HomeĐời SốngThành viên hội đồng quản trị tiếng anh

Thành viên hội đồng quản trị tiếng anh

09:39, 06/04/2021

Hội đồng cai quản trị là gì?

Hội đồng quản lí trị là 1 trong những cơ quan cai quản của bạn nào đó, Từ đó hội đồng cai quản trị tất cả toàn quyền nhân danh cửa hàng, từ bỏ đó đưa ra quyết định thực hiện quyền với nhiệm vụ của bạn cổ phần mà lại ko bao hàm trực thuộc quyền cũng như nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của đại hội đồng người đóng cổ phần.

Hội đồng cai quản trị tiếng Anh là gì?

Hội đồng cai quản trị tiếng Anh là: administrative Council

Hội đồng cai quản trị được tư tưởng nlỗi sau vào tiếng Anh:

The Board of Directors is a governing body of a certain enterprise whereby the Board of Directors has full power on behalf of the company, thereby deciding khổng lồ exercise the rights và obligations of joint-stochồng companies but does not include rights & obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.

*

Danh mục từ liên quan hội đồng quản lí trị giờ Anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Đại hội đồng cổ đôngGeneral Meeting of Shareholders
Chủ tịch của hội đồng quản ngại trịChairman of the board
Thành viên của Hội đồng quản trịMember of the Board of Directors
Danh sách hội đồng cai quản trịList of board
công ty chúng tôi cổ phầnJoint stoông xã company
Quyết định về rao bán cổ phầnDecision on tóm tắt offer
Điều lệ công tyCompany rules

*

ví dụ như các trường đoản cú sử dụng hội đồng cai quản trị tiếng Anh viết như vậy nào?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Hội đồng quản lí trị là gì?What is the board of directors?
Quyền cùng nhiệm vụ của hội đồng cai quản trịRights & obligations of the board of management
luật ví dụ về Hội đồng cai quản trị vào chủ thể cổ phầnspecifying the Board of Directors in the joint stock company
Quy định về Hội đồng cai quản trị và cuộc họp Hội đồng quản trịRegulations on the Board of Directors và the Meeting of the Board of Directors
Cơ cấu tổ chức triển khai – Hội đồng quản trịOrganizational Structure – Board of Directors
Quy định về member hội đồng quản lí trị trong chủ thể cổ phầnProvisions on board members in joint-stoông xã companies
Quyền, nhiệm vụ, tác dụng của Hội đồng cai quản trị cửa hàng cổ phầnRights, duties and functions of the Board of Directors of a joint stoông xã company
Chức năng của quản trị hội đồng cai quản trịFunctions of the chairman of the board
Danh sách Hội đồng quản ngại trị về quyền thủ hướngList of the Board of Directors on the right khổng lồ defense
Số lượng thành viên Hội đồng quản trịNumber of members of the Board of Directors
Cấu trúc hội đồng quản lí trịBoard structure
Chức năng của chủ tịch Hội đồng quản lí trịFunctions of the Chairman of the Board of Directors
Thành viên hội đồng cai quản trị độc lậpIndependent board members
Quy định thai hội đồng cai quản trịRegulations on electing the board
Bàn về hội đồng quản lí trị trong công ty lớn công ty nướcTalk about the board of management in state-owned enterprises
Phân biệt đại hội đồng người đóng cổ phần cùng Hội đồng cai quản trịDistinguish the general meeting of shareholders and the Board of Directors
Hội đồng cai quản trị ArchivesBoard of Archives
Tiêu chuẩn chỉnh cùng Đặc điểm của hội đồng quản ngại trịStandards & characteristics of the board
Cuộc họp hội đồng cai quản trị tất cả phần đa ai tsi gia?Who does the board meeting consist of?
Vai trò thực của hội đồng quản lí trịThe real role of the board
Chuyên nghiệp hóa hội đồng quản trịProfessionalize the board
Quy chế tổ chức với hoạt động của hội đồng quản ngại trịRegulation on organization & operation of the board of managemen
Điều kiện làm cho member hội đồng quản ngại trị của cơ quan cổ phầnConditions for being a member of the board of management of a shareholding agency
Chủ tịch hội đồng quản ngại trị có đề xuất kiêm chủ tịch không?Should the chairman of the board be concurrently the director?