03:01, 04/04/2021
Danball Senki Boost là một trong những game PSPhường thuộc thể một số loại hành vi, xiêu bạt cùng đơn được phát triển vì Level 5. Đây là bạn dạng làm lại của bạn dạng cội là Danball Senki, được bổ sung thêm nhiều tính năng lạ với thêm vào đó phần tiếp theo sau là Danball Senki W. trò chơi được gửi thể xuất phát điểm từ 1 cỗ Anime thương hiệu là Đấu sĩ LBX mà lại bản thân có lẽ rằng chúng ta đề xuất liếc qua bởi vì nó cũng tương đối tốt