HomeĐời SốngNghĩa của từ redeem, từ redeem là gì? (từ điển anh

Nghĩa của từ redeem, từ redeem là gì? (từ điển anh

14:56, 27/03/2021
cứu vớt thế·bù lại·chuộc lại·chuộc lỗi·cứu vớt nguy·cứu vãn thoát·giữ lại trọn·thực hiện·trả hết·đền bù·đổi quà
As disciples of Jesus Christ, we ought to do all we can lớn redeem others from suffering & burdens.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ redeem, từ redeem là gì? (từ điển anh


Là các đồ đệ của Chúa Giê Su Ky Tô, họ nên làm cho rất là bản thân để giúp đỡ đỡ những người khác thoát khỏi chình ảnh đau khổ với trọng trách.
If you redeem your gift thẻ on play.google.com, the reward will be added to lớn your account but you will have khổng lồ clalặng it in the ứng dụng on your deaiesec-unwe.netce.
Nếu các bạn đổi thẻ quà Tặng bên trên play.google.com thì phần thưởng sẽ được chế tạo tài khoản của chúng ta, nhưng mà bạn sẽ nên thừa nhận phần thưởng trong ứng dụng trên thiết bị của chúng ta.
Of greathử nghiệm assurance in God’s plan is that a Saaiesec-unwe.netor was promised, a Redeemer, who through our faith in Him would lift us triumphantly over those tests & trials, even though the cost lớn vày so would be unfathomable for both the Father who sent Him and the Son who came.
Chúng ta được đảm bảo an toàn rằng vào một kế hoạch như thế thì một Đấng Cứu Rỗi đã có được hẹn, một Đấng Cứu Chuộc là Đấng vẫn nâng bọn họ một biện pháp đắc chiến thắng thừa lên trên những thử thách kia, qua đức tin của họ chỗ Ngài, tuy vậy loại giá để triển khai điều này sẽ không còn thể giám sát và đo lường được với cả Đức Chúa Cha bởi Ngài gửi cho lẫn Vị Nam Tử là Đấng đã đi đến.
Các thành phầm kỹ thuật số của GOG.com cũng hoàn toàn có thể được trao cho tất cả những người không giống trải qua những phiếu quà Tặng hoàn lại.
“Ôi, xuất xắc diệu thay niềm vui mà lại lời nói này mang đến: ‘Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc của mình hằng sống!’”
I testify that the tender mercies of the Lord are available to lớn all of us and that the Redeemer of Israel is eager khổng lồ bestow such gifts upon us.
Tôi có tác dụng hội chứng rằng tấm lòng thương xót dịu dàng êm ả của Chúa gồm sẵn cho tất cả bọn họ với rằng Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên khẩn thiết nhằm ban đến bọn họ những ân tứ như thế.
This, according to lớn one critic, "allowed the Japanese people, especially the youth of Japan, khổng lồ redeem its sense of self và begin life in the postwar period."
Theo nlỗi một bên phê bình khác comment, tác phđộ ẩm này "chất nhận được người dân Japan, đặc biệt là những thanh khô thiếu thốn niên Japan chuộc lại ý thức về phiên bản thân cùng bắt đầu cuộc sống sau tiến trình hậu chiến“.
Alma’s own experience in failing to follow his faithful father & then coming to a dramatic understanding of how much he needed forgiveness và what it meant to lớn sing the song of redeeming love sầu is powerful và compelling.
Kinh nghiệm riêng rẽ của An Ma vào vấn đề không áp theo tín đồ cha trung tín của bản thân mình rồi kế tiếp tiến đến một sự đọc biết tạo tuyệt hảo thâm thúy rằng ông rất cần phải tha lắp thêm biết bao với ý nghĩa của aiesec-unwe.netệc hát lên một bài bác ca về tình thân cứu giúp chuộc đều rất trẻ trung và tràn trề sức khỏe với cuốn hút.
Jesus Christ Himself instituted the ordinance to lớn remind us what He did lớn redeem us và to teach us how we may avail ourselves of His Redemption and thereby live sầu with God again.

Xem thêm: Mâm Cỗ Cúng Rằm Tháng Giêng, Gợi Ý 2021 Chuẩn, Để Cả Năm Phát Tài, Phát Lộc


Chính Chúa Giê Su Ky Tô đã tùy chỉnh giáo lễ này để cảnh báo họ về điều Ngài sẽ làm cho nhằm cứu chuộc họ với dạy họ giải pháp tận dụng tối đa Sự Chuộc Tội của Ngài và nhờ kia sinh sống cùng với Thượng Đế một lần tiếp nữa.
From oppression and from aiesec-unwe.netolence he will redeem their soul, and their blood will be precious in his eyes.” —Psalm 72:12-14.
Người vẫn chuộc linh-hồn chúng ta khỏi sự hà-hiếp đáp với sự hung-bạo; cũng trở nên xem huyết chúng ta là quí báu” (Thi-thiên 72:12-14).
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints declares to all the world that Christ is the Son of God, the Redeemer of the world!
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tuyên ổn bố với toàn bộ nhân loại rằng Đấng Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Chuộc của ráng gian!
But even though the just die they are not lost, but are saved through the Atonement of the Redeemer.
Nhưng dầu cho tất cả những người ngay lập tức thiết yếu chết bọn họ cũng trở nên vẫn tồn tại, mà lại được cứu vãn qua Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Chuộc.
But the plan was not without risk: if we chose in mortality not to live sầu according to lớn God’s eternal laws, we would receive sầu something less than eternal life.16 Father knew we would stumble và sin as we learned by experience in mortality, so He proaiesec-unwe.netded a Saaiesec-unwe.netor khổng lồ redeem from sin all who repent and khổng lồ heal the spiritual & emotional wounds of those who obey.17
Nhưng kế hoạch này không hẳn là không tồn tại xui xẻo ro: ví như vào cuộc sống thường ngày thế gian, bọn họ chọn ko sống theo những pháp luật tồn tại của Thượng Đế, thì bọn họ sẽ dấn một điều nào đấy kỉm hơn cuộc sống thường ngày sống thọ.16 Đức Chúa Cha hiểu được chúng ta vẫn vấp ngã với tội lỗi khi học hỏi và giao lưu qua kinh nghiệm tay nghề trên trần gian, bắt buộc Ngài đã ban mang lại Đấng Cứu Rỗi để cứu vớt chuộc tội ác của tất cả những người dân hối hận cải với trị lành những vết tmùi hương nằm trong linch với cảm tình của những người vâng lời.17
Only a perfect human life could pay the ransom price to redeem Adam’s offspring from the enslavement into which their first father had sold them.
Chỉ có mạng sống của tín đồ hoàn toàn bắt đầu có thể trả giá đựng chuộc nhỏ cháu của A-đam ngoài triệu chứng quân lính mà lại người thân phụ trước tiên sẽ bán chúng ta.
Alma asked, “And now behold, I say unkhổng lồ you, my brethren <& sisters>, if ye have experienced a change of heart, & if ye have felt lớn sing the tuy vậy of redeeming love, I would ask, can ye feel so now?”
An Ma hỏi: “Và lúc này này, hỡi bằng hữu , tôi nói cho những tín đồ xuất xắc, nếu như những người dân có Cảm Xúc được một sự biến hóa trong tâm địa bản thân, cùng các fan cũng muốn hát lên một bài bác ca về tình thân cứu giúp chuộc, tôi xin hỏi, các người dân có cảm thấy những điều đó tức thì tiếng phút này không?”
One of the first references we have of the payment of tithing is when Abraham mê paid a tithe of all he owned khổng lồ Melchizedek.15 Abramê man had the confidence of the Lord, who showed hyên ổn the intelligences of the premortal world, the choosing of a Redeemer, and the Creation.16 Abrađắm đuối is also known for his willingness to lớn sacrifice his son, Isaac.
Một trong số các sự kể thứ nhất mà lại chúng ta gồm về vấn đề đóng chi phí thập phân là khi Áp Ra Ham đóng 1 phần mười của tất cả hầu hết gì ông mua cho Mên Chi Xê Đéc.15 Áp Ra Ham đã bao gồm sự tin cậy của Chúa, là Đấng đang chỉ mang đến ông thấy gần như thực thể trí thức vào chi phí dương thế, aiesec-unwe.netệc lựa chọn một Đấng Cứu Chuộc, với sự sáng chế.16 Áp Ra Ham cũng được biết đến về aiesec-unwe.netệc ông sẵn lòng quyết tử đàn ông mình, là Y Sác.
No longer would animal blood be spilled or animal flesh be consumed in anticipation of a redeeming sacrifice of a Christ who was yet to come.10 Instead, emblems of the broken flesh and spilled blood of the Christ who had already come would be taken & eaten in remembrance of His redeeming sacrifice.11 Participation in this new ordinance would signify to all a solemn acceptance of Jesus as the promised Christ và wholehearted willingness to follow Hlặng and keep His commandments.
Với dự đoán về một sự quyết tử cứu chuộc của Đấng Ky Tô là Đấng đang hiện mang đến một ngày như thế nào đó, huyết động vật hoang dã không thể bị đổ ra hoặc thịt động vật hoang dã không còn được ăn uống nữa.10 Ttuyệt vì thế, các biểu tượng về giết bị tung nát cùng huyết đổ ra của Đấng Ky Tô là Đấng đang đi vào sẽ được trao lấy với ăn để tưởng nhớ tới sự hy sinh chuộc tội của Ngài.11 aiesec-unwe.netệc tham dự vào giáo lễ mới này đã cho biết thêm rằng phần lớn người trang trọng đồng ý Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô đã có hẹn với chuẩn bị hết dạ nhằm hướng theo Ngài với tuân giữ lại các lệnh truyền của Ngài.
Now they would have the opportunity to be freed from their captiaiesec-unwe.netty and lớn be redeemed by the God of both the liaiesec-unwe.netng & the dead (see D&C 138:19, 30–31).
Giờ phía trên, chúng ta sẽ sở hữu được cơ hội và để được giải thoát khỏi vòng nô lệ và được cứu chuộc bởi Thượng Đế của người sinh sống lẫn fan chết (xin xem GLGƯ 138:19, 30–31).