HomeĐời SốngSố dư tiếng anh

Số dư tiếng anh

00:08, 06/04/2021
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Số dư tiếng anh

*
*
*

số dư
*

- (toán) Cg. Số quá. Số còn sót lại trong một phxay phân tách sau khoản thời gian rước số bị phân tách trừ đi tích số của số phân chia cùng với số thương: 15 phân tách cho 4 còn số dư là 3.


nd.1. Số còn lại sau thời điểm đem số bị phân chia trừ đi tích số của số chia cùng với thương thơm số. 15 phân tách đến 4 được 3, số dư là 3. 2. Số còn sót lại sau khoản thời gian rước số tăng trừ đi số giảm hoặc số tiền gửi vào trừ đi số tiền lôi ra. Số dư của thông tin tài khoản.

Xem thêm: Vương Khải Và Trần Kiều Ân, Bảng Phân Vai Của Các Diễn Viên Trong

*

*

*

số dư

số dư (toán học) Remainder.
(kế toán) Balanceabundant numberbalancesố dư hiện nay thời: running balanceexcesssố dư cầu: spherical excesssố dư của một tam giác cầu: excess of a spherical trianglesố dư Khi phân chia mang đến chín: excess of ninetỷ số dư áp: excess pressure ratioremainderhàm những số dư: remainder functionphần dư, số dư: remainderphương thức số dư áp chót: method of penultimate remainderphương pháp số dư tiếp giáp cuối: method of penultimate remaindersố dư lũy tích: cumulative remainderremaindersresidualcách thức theo số dư: residual modesai số dư: residual errorsự đổi khác tần số dư: residual frequency variationresidueresiduumsurpluschữ số dưredundant digitchữ số dư thừaredundant digitalssố dư của xê dịch liên tiếp không mong muốnsinging marginsố dư thừaredundant numberbalancebạn dạng kê số dư: statement of balancephiên bản kê số dư: balance statementbảng bằng vận chất vấn các số dư: trial balance of balancesbảng số dư cuối kỳ: the closing balance sheetbiên lai số dư: balance receiptbiên lai số dư (giấy tạm bợ của balance certificate): balance receiptchính sách kiểm kê số dư trên sổ: balance of stoông xã systemkhảo sát về số dư (về số tiền còn lại): balance inquiryđối chiếu số dư: collation of balancegiấy bệnh số dư: balance certificatedgiấy triệu chứng số dư hội chứng khoán: balance certificategiấy bệnh số dư ngân hàng: certificate of ngân hàng balancegiấy chứng thực số dư: confirmation of balancecảm giác của số dư thực tế: real balance effectkết số dư: balance in accountkết số dư: credit balancekết số dư của khách hàng: customer"s credit balancekhấu hao số dư giảm dần: declining balance depreciationpháp pháp số dư bớt dần: reducing balance methodphương pháp khấu hao sút dần số dư: diminishing balance methodcách thức số dư sút dần: reducing balance methodquyết toán thù số dư: settlement of balancesố dư (bên) nợ: debit balancesố dư (đưa lịch sự tài khoản) tiếp theo: balance carried forward to next accountsố dư (của một) hóa đối chọi (cần tkhô hanh toán): balance of (an) invoicesố dư (của một) tài khoản: balance of (an) accountsố dư (tiền) thực tế: real (money) balancesố dư âm: negative balancesố dư mặt có: credit balancesố dư bình quân: average balancesố dư trung bình của quỹ hàng hóa: average balance of commodity fundsố dư trung bình cuối tháng: average monthly balancesố dư bù trừ: compensating (compensatory) balancesố dư chết: dormant balancesố dư không bỏ ra tiêu: unexecuted balancesố dư không đưa ra tiêu: unexpended balancesố dư chưa dùng: unused balancesố dư không kết: outstanding balancesố dư không sử dụng: unencumbered balancesố dư chưa tkhô hanh toán: outstanding balancesố dư không tkhô nóng toán: balance outstandingsố dư không tkhô nóng toán: unpaid balancesố dư chuyển qua trang sau: balance carried downsố dư gửi thanh lịch tự thông tin tài khoản trước: balance brought forward from last yearsố dư có: balance in accountsố dư có: credit balancesố dư bao gồm so sánh (cùng với chi tiết rõ ràng): analytical balancesố dư có về phía những anh: balance in your favoursố dư gồm về phía chúng tôi: balance in our favoursố dư sót lại (không nộp): remain balancesố dư cước mức giá (bắt buộc tkhô giòn toán): balance of freightsố dư của hạng mục hay xuyên: balance of current accountsố dư của hòa hợp đồng mua: balance of buying contractsố dư của tài khoản: tài khoản balancesố dư cuối kỳ: closing balancesố dư cuối kỳ: term-end balancesố dư cuối năm: balance at the end of the yearsố dư đầu kỳ: opening balancesố dư đầu năm: balance at the beginning of the yearsố dư mang lại hạn: maturity balancesố dư nhằm không: dormant balancesố dư dồn lại: balance carriedsố dư thân kỳ: interim balancesố dư khả dụng: available balancesố dư không sinh lãi: idle balancesố dư kinh phí: balance of appropriationsố dư ghê phí: allotment balancesố dư kỳ trước: old balancesố dư lãi: balance of interestsố dư lợi nhuận: balance of profitsố dư lời: profit balancesố dư mậu dịch mặt hàng hóa: merchandise balancesố dư sở hữu sang: balance brought forwardsố dư sở hữu sang: balance carriedsố dư với xuống: balance brought downsố dư với xuống (để cân đối): balance brought downsố dư năm ngoái (đưa sang): balance brought forward from last yearsố dư bank đã điều động chỉnh: adjusted ngân hàng balancesố dư ngoại hối: foreign balancesố dư ngoại hối: balance of exchangesố dư nợ: balance of debtsố dư nợ: balance duesố dư nợ: debit balancesố dư nợ được điều chỉnh: adjusted debit balancesố dư nợ ròng của những khách hàng hàng: customer"s net debt balancesố dư quỹ: fund balancesố dư quỹ: cash balancesố dư quỹ: balance in handsố dư sai sót: balance of errorssố dư sang trọng qua: balance brought forwardsố dư sau cùng: final balancesố dư trên ngân hàng: balance at banksố dư trên ngân hàng: ngân hàng balancesố dư tại ngân hàng (trong tài khoản của khách): balance at banksố dư tài khoản: account balancesố dư tài khoản vãng lai: balance of current accountsố dư gia tài lưu lại động: liquid balancesố dư thanh hao toán: balance of clearingsố dư thanh khô tân oán đối ngoại: balance of external paymentssố dư thực tế: actual balancesố dư thực tế: real balancesố dư tiếp theo trang trước: balance brought forwardsố dư tiền gửi chưa đến dìm, chưa rút: unclaimed balancesố dư chi phí mặt: cash balancesố dư tiền mặt: liquid balancesố dư tiền phương diện ước ao muốn: desired cash balancesố dư chi phí mặt thực tế: real cash balancesố dư chi phí khía cạnh buổi tối thiểu: minimum cash balancesố dư chi phí thực tế: real money balancesố dư toàn bộ: overall balancesố dư trên sổ sách: book balancesố dư bên trên tài khoản: ledger balancesố dư trong sổ cái: balance in ledgersố dư trước: previous balancesố dư trương: balance brought forwardsố dư tự do: miễn phí balancesố dư zê-rô: zero balancesố dư zero (tổng cộng bên nợ với bên tất cả ngang nhau): zero balancesổ liệt kê số dư trong sổ cái kế toán: balance booksổ nhật ký số dư tiền mặt: daily cash balance booksổ số dư tồn kho: balance of stores recordssự cấu thành số dư: composition of balanceảnh hưởng của số dư chi phí thực tế: real balance effectthđộ ẩm tra số dư: verification of balancetổng cộng dư: overall balancemarginphương thức tổng thể dư: gross margin methodsố dư lời ròng: net marginremainderresidualbảng số dưsurplus statementchế độ giảm dần dần số dưreducing installment systemtất cả số dưin the blackkhấu hao số dư sút dầndilution of labourchi phí thu bỏ ra cân đối cùng gồm số dưbalanced budget with surplus