HomeĐời SốngTiền ký quỹ tiếng anh là gì

Tiền ký quỹ tiếng anh là gì

01:46, 07/04/2021
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Doanh Nghiệp Việt Anh - Business Dictionary
*
chi phí ký quỹ amount of guarantee cash deposit (as collateral) caution money cover depositbiên lai tiền cam kết quỹ: deposit receipttiền cam kết quỹ nhập khẩu: import deposittiền cam kết quỹ nhập khẩu thu trước: prior import deposittiền cam kết quỹ nộp trước: advance depositchi phí cam kết quỹ chi phí bảo chứng: import deposittiền cam kết quỹ tổn định thất chung: general average deposit guarantee deposit margin và guaranty margin deposit security depositbổ sung cập nhật tiền cam kết quỹ remarginingcác khoản thu nhập từ bỏ chi phí cam kết quỹ sẽ tịch kí income from forfeited depositstiền cam kết quỹ bằng CP share qualificationtiền ký kết quỹ thuở đầu initia1 marginchi phí ký kết quỹ dịch chuyển Ngân sách chi tiêu (làm việc Sở giao dịch thanh toán hàng hóa) variation marginchi phí cam kết quỹ bổ sung cập nhật additional marginchi phí cam kết quỹ đấu thầu tender bondchi phí cam kết quỹ thứ nhất initial marginchi phí ký quỹ gởi vào ngân hàng margin deposited with the banktiền ký kết quỹ mnghỉ ngơi tlỗi tín dụng thanh toán margin moneychi phí cam kết quỹ ngân hàng cải tiến và phát triển đơn vị share account

*