HomeĐời SốngSau by là gì

Sau by là gì

06:16, 10/04/2021

Written by Hải Nguyễn. Published on 29 Tháng 7 2011. Posted in Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem: 46084

Gửi Email bài xích này


Chúng tôi xin reviews bài xích trình diễn vô cùng cụ thể giải pháp dùng từ BY với FROM.

Bạn đang xem: Sau by là gì

*

lấy ví dụ như : Chúng ta sẽ nói

The decision has been approved by the committee.

hay

The decision has been approved from the committee.

Trả lời

1. "by" với câu bị động (passive sầu clauses)

Trong câu ở thể tiêu cực, như ví dụ trên, công ty hành động thường xuyên được trình làng bằng giới từ by, chính vì như vậy vào nhị câu trên, câu đầu tiên là đúng.

Chúng ta có thể thay đổi câu sinh sống dạng bị động thành câu sinh hoạt dạng chủ động nếu còn muốn dùng from như sau:

This decision has received approval from the committee.

Nhưng với tất cả những câu sinh hoạt thể thụ động chúng ta dùng by lúc reviews chủ thể hành động:

The car was turned over by a falling tree.All the roofs on the houses in the village were ripped off by the tornavì chưng.The visiting speaker was introduced by the club chairman.

Chỉ bao gồm trường hòa hợp nước ngoài lệ nhất không dùng by là khi chúng ta nói đến dụng cụ/thiết bị thể được sử dụng cho hành động kia chứ đọng chưa hẳn là nói đến chủ thể của hành động.

Khi nói tới dụng cụ/đồ vật thể được dùng trong một hành động như thế nào kia, bọn họ dùngwith, cụ vì by.

Hãy so sánh những câu sau:

She was killed with a kitchen knife.She was killed by an unknown assassin.The palace was built with red bricks from the local brickyard.The palace was built by a famous architect.

2. "by" để nói về thời gian, tiếng giấc (lớn express time)

By cũng được dùng để làm chỉ thời hạn tới một điểm rõ ràng làm sao đó:

I want you to be home by eleven o’ cloông xã (trước hoặc muộn nhất là cơ hội 11 giờ).

Xem thêm: Trình Dược Viên Etc Là Gì - Trình Dược Viên Etc Và Otc Là Gì

By the time I arrived, everytoàn thân had left.By the over of the lecture, nearly everyone was asleep.

3. by hay near?

By cũng đều có nghĩa là very cđại bại to lớn (hết sức sát với).

Ví dụ:

Our house is quite cthảm bại khổng lồ the sea, but I would really lượt thích lớn live right by the sea.

4. "by" cần sử dụng trong những các từ bỏ cố định (common phrases)

By còn được dùng trong một số trong những các tự phổ cập nhỏng sau:

Are you going to deliver that parcel byhand, or will you skết thúc it by post?Do you want to pay for this in cash, by cheque or by credit card?You can get there by airby roadby rail or by sea, but however you travel, I’m sure you’ll enjoy it.I have sầu learnt this piece by heart & don’t need khổng lồ have the music in front of me.

Tuy nhiên xin giữ ‎ là trường hợp họ đặt một cửa hàng từ bỏ (a/an, the) trước danh từ bỏ in thì nó đang không thể là một trong những nhiều từ cố định và thắt chặt nữa cùng giới từ by đang biến hóa.

Hãy đối chiếu những câu sau:

Why don’t you sover it by email? It’s quicker.I learnt about it in an email from Richard.Did she come by car? Yes, she did. She turned up in a brvà new sports car!

5. from hay since?

Giới từ from chỉ điểm bước đầu của một hành động. Nó hay được dùng với tohoặc till nhằm chỉ thời khắc xong xuôi hành động đó:

I normally work from nine to five, sometimes from ten till six.You can drop by at any time during the afternoon. I shall be here from two onwards.From now on you must wear a suit & a tie whenever you go lớn the office.

Xin lưu giữ, since được dùng với thì Lúc Này hòan thành (present perfect) hoặc thừa khứ chấm dứt (past perfect tense) để chỉ điểm ban đầu của hành động. Với các thì khác chúng ta thường dùng from.

Hãy so sánh các câu sau:

The office is open from eight o’ clochồng, but I don’t usually arrive before nine.I have sầu been working on the project since the beginning of September & hope khổng lồ finish it by the end of October.