HomeĐời SốngRevo uninstaller pro 4

Revo uninstaller pro 4

03:23, 12/04/2021

Revo Uninstaller Pro 4 là chương trình xóa ứng dụng không mong muốn được cài đặt trên máy tính của bạn. Revo Uninstaller có một thuật toán nâng cao để quét hệ thống trước và sau khi cài đặt và cho phép bạn xóa các tập tin, thư mục và các khóa registry còn lại sau khi gỡ cài đặt chương trình. “Chế độ hunter” độc đáo cung cấp các công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để quản lý (gỡ cài đặt, dừng, gỡ cài đặt, hủy tự động chạy) và nhận thông tin về các chương trình đã cài đặt và / hoặc đang chạy. Revo Uninstaller cũng cung cấp 8 tiện ích dọn dẹp hệ thống khác nhau.

*

Ngoải Revo Uninstaller Pro 4 bạn cũng còn có một lựa chọn khác đó là IObit Uninstaller Pro đây cũng được đánh giá là những phần mềm xoá sạch ứng dụng an toàn và hiệu quả hiện nay.

Dowwnload Revo Uninstaller Pro 4

Chức năng chính của Revo Uninstaller Pro là hỗ trợ gỡ bỏ ứng dụng cài đặt trên máy tính mà không còn sử dụng tới, từ những phần mềm đơn giản cho tới cứng đầu nhất, tuy nhiên Revo Uninstaller Pro ghi điểm với người sử dụng là ở khả năng xóa bỏ tận gốc dữ liệu rác mà nhiều phần mềm gỡ cài đặt khác không làm được.

*


*

Các tính năng của Revo Uninstaller:

• Gỡ cài đặt ứng dụng dễ dàng và chính xác• Khả năng xem chi tiết của tất cả các ứng dụng đã cài đặt• Chế độ sáng tạo “Hunter” để gỡ cài đặt và xóa ứng dụng• Hỗ trợ phương pháp «Kéo & Thả»• Xem và quản lý các ứng dụng tự khởi động khi Windows khởi động• Xóa các tệp không cần thiết và tạm thời khỏi hệ thống• Truy cập nhanh vào các công cụ Windows tích hợp• Xóa lịch sử trong trình duyệt Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera và Netscape• Xóa các tệp mà không có bất kỳ khả năng nào về việc sử dụng chúng

APRIL 15, 2019 Revo Uninstaller Pro VERSION 4.3.0

Added – Uninstall confirmation dialog with info review and backup controlAdded – Possibility to change command buttons text color (Options->View->Theme)Added – “Always on top” option for Hunter Mode windowImproved – Speed of scanning and listing of leftover files and foldersImproved – Algorithms of Forced Uninstall (significantly when only a program name is provided)Improved – Scanning algorithms for leftoversFixed minor bugsUpdated language files

APRIL 22, 2020 Revo Uninstaller Pro VERSION 4.3.1

Fixed minor bugsUpdated language files

*

Revo Uninstaller Pro 4.3.1 Final

Phiên bản 3.2.1 cũ bạn có thể tham khảo tại đây: