HomeĐời SốngTiền thưởng tiếng anh là gì

Tiền thưởng tiếng anh là gì

08:35, 28/03/2021

Sẵn sàng du học – Những có mang nhỏng chi phí lương, chi phí ttận hưởng, chi phí hoả hồng gồm nghĩa khác biệt, vì thế được miêu tả bởi đầy đủ trường đoản cú ngữ khác biệt trong giờ đồng hồ Anh. Những từ bỏ vựng và ví dụ tiếp sau đây để giúp chúng ta làm rõ hơn các tư tưởng này.

Bạn đang xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì

*

1. Pay /peɪ/: khoản chi phí được trả Khi làm việc, lương nói tầm thường.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:chi phí làm cho kế bên giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled to lớn extrapay.

Nhân viên làm thêm ko kể giờ sẽ tiến hành trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả định kỳ cùng hay theo mon, đựơc luật pháp vào phù hợp đồng lao rượu cồn.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương các bạn một mon bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản chi phí mướn thường trả theo tuần, đặc biệt là đến phần lớn quá trình làm thuê phổ quát, ko nên qua bằng cấp cho.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bê vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:chi phí prúc cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà chi phí prúc cung cấp ăn uống trưa, xăng xe pháo, chuyển vận, điện thoại cảm ứng thông minh. Hình như, “allowance” còn được dùng để chỉ khoản tiền tiêu lặt vặt cha mẹ thường xuyên đến con cháu.

Ví dụ:

I receive sầu anallowanceof 50 dollars per day.

Xem thêm: ‎ Ai Là Thánh Troll 2015 1, ‎Ai La Thanh Troll 2015 En App Store

Tôi nhận được tiền trợ cung cấp mỗi ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoả hồng, chi phí Tỷ Lệ lợi nhuận bán hàng.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi hay tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là tiền thưởng siêng năng.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

công ty chúng tôi khuyến mãi thêm tiền ttận hưởng năng suất thao tác làm việc mang đến công ty chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: chi phí máu kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto lớn help pay for her university fees.

Kể từ bỏ lúc Jenny Thành lập và hoạt động chúng tôi ban đầu để dành riêng chi phí trong tương lai nhỏ nhỏ nhắn học tập Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp cho thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Các ông nhà đề nghị trả tiền trợ cung cấp thôi vấn đề sau khi một nhân viên bị thôi vấn đề.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cung cấp thất nghiệp