HomeĐời SốngSử địa công dân là khối gì

Sử địa công dân là khối gì

20:03, 24/03/2021
*

Mã trường: DHS
*
0234.3619.777
TT Mã Môn xét tuyển chọn Ngành DHS tuyển chọn sinc
1A00Toán thù, Lý, Hóa Sư phạm Toán thù học Sư phạm Tân oán huấn luyện và giảng dạy bởi giờ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập huấn luyện và đào tạo bởi tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống công bố Vật lý tiên tiến Cmùi hương trình kỹ sư INSA
2A01Tân oán, Lý. Anh Sư phạm Toán học Sư phạm Toán đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học giảng dạy bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh Hệ thống thông báo Vật lý tiên tiến và phát triển Chương trình kỹ sư INSA
3A09Tân oán, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí
4B00Tân oán, Hóa, Sinh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Sinc học Sư phạm Sinh học đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm Công nghệ Tâm lý học tập giáo dục
5B02Tân oán, Sinch, Địa Sư phạm Sinc học Sư phạm Sinh học giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh
6C00Vnạp năng lượng, Sử, Địa Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lí giáo dục và đào tạo Tiểu học tập Giáo dục Tiểu học tập đào tạo và huấn luyện bởi giờ Anh Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục pháp luật Giáo dục đào tạo Công dân giáo dục và đào tạo QPhường - AN Tâm lý học tập giáo dục
7C19Văn uống, Sử, GDCD Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục pháp luật Giáo dục Công dân giáo dục và đào tạo QPhường. - AN
8C20Văn, Địa, GDCD Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Địa lí Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo luật pháp Giáo dục Công dân Giáo dục QP.. - AN
9D01Vnạp năng lượng, Toán thù, Anh Giáo dục Tiểu học Giáo dục đào tạo Tiểu học tập đào tạo bằng giờ Anh Tâm lý học tập giáo dục
10D07Toán, Hóa, Anh Sư phạm Toán thù học Sư phạm Toán giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học tập đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh Hệ thống lên tiếng Vật lý tiên tiến Cmùi hương trình kỹ sư INSA
11D08Toán thù, Sinh, Anh Sư phạm Sinch học Sư phạm Sinch học đào tạo và huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh giáo dục và đào tạo Tiểu học Giáo dục đào tạo Tiểu học huấn luyện bởi tiếng Anh
12D10Toán thù, Địa, Anh giáo dục và đào tạo Tiểu học Giáo dục đào tạo Tiểu học đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh
13D14Vnạp năng lượng, Sử, Anh Sư phạm Lịch sử
14D15Vnạp năng lượng, Địa, Anh Sư phạm Địa lí
15D24Toán, Hóa, Pháp Chương thơm trình kỹ sư INSA
16D29Tân oán, Lý, Pháp Cmùi hương trình kỹ sư INSA
17D66Văn uống, GDCD, Anh Sư phạm Ngữ văn Giáo dục đào tạo Chính trị Giáo dục luật pháp Giáo dục Công dân giáo dục và đào tạo QP - AN
18D78Vnạp năng lượng, KHXH, Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử-Địa lý
19D90Tân oán, KHTN, Anh Sư phạm Tân oán học Sư phạm Toán đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Khoa học thoải mái và tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống ban bố Vật lý tiên tiến
20M05Văn uống, Sử, Năng khiếu Giáo dục Mầm non
21M06Văn uống, Toán, Năng khiếu giáo dục và đào tạo Mầm non
22M11Văn, Anh, Năng khiếu Giáo dục đào tạo Mầm non
23N00Vnạp năng lượng, Năng khiếu, Hát Sư phạm Âm nhạc
24N01Vnạp năng lượng, Năng khiếu, Nhạc cụ Sư phạm Âm nhạc
25A02Toán, Lý, Sinhx
26A03Toán thù, Lý, Sửx
27A04Tân oán, Lý, Địax
28A05Toán thù, Hóa, Sửx
29A06Toán thù, Hóa, Địax
30A07Toán thù, Sử, Địax
31A08Tân oán, Sử, GDCDx
32A10Toán thù, Lý, GDCDx
33A11Tân oán, Hóa, GDCDx
34A12Tân oán, KHTN, KHXHx
35A14Toán, KHTN, Địax
36A15Toán, KHTN, Địax
37A16Toán, KHTN, Vănx
38A17Tân oán, Lý, KHXHx
39A18Toán thù, Hoá học, KHXHx
40B01Toán, Sinc, Sửx
41B03Toán, Sinc, Vănx
42B04Toán, Sinch, GDCDx
43B05Toán thù, Sinh, KHXHx
44B08Toán thù, Sinc, Anhx
45C01Vnạp năng lượng, Tân oán, Lýx
46C02Văn uống, Tân oán, Hóax
47C03Vnạp năng lượng, Tân oán, Sửx
48C04Vnạp năng lượng, Tân oán, Địax
49C05Văn uống, Lý, Hóax
50C06Văn, Lý, Sinhx
51C07Vnạp năng lượng, Lý, Sửx
52C08Văn, Hóa, Sinhx
53C09Văn uống, Lý, Địax
54C10Văn, Hóa, Sửx
55C12Văn uống, Sinch, Sửx
56C13Văn uống, Sinh, Địax
57C14Vnạp năng lượng, Toán thù, GDCDx
58C15Văn uống, Toán thù, Giáo dục côngx
59C16Vnạp năng lượng, Lý, GDCDx
60C17Văn, Hóa, GDCDx
61D02Vnạp năng lượng, Toán, Ngax
62D03Văn uống, Toán, Phápx
63D04Văn, Toán thù, Trungx
64D05Văn uống, Toán, Đứcx
65D06Vnạp năng lượng, Toán thù, Nhậtx
66D09Toán thù, Sử, Anhx
67D11Văn uống, Lý, Anhx
68D12Văn uống, Hóa, Anhx
69D13Văn uống, Sinc, Anhx
70D16Tân oán, Địa, Đứcx
71D17Tân oán, Địa, Ngax
72D18Toán thù, Địa, Nhậtx
73D19Tân oán, Địa, Phápx
74D20Toán, Địa, Trungx
75D21Toán thù, Hóa, Đứcx
76D22Toán, Hóa, Ngax
77D23Tân oán, Hóa, Nhậtx
78D25Toán, Hóa, Trungx
79D26Tân oán, Lý, Đứcx
80D27Toán thù, Lý, Ngax
81D28Toán thù, Lý, Nhậtx
82D30Toán thù, Lý, Trungx
83D31Toán, Sinc, Đứcx
84D32Toán thù, Sinch, Ngax
85D33Toán thù, Sinh, Nhậtx
86D34Tân oán, Sinch, Phápx
87D35Tân oán, Sinch, Trungx
88D41Văn, Địa, Đứcx
89D42Vnạp năng lượng, Địa, Ngax
90D43Văn, Địa, Nhậtx
91D44Vnạp năng lượng, Địa, Phápx
92D45Văn uống, Địa, Trungx
93D52Văn, Lý, Ngax
94D54Vnạp năng lượng, Lý, Phápx
95D55Văn uống, Lý, Trungx
96D61Vnạp năng lượng, Sử, Đứcx
97D62Văn uống, Sử, Ngax
98D63Văn, Sử, Nhậtx
99D64Vnạp năng lượng, Sử, Phápx
100D65Văn uống, Sử, Trungx
101D68Vnạp năng lượng, GDCD, Ngax
102D69Vnạp năng lượng, GDCD, Nhậtx
103D70Vnạp năng lượng, GDCD, Phápx
104D72Văn, KHTN, Anhx
105D73Văn uống, KHTN, Đứcx
106D74Văn, KHTN, Ngax
107D75Văn uống, KHTN, Nhậtx
108D76Văn, KHTN, Phápx
109D77Văn, KHTN, Trungx
110D79Vnạp năng lượng, KHXH, Đứcx
111D80Văn, KHXH, Ngax
112D81Văn, KHXH, Nhậtx
113D82Văn uống, KHXH, Phápx
114D83Vnạp năng lượng, KHXH, Trungx
115D84Toán, GDCD, Anhx
116D85Toán, GDCD, Đứcx
117D86Tân oán, GDCD, Ngax
118D87Tân oán, GDCD, Phápx
119D88Tân oán, GDCD, Nhậtx
120D91Tân oán, KHTN, Phápx
121D92Toán, KHTN, Đứcx
122D93Tân oán, KHTN, Ngax
123D94Toán, KHTN, Nhậtx
124D95Toán thù, KHTN, Trungx
125D96Toán thù, KHXH, Anhx
126D97Tân oán, KHXH, Anhx
127D98Tân oán, KHXH, Đứcx
128D99Toán thù, KHXH, Ngax
129H00Văn uống, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2x
130H01Toán thù, Văn, Vẽx
131H02Tân oán, Vẽ Hình họa thẩm mỹ, Vẽ trang trí màux
132H03Tân oán, KHTN, Vẽ Năng khiếux
133H04Toán, Anh, Vẽ Năng khiếux
134H05Văn uống, KHXH, Vẽ Năng khiếux
135H06Vnạp năng lượng, Anh,Vẽ mỹ thuậtx
136H07Tân oán, Hình họa, Trang tríx
137H08Văn, Sử, Vẽ mỹ thuậtx
138K01Toán, Anh, Tin họcx
139M02Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
140M03Văn, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
141M04Toán, Đọc đề cập diễn cảm, Hát – Múax
142M09Toán, NK Mầm non 1( đề cập cthị xã, hiểu, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)x
143M10Tân oán, Anh, NK1x
144M13Toán, Sinc, Năng khiếux
145M14Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu báo mạng, Toánx
146M15Văn uống, Năng khiếu báo chí truyền thông, Anhx
147M16Văn, Năng khiếu báo mạng, Lýx
148M17Văn, Năng năng khiếu báo chí, Sửx
149M18Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo chí, Toánx
150M19Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí truyền thông, Anhx
151M20Văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Lýx
152M21Văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí, Sửx
153M22Văn, Năng khiếu cù phlặng tivi, Toánx
154M23Văn uống, Năng năng khiếu xoay phim truyền ảnh, Anhx
155M24Văn uống, Năng khiếu xoay phyên ổn truyền hình, Lýx
156M25Vnạp năng lượng, Năng khiếu tảo phyên ổn tivi, Sửx
157N02Văn uống, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụx
158N03Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônx
159N04Văn uống, Năng năng khiếu thuyết trình, Năng khiếux
160N05Vnạp năng lượng, Xây dựng kịch phiên bản sự khiếu nại, Năng khiếux
161N06Văn uống, Ghi âm- xướng âm, chăm mônx
162N07Văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônx
163N08Văn , Hòa tkhô giòn, Phát triển chủ đề và phổ thơx
164N09Văn, Hòa tkhô hanh, Bốc thăm đề- chỉ huy trên chỗx
165R00Vnạp năng lượng, Sử, Năng khiếu báo chíx
166R01Vnạp năng lượng, Địa, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
167R02Văn, Tân oán, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
168R03Văn, Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
169R04Vnạp năng lượng, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – buôn bản hội – nghệ thuậtx
170R05Văn, Anh, Năng năng khiếu kiến thức truyền thôngx
171S00Văn uống, Năng năng khiếu SKĐA 1, Năng năng khiếu SKĐA 2x
172S01Toán, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
173T00Tân oán, Sinch, Năng năng khiếu TDTTx
174T01Toán, Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu TDTTx
175T02Văn, Sinch, Năng khiếu TDTTx
176T03Vnạp năng lượng, Địa, Năng khiếu TDTTx
177T04Toán thù, Lý, Năng năng khiếu TDTTx
178T05Văn uống, GDCD, Năng kiếux
179V00Toán thù, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
180V01Tân oán, Văn uống, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
181V02Vẽ MT, Tân oán, Anhx
182V03Vẽ MT, Toán, Hóax
183V04Vnạp năng lượng, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
184V05Văn uống, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
185V06Toán thù, Địa, Vẽ mỹ thuậtx
186V07Toán thù, Đức, Vẽ mỹ thuậtx
187V08Toán, Nga, Vẽ mỹ thuậtx
188V09Tân oán, Nhật, Vẽ mỹ thuậtx
189V10Tân oán, Pháp, Vẽ mỹ thuậtx
190V11Toán, Trung, Vẽ mỹ thuậtx
(Tổ hợp môn bao gồm vết x, tổng thích hợp từ thanhnien.vn với aiesec-unwe.netso.vn)


Chuyên mục: Đời Sống