELTS Writing task 2 hoàn hảo.

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have sầu a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both of these views và give sầu your own opinion.

People seem khổng lồ be either excited or worried about the future impact of artificial (1-intelligent)………... Personally I can understand the two (2-oppose)……….points of view; I am both fascinated by developments in artificial intelligence & apprehensive about its possible negative sầu effects.

On the one hvà, the increasing intelligence of technology should bring some obvious benefits. Machines are clearly able khổng lồ do many jobs better than humans can, especially in areas that require high levels of (3-accurate)…………or calculations using large amounts of data. For example, robots are being developed that can carry out surgical procedures with greater (4-precise)………..than a human doctor, và we already have sầu cars that use sensors & cameras to lớn drive sầu themselves. Such technologies can improve sầu safety by reducing the (5-likely)…………..of human errors. It is easy lớn imagine how these developments, và many others, will steadily improve sầu our chất lượng of life.

On the other hvà, I nói qua the concerns of people who believe that artificial intelligence may harm us if we are not careful. In the short term, it is likely that we will see a rise in (6-employ)…………..as workers in various industries are replaced by machines or software programs. For example, self-driving vehicles are expected khổng lồ cause (7-redundant)…………….in driving jobs, such as lorry drivers, xe taxi drivers and bus drivers. In the medium term, if intelligent technologies gradually take jobs away from humans, we may find that people become deskilled và thua kém their sense of purpose in life. A longer term fear is that computers become so intelligent that they begin to make (8-decide)…………without human oversight & without regard for our well-being.

In conclusion, while intelligent machines will no doubt improve our lives in many ways, the potential risks of such technologies should not be ignored.

Exercise 3: Đoạn vnạp năng lượng sau bao gồm 3 lỗi không nên. Tìm cùng sửa chúng.

In many city all over the world, spectacular fireworks displays take place as soon as the clochồng passes midnight on 31 December. In recent years, Sydney in nước Australia has been the host khổng lồ one of the first of these celebrate as New Year arrives there before most other major international cities. The display takes place in Sydney Harbor, with the Opera House and Harbor Bridge making it a stunning mix. Fireworks light up the skies in hundreds of cities as 12 midnight strikes around the globe.

1………………. 2………………. 3………………….

Exercise 4: Dựa vào phần lớn tự đến sẵn, hãy viết thành câu hoàn hảo.

1. The bar chart/ illustrate/ gross domestic product generated from the IT and Service Industry/the UK from 1992 lớn 2000. ………………………………………………………………………………………..

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen/ both increase/ as a percentage/ GDP., but/ IT/ remain/ at/ higher rate throughout/ time.………………………………………………………………………………………..

3. At/ beginning/ the/ period, in 1992, the Service Industry account/ for/ 4 per cent/ GDPhường, whereas IT exceed/ this, at just over 6 per cent. ………………………………………………………………………………………..

4. Over/ next four/ year/, the levels become/ more/ similar, with/ both/ components/ standing/ between 6 / just/ over/ 8 per cent. ………………………………………………………………………………………..

5. IT/ still/ higher/ overall, though it/ drop/ slightly/ 1994/ 1996.……………………………………………………………………………………….. 

Exercise 5: Mỗi câu sau cất một lỗi không nên. Tìm với sửa bọn chúng.

1. There are many dirts on the floor.…………………………………………2. We want more fuels than that.…………………………………………3. He drank two milks.…………………………………………4. Ten inks are needed for our class.…………………………………………5. He sent me many foods.…………………………………………6. Many golds are found there.…………………………………………7. He gave sầu me a great deal of troubles.…………………………………………8. Cows eat grasses.…………………………………………9. The rain has left many waters.…………………………………………10. I didn"t have sầu many luggages.…………………………………………

Exercise 6: Chọn lời giải đúng cho từng câu sau.

1. If you want khổng lồ hear the news, you can read (paper/ a paper).

2. I want lớn write some letters but I haven"t got (a paper/ any paper) to write on.

3. I thought there was somebody toàn thân in the house because there was (light/a light) on inside.

4. (Light/a light) comes from the sun.

Xem thêm: Bạn Nào Muốn Chơi Game R Người Hàng Xóm Tinh Nghịch Tập 1, Cách Tải Và Cài Đặt Game Neighbours From Hell

5. I was in a hurry this morning. I didn"t have (time/ a time) for breakfast.

6. "Did you enjoy your holiday?" - "Yes, we had (wonderful time/ a wonderful time)."

7. Sue was very helpful. She gives us some very useful (advice/advices).

8. We had (very bad weather/a very bad weather) while we were on holiday.

9. We were very unfortunate. We had (bad luck/a bad luck).

10. It"s very difficult khổng lồ find a (work/job) at the moment.

11. I had to lớn buy (a/some) bread because I wanted to make some sandwiches.

12. Bad news (don"t/doesn"t) make people happy.

13. (Your hair is/ your hairs) are too long. You should have (it/them) cut.

14. Notoàn thân was hurt in the accident but (the damage / the damages) khổng lồ the oto (was/were) quite bad.

15. She gives me (a piece of advice/ an advice) about this.

Exercise 7: Điền mạo tự thích hợp vào phần đa địa điểm trống sau.

(1)……………..bar chart shows the number of British people who emigrated lớn five destinations over (2)…………….period 2004 to lớn 2007. It is evident from the chart that throughout the period, the most popular place to lớn move to lớn was nước Australia.

Emigration to lớn Australia stood at just over 40,000 people in 2004, which was approximately 6,000 higher than for Spain, & twice as high as the other three countries. Apart from a jump lớn around 52,000 in 2006, it remained around this cấp độ throughout the period.

(3)…………….next most popular country for Britons lớn move sầu lớn was (4)………….Spain, though its popularity declined over the time frame lớn finish at below 30,000 in 2007. Despite this, the figure was still higher than for the remaining three countries. Approximately đôi mươi,000 people emigrated lớn New Zeal& each year, while the USA fluctuated between 20-25,000 people over the period.

Although (5)………….number of visitors khổng lồ France spiked lớn nearly 35,000 in 2005, it was the country that was the least popular to emigrate khổng lồ at the end of the period, at just under đôi mươi,000 people.

Exercise 8: Điền mạo từ bỏ thích hợp vào nơi trống để sản xuất thành một bài bác Writing task 2 hoàn hảo.

There are several reasons that are causing the environmental harms and this has become (1)………….urgent issue lớn discuss và bring (2)……………..solution about. The number of ever increasing cars is one of (3)…………….reasons that leads lớn affect the environment negatively và there are some assumptions that increasing the fuel price would solve this problem. But the reality would be different, and increased fuel price will cause lots of other problems while it would contribute very little lớn reduce the environmental pollutions & hazards. So this can’t be the best solution in any way.

First of all, the maximum numbers of cars are owned by the rich people & fuel price would not restrain them from using the cars. The price of (4)…………..fuel, in fact, increased significantly over the past 12 years & that has done nothing lớn reduce the oto usages. On the contrary, the number of cars running on the roads has increased more than expected. Besides, (5)…………fuel price determines the market prices of other daily necessary products & increasing the price would only bring misery to lớn the low & medium earning class population. Electronic wastages, industries, household electrical devices, deforestation, chemical wastages, unthoughtful activities of people are causing more damage khổng lồ the mother earth than the gas omission by the cars. We should focus on those aspects as well before increasing the price of fuel just based on (6)……………assumption.

The main idea of increasing the fuel price is khổng lồ reduce (7)…………….number of cars running in the street và lớn restrain the car owners from using the cars less. But that would prove sầu khổng lồ be (8)………..ridiculous solution especially when oto owners are mostly high earning class and they would not bother about the fuel price.

The best solution khổng lồ address this utmost concerning issue is lớn introduce (9)…………environment friendly energy source lượt thích solar energy system, to improve sầu the public transportation system & train system so that people mostly use these systems instead of always using their own cars, increasing the awareness of the people so that they vì chưng not directly contribute khổng lồ harm the environment, và making strict rules so that deforestation, chemical wastages & other harmful ways of (10)……….environmental pollutions get reduced.

Exercise 9: Cho dạng đúng của những trường đoản cú vào ngoặc.

1. After Monday, I will no longer be a foreigner - I am receiving my ________________! (citizen)

2. My father"s death left me with a great_________________ in my heart. (empty)

3. Americans fought hard to earn their _________________from Britain. (free)

4. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy và windy! (cast)

5. The new job is a ___________ for her. (promote)

6. The national ____________ in the face of danger is necessary. (solid)

7. He came first in the poetry __________. (compete)

8. After considerable ______________ they decided khổng lồ accept our offer. (discuss)

9. Fill in your name, address & __________ on the form. (nation)

10. Can I see your ____________thẻ, please ? (identify)

Exercise 10: Tìm cùng sửa 5 lỗi sai vào bài viết sau để tạo thành thành một bài viết IELTS Writing task 1 hoàn hảo.

The line graph shows the percent of tourists to Engl& who visited certain Brighton attracts between 1980 & 2010. We can see that in 1980 và in 2010 the favorite attractions were the pavilion & the festival. In 1980 the least popular attraction was the pier but in 2010 this changed and the art gallery was the least popular.

During the 1980s và 1990s there was a sharpen increase in visitors khổng lồ the pavilion from 28% khổng lồ 48% và then the percentage gradually went down to 31% in 2010. The trkết thúc for the art gallery was similar to lớn the pavilion. Visitors increased rapidly from 22% lớn 37% from 1980 to lớn 1985 then gradually decreased khổng lồ less than 10% over the next twenty-five years. The amount of tourists who visited the Brighton Festival fluctuated slightly but in general remained steady at about 25%. Visitor to the pier also fluctuated from 1980 lớn 2000 then rose significantly from 12% to lớn 22% between 2000 and 2010.

Exercise 11: Dịch các câu tiếp sau đây sang trọng giờ Anh có sử dụng dạng Noun + Noun.

1. Tôi mới tậu một quyển từ điển dày 500 trang.

=>________________________________________________________________

2. Chuyến cất cánh 3 tiếng từ bỏ Việt Nam sang trọng Singapore tạo nên cô ấy căng thẳng mệt mỏi.

=>________________________________________________________________

3. Có một tòa nhà 9 tầng sinh sống cuối phố.

=>______________________________________________________________

4. Khách sạn 5 sao là hồ hết hotel khôn xiết sang trọng.

=>______________________________________________________________

5. Sarah gồm một cậu con trai 3 tuổi.

=>______________________________________________________________

Exercise 12: Cho dạng đúng của các từ bỏ vào ngoặc nhằm tạo thành một bài xích IELTS Speaking part 2 hoàn chỉnh.

Let me tell you about a language I’ve sầu always wanted lớn learn, which is (1-Russia)___________. It’s spoken in Russia, obviously, but also in many other countries which have sầu been influenced by Russia including places like Mongolia & Kazakhstung. It’s quite a difficult language lớn learn because the (2-alphabetical)_____________is not the Roman one, which means that you have lớn learn lớn read and write from scratch, a but lượt thích studying Chinese or Japanese. Well, the reason I would lượt thích to lớn learn Russian is that the energy (3-industrial)___________is huge & there are lots of jobs. A lot of my country’s oil & gas comes from Russia so it’s really useful lớn be able to lớn speak that language if you want lớn work in the energy field. I have actually been to lớn Russia before so I know from experience that a lot of Russians can’t speak English very well, so that’s another good (4-reasonable)__________to lớn learn their language. The only (5-problematic)____________ is I’m already thirty years old & I’ve sầu spent more than fifteen years learning English. I don’t know if I would ever be able to learn Russian successfully because it’s a difficult language for anyone to learn, especially someone older like me. But it would be really great khổng lồ try.

ĐÁP ÁN

1. Exercise 1

1. production2. impression3. entrance4. knowledge5. qualifications6. achievement7. possibility8. disability9. products10. guidance

Exercise 2

1. intelligence2. opposing3. accuracy4. precision5. likelihood6. unemployment7. redundancies8. decisions

Exercise 3

1. thành phố => cities2. celebrate => celebrations3. mix => setting

Exercise 4

1. The bar chart illustrates the gross domestic product generated from the IT và Service Industry in the UK from 1992 to lớn 2000.

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen that both increased as a percentage of GDP, but IT remained at a higher rate throughout this time.

3. At the beginning of the period, in 1992, the Service Industry accounted for 4 per cent of GDP, whereas IT exceeded this, at just over 6 per cent.

4. Over the next four years, the levels became more similar, with both components standing between 6 & just over 8 per cent.

5. IT was still higher overall, though it dropped slightly from 1994 khổng lồ 1996.

Exercise5

1. There are many dirts on the floor. => There is a lot of dirt on the floor.

2. We want more fuels than that. => We want more fuel than that.

3. He drank two milks. => He drank two bottles of milk.

4. Ten inks are needed for our class. => Ten bottles of ink are…

5. He sent me many foods. => He sent me a lot of food.

6. Many golds are found there. => A lot of gold is found there.

7. He gave sầu me a great khuyễn mãi giảm giá of troubles. => He gave sầu me a number of troubles.

8. Cows eat grasses. => Cows eat grass.

9. The rain has left many waters. => The rain has left a lot of water.

10. I didn"t have many luggages. => I didn’t have much luggage.

Exercise6

1. a paper2. any paper3. light4. Light5. time6. a wonderful time7. advice8. very bad weather9. bad luck10. job11. some12. doesn"t13. Your hair; it14. the damage; was15. a piece of advice

Exercise7

1. the2. the 3. the4. x5. the

Exercise8

1. an 2. a 3. the 4. x 5.the6. an 7. the 8. a 9. an 10. x

Exercise9

1. citizenship2. emptiness3. freedom4. forecast5. promotion6. solidarity7. competition 8. discussion9. nationality10. identity

Exercise10

1. percent => percentage2. attracts => attractions 3. sharpen => sharp 4. amount => number 5. Visitor => Visitors

Exercise11

1. I have sầu just bought a 500-page dictionary.2. The three-hour flight from Vietphái nam to lớn Singapore made her tired/ exhausted. 3. There is a nine-storey building at the corner of the street. 4. Five-star hotels are very luxurious. 5. Sarah has a three-year-old son.

Exercise12

1-Russian 2-alphabet3-industry 4-reason5-problem

Trên đấy là bài học kinh nghiệm với bài tập về danh từ, cách thực hiện những các loại danh từ vào giờ Anh cùng áp dụng bài bác thi IELTS của chính bản thân mình. Các bạn hãy ghi lưu giữ để đạt được nền tảng kiên cố mang đến kỹ năng của mình nhé!