HomeĐời SốngUranus là gì

Uranus là gì

05:46, 08/04/2021

*

*

Ví dụ đầu tiên là Mohandas Gandhi, có horoscope như sau (tất cả các horoscope là lấy từ astro.com):

*

Uranus của Gandhi có 6 sao chiếu vào, vào đó có cả Moon tính là 2 Ä‘iểm, nên tổng cá»™ng là 7 Ä‘iểm. Ngoài ra, Uranus nằm phía trên cùng của horoscope, tính thêm 4 Ä‘iểm nữa, nên tổng cá»™ng là 11 Ä‘iểm chỉ số cách mạng.

Bạn đang xem: Uranus là gì

Ví dụ tiếp theo là Carl Marx:

*

*

*
Tương tự như Yeltsin, Uranus của Mandela không nằm trên nóc horoscope nhưng có cả mặt trăng mặt trời và các sao khác chiếu vào. Chỉ số cách mạng của Mandela là 7.

*

Theo horoscope phía trên, thì chỉ số cách mạng của Washington là 6.

*

Theo horoscope phía trên, thì chỉ số cách mạng của Einstein là 5 vì có 5 sao chiếu vào Uranus. (Có thể giả thuyết rằng, Einstein trÆ°á»›c hết là nhà khoa học, khía cạnh “cách mạng” không phải là khía cạnh chính, nên chỉ số cách mạng cao nhÆ°ng không quá cao).

Xem thêm: Những Stt Hay Về Tình Yêu Vk Ck Ngắn Dạt Dào Cảm Xúc

*

*
Theo số liệu của astro.com, thì chỉ số cách mạng của Arafat là 4+3=7 điểm.

*

Nếu số liệu phía trên là đúng, thì Mao được 4+5=9 điểm chỉ số cách mạng.

Ngoài ra, để mang đến tiện đỡ phải lập horoscope, tôi lấy luôn những horoscope có hiện trong bài chỉ số âm nhạc để làm ví dụ đếm chỉ số âm nhạc. Kết quả là:

– Richard Strauss: 2 Ä‘iểm

– Bruce Lee: 2 Ä‘iểm

– Felix Mendelssohn: 3 Ä‘iểm

– Amy Beach: 7 Ä‘iểm (vì sao bà này có “tính cách mạng” cao vậy ?!)

Zinedine Zidane (bóng đá), có chỉ số cách mạng là 3:

*

Ian Thorpe (vô địch về bơi), có chỉ số cách mạng là 3:

*

Jacques Chirac (cựu tổng thống Pháp), có chỉ số cách mạng là 5:

*

*

Lá số của Lenin:

*

Theo lá số trên, thì Lenin được 4+5 = 9 điểm chỉ số cách mạng, vì Uranus có 5 sao chiếu vào và nằm ở vị trí cao nhất của horoscope.

*

Trotsky thì “chỉ có” 4 sao chiếu vào Uranus, nhÆ°ng Uranus nằm ở nhà 1, thành 3+4=7 Ä‘iểm:

*

*

NhÆ° có viết phía trên, chỉ số cách mạng trung bình của má»™t người sẽ vào quãng 4 tuyệt ít ra là trên 3. NhÆ° vậy nếu chỉ số chỉ là 3 trở lại thì coi nhÆ° là “không có tính cách mạng”. Bởi vậy, từ chỉ số phía trên, ta có thể lập má»™t chỉ số cách mạng má»›i, Ä‘iều chỉnh, gọi là chỉ số aiesec-unwe.net thiên hÆ°á»›ng cách mạng, nhÆ° sau:

Chỉ số cách mạng aiesec-unwe.net = chỉ số cách mạng nhÆ° là tính ở trên trừ Ä‘i 3. Những ai có chỉ số nhÆ° tính ở trên dÆ°á»›i 3, thì coi là chỉ số aiesec-unwe.net cách mạng bằng 0. Theo cách tính Ä‘iều chỉnh này, ta được má»™t danh sách các chỉ số aiesec-unwe.net thiên hÆ°á»›ng cách mạng sau (thêm vào chỉ số mang lại nhiều nhân vật, nhÆ°ng không đến horoscope vào đây để bài viết đỡ nặng quá):