HomeĐời SốngTracks là gì

Tracks là gì

12:54, 07/04/2021
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tracks là gì

*
*
*

track
*

trachồng /træk/ danh từ dấu, vếtmotor-car track: dấu xe pháo ô tô ((thường) số nhiều) lốt chân, lốt chân con đường, lối đi, mặt đường hẻma trachồng through a forest: mặt đường ngóc ngách xuyên ổn rừngtrack of a ship: đường rẽ nước của con tàutraông xã of a comet: đường vụt qua của sao chổi mặt đường ray bánh xích (xe cộ tăng...)to lớn be on the trachồng of theo hút, theo dấu chân, đi tìmlớn be on the right track đi đúng đườngkhổng lồ be off the track trơ trọi bánh (xe pháo lửa) lạc mặt đường, lạc lối mất hút, mất dấu vết lạc đềlớn cover up one"s tracks che dấu vết tích; đậy giấu phần đa câu hỏi sẽ làmto follow the tracks of theo vết chânto follow in someone"s tracks theo bước đi ai; theo ai, hướng theo ailớn follow the beaten track theo dấu mặt đường mòn ((nghĩa đen) và (nghĩa bóng))khổng lồ keep trachồng of theo dõilớn kill sometoàn thân on his tracks giết ai tức thì tại chỗlớn thua kém traông xã of mất hút, mất dấu vếtlớn make tracks (từ bỏ lóng) chuồn, tẩu bay, bỏ chạy, quăng quật trốnlớn make tracks for xua theo (ai) đi thẳng về phíakhổng lồ put somebody toàn thân on the right track đưa ai vào con phố đúng, gửi ai đi đúng đường đúng lối ngoại đụng từ theo vết, theo dõi và quan sát, đi kiếm, lùng bắt, truy nãto lớn track a lion lớn its lair: theo dõi vết chân của nhỏ sư tử mang lại tận hang của nó vướng lại vệt vếtkhổng lồ track dirt on the floor: giữ lại lốt không sạch trên sàn (mặt hàng hải) kéo (thuyền, tàu... theo đường kéo)khổng lồ traông chồng down theo dõi và bắt được, theo vệt nhưng bắt đượclớn traông xã out theo dấu vết mà lại tìm ra, phân phát chỉ ra qua vệt vết
Lĩnh vực: cơ khí và công trìnhđường xe cộ chạy-Bánh xích (xe ủi đất)Advanced Along Traông xã Seanning Radiometer (AATSR)sản phẩm công nghệ đo sự phản xạ cao cấp bao gồm cáp tuyếnBolt, Trackbulông đườngBrace, Trackvật dụng cyếu đườngCrossing, Trackgiao cắt (con đường sắt)Foreman, Trackcung trưởngForeman, Tracktrưởng cung đườngGang, Trackcung đườngTrack & Hold (T&H)bám với giữWrench, Trackchìa vặn vẹo đườngvết vếtcon đường raycon đường sắtgiá trước khi hóa học lên toaoverhead trackđường treooverhead trachồng carcass countđồ vật đếm giết mổ trên giá bán treooverhead traông xã scalecân treooverhead traông xã trolleykxuất xắc lưu giữ rượu cồn bắt buộc treorailway trackcon đường sắttrack alimentary trackmặt đường tiêu hóatrachồng hangergiá bán treo mặt đường dẫntrachồng hangergiá bán treo thuốc látraông xã recordbi luân phiên (bi điều khiển) (vào lắp thêm tính)traông xã recordđịnh kỳ trình tởm doanhtraông xã recordlý lịch chăm môntrachồng recordlý kế hoạch nghề nghiệptrachồng scalecân cả toa xe o vết; rãnh - Cột thẳng đứng chứa đồ thị trên biểu đồ giếng. - Bản ghi vì chưng một kênh ghi như kênh địa chấn. - Một phần bên trên băng từ số ghi những bit thông báo. o dấu, vết; đường; quỹ đạo § cycle traông chồng : vòng chu kỳ

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Track

Đường chạy


*

Xem thêm: Nhói Ngực Bên Phải Là Bệnh Gì, Đau Ngực Phải Là Biểu Hiện Của Những Bệnh Lý Nào

*

*

track

Từ điển Collocation

track noun

1 marks left behind by a car/a person/an animal

ADJ. deep | fresh | animal, boot, oto, tyre The beach is criss-crossed with animal tracks.

VERB + TRACK leave, make Rabbits had left tracks in the snow. | cover (often figurative) He had been careless, & had done little khổng lồ cover his tracks. | follow

PREP. on the ~ of (often figurative) She felt the excitement of a journadanh sách on the traông xã of a good story.

PHRASES freeze/halt/stop in your tracks (figurative), halt/stop sb/sth in their/its tracks (figurative) The disease was stopped in its tracks by immunization programmes. | make tracks (figurative) It"s getting late?I"d better make tracks (= leave).

2 path/rough road

ADJ. narrow | wide | steep | bumpy, dusty, grassy, muddy, rough, rutted, sandy, slippery, stony | ancient, medieval | cinder, dirt, mud, unpaved | cart, cycle, sheep, ski | single a single traông chồng road with passing places | farm, forest/forestry, hillside, mountain, woodlvà | perimeter A few planes were parked on the perimeter traông xã of the airfield.

VERB + TRACK follow

TRACK + VERB lead The traông chồng leads across a meadow. | fork When the traông xã forks, take the left fork.

PREP.. along/down/up a/the ~ Continue along the farm traông xã for another hundred metres.

PHRASES off the beaten track (figurative) (= not in a place that most people go to), on the right/wrong traông chồng (figurative) The new manager successfully got the team baông xã onto lớn the right trachồng. | on the wrong trachồng (figurative) The police were on the wrong traông xã when they treated the case as a revenge killing.

3 special path, often in a circle, for racing

ADJ. race (also racetrack), running | indoor, outdoor | all-weather | training, warm-up | fast | dog

PHRASES trachồng & field The competition features many top traông chồng and field athletes.

4 metal rails on which a train runs

ADJ. rail, railway, tram | double, single | elevated | eastbound, westbound, etc. | narrow gauge, standard gauge

VERB + TRACK lay | lift Many branch lines were closed, & the tracks lifted.

TRACK + NOUN layout

5 direction/course that sb/sth takes

ADJ. fast, inside an inside trachồng to lớn the ear of government | parallel, twin a twin traông xã approach khổng lồ crime | career She decided to lớn change her career traông chồng.

VERB + TRACK switch He switched tracks and went bachồng lớn college.

PREPhường. along a/the ~ Film comedy developed along a similar traông xã to lớn film drama. | on (a/the) ~ A UN spokesman insisted that the implementation of the peace plan is baông xã on track. The ship was on a southerly track. | ~ for She seems to be on the fast traông xã for promotion. | ~ lớn The country is on the fast traông xã to democracy.

PHRASES keep traông chồng of sth (= khổng lồ know what is happening, where sth is, etc.) Keep trachồng of all your payments by writing them down in a book. | thua trận traông xã of sth (= to not know what is happening, where sth is, etc.) I was so absorbed in my work that I lost traông xã of time.

6 one song/piece of music on a cassette/CD

ADJ. album | live sầu | title | unreleased | dance, disco | backing | drum, guitar, rhythm, solo, vocal (see also soundtrack)

VERB + TRACK cut, lay down, record She had already cut a couple of tracks as lead singer with her own group. | play | listen to

Từ điển WordNet


n.

a pair of parallel rails providing a runway for wheelsa groove sầu on a phonograph recording

v.

carry on the feet và deposit

traông chồng mud into the house

observe or plot the moving path of something

traông xã a missile

make tracks upon

Microsoft Computer Dictionary

n. One of numerous circular data storage areas on a floppy disk or a hard drive sầu, comparable to a groove on a record but not spiral. Tracks, composed of sectors, are recorded on a disk by an operating system during a disk format operation. On other storage media, such as tape, a traông chồng runs parallel khổng lồ the edge of the medium. See the illustration.vb. 1. To follow a path. 2. In data management, to lớn follow the flow of information through a manual or an automated system. 3. In data storage và retrieval, to lớn follow and read from a recording channel on a disk or a magnetic tape. 4.In computer graphics, to cause a displayed symbol, such as a pointer, lớn match on the screen the movements of a mouse or another pointing device.

English Synonym and Antonym Dictionary

tracks|tracked|trackingsyn.: cart traông chồng cartroad caterpillar traông xã caterpillar tread chase chase after course cover cross cut cut across cut through data track dog get across get over give sầu chase go after lead pass over path racecourse racetraông xã raceway rail rails running tag tail trail traverse